HOME       SẮC LỆNH      NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT      QUY TẮC TỔNG QUÁT  

THƯ ĐỨC GIAO HOANG      THÔNG ĐIỆP CỦA H̉NG Y        VĂN KIỆN  ĐẠI  HỘI

 

 

 

 

Gửi ông Mauricio LOPEZ OROPEZA

Chủ Tịch Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Thế Giới

 

Vatican, ngày 9 tháng 6 năm 2018

 

Anh thân mến,

Tôi đă nhận được lá thư đầy ư nghĩa của anh cho biết về việc cử hành Đại Hội Thế Giới 2018 sắp tới, trùng với kỷ niệm 50 năm hành tŕnh như Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu. V́ lư do này, các bạn muốn cầu nguyện và suy tư với nhau để Chúa ban cho các bạn sống sâu sắc hơn đặc sủng, rồi, bằng nghiên cứu sâu hơn về đặc sủng đă lănh nhận, các bạn có thể tiếp tục là quà tặng cho Giáo Hội và cho thế giới.

Lưu ư, việc nhận ra quà tặng và ân sủng mà Chúa ban trong những năm qua sẽ dẫn bạn, trước tiên, vào một hành động khiêm nhường tạ ơn, bởi v́ Chúa Giêsu đă nh́n bạn vượt ngoài phẩm chất và nhân đức của bạn. Đồng thời, điều này kéo theo một mời gọi trách nhiệm, để lại chính ḿnh đàng sau và đi ra để gặp gỡ tha nhân, để nuôi dưỡng họ với ổ bánh duy nhất có khả năng thỏa măn trái tim nhân loại: t́nh yêu của Chúa Kitô. (Mong) rằng "ảo tưởng ngộ thuyết" không gây nhầm lẫn cho các bạn.

Ở trung tâm của linh đạo Inhă là ước muốn chiêm niệm trong hành động. Chiêm niệm và hành động, hai chiều kích cùng với nhau: bởi v́ chúng ta chỉ có thể đi vào trái tim của Thiên Chúa qua những vết thương của Đức Kitô, và chúng ta biết rằng Đức Kitô bị thương nơi người đói, người thất học, bị loại bỏ, người già, người bệnh, bị tù đày, nơi tất cả xác thịt nhân loại dễ bị tổn thương.

Được hướng dẫn bởi một lối sống Kitô hữu, với đời sống thiêng liêng vững mạnh và làm việc cho Vương Quốc, nghĩa là để cho chính ḿnh được h́nh thành bởi t́nh yêu của Chúa Giêsu, có cùng t́nh cảm với Ngài (xem Phil 2: 5), tự hỏi ḿnh liên tục: Tôi đă làm ǵ cho Đức Kitô? Tôi đang làm ǵ cho Đức Kitô? Tôi phải làm ǵ cho Đức Kitô? (xem LT 53).

Tôi cảm ơn v́ sự cống hiến và t́nh yêu thương của bạn đối với Giáo Hội và các anh em của chúng ta, và tôi khuyến khích bạn tiếp tục làm cho Chúa Kitô hiện diện trong môi trường xung quanh bạn, mang lại ư nghĩa tông đồ cho mọi việc bạn làm.

Và, vui ḷng, đừng ngừng cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa Giêsu ban phước cho bạn và xin Đức Thánh Đồng Trinh chăm sóc bạn.

Thân mến,

Phanxicô

 

Người dịch: GPTLSJ

 

 

HOME       SẮC LỆNH      NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT      QUY TẮC TỔNG QUÁT  

THƯ ĐỨC GIAO HOANG      THÔNG ĐIỆP CỦA H̉NG Y        VĂN KIỆN  ĐẠI  HỘI