HOME       SẮC LỆNH      NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT      QUY TẮC TỔNG QUÁT  

THƯ ĐỨC GIAO HOANG      THÔNG ĐIỆP CỦA H̉NG Y        VĂN KIỆN  ĐẠI  HỘI

 

 

 

Text Box:   

 

 

 

 

 

          DICASTERIUM

PRO LAICIS, FAMILIA ET VITA

 

 

Prot. n. 2018/374-II/20                               Vatican City, 2 July 2018

 

 

Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu – Đại Hội Thế Giới thứ 17

Buenos Aires, 22-31 July 2018

 

Thông Điệp của Đức Hồng Y Kevin Farrell

Tổng Trưởng Bộ Giáo Dân, Gia Đ́nh và Đời Sống

 

 

Các bạn thân mến,

Lời chào thân mến đến tất cả các bạn đă tập trung ở Buenos Aires cho Đại Hội Thế Giới của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu lần thứ 17. Đại Hội này gần kề năm kỷ niệm lần thứ 50 từ Đại Hội Thế Giới lần thứ 4. Đó cũng là dịp Hiệp Hội của các bạn lấy tên như hiện tại, và v́ vậy nó như khởi đầu mới của các bạn ở thời điểm đó.

Bằng việc bước theo đặc sủng của thánh Inhă Loyola và với sự hướng dẫn của Linh Thao, các bạn nhắm ḥa hợp đức tin với đời sống hằng ngày, và bạn đặt bản thân phục vụ các nhu cầu mục vụ, xă hội và văn hóa mà bạn thấy khẩn thiết nhất ở nơi bạn sống. Do đó, tôi muốn nhắc bạn về hai điều đơn giản của lời khuyên mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đă ban cho chúng ta trong tông huấn Gaudete et Exultate.

Đức Giáo Hoàng nhắc nhở chúng ta rằng mỗi Kitô hữu đều được mời gọi sống kết hiệp với Chúa Kitô, và điều này có thể "đ̣i hỏi tái tạo trong cuộc sống của chúng ta các khía cạnh khác nhau của đời sống tại thế của Chúa Giêsu" (GE 20). Không ai trong chúng ta có thể tự ḿnh quản lư để tái tạo nơi ḿnh sự giàu có vô hạn phát từ ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa, nhưng mỗi người chúng ta được kêu gọi để làm hiện diện, ở bất cứ nơi nào chúng ta sống, một khía cạnh đặc biệt của đời sống Chúa Giêsu như lời chân lư, lời cầu nguyện ẩn giấu, sự gần gũi với người nghèo và người đau khổ, việc tông đồ của Ngài, v.v. V́ vậy, mỗi người trong các bạn phải tự hỏi ḿnh đâu là khía cạnh đời sống Chúa Kitô mà bạn có thể làm hiện diện trong thế giới hôm nay. Chúa có gọi tôi làm “Đức Kitô nhập thể” trong đời tôi bằng cách nói và làm chứng cho Chân Lư? Tôi có được gọi để làm điều này qua việc giảng dạy và dạy giáo lư; qua việc giúp đỡ người nghèo; qua những hành động chính trị; qua đời sống cầu nguyện và hy sinh; qua việc nuôi dạy con cái và trung thành với ơn gọi gia đ́nh? Đối với mỗi người chúng ta Thiên Chúa đă ban cho những món quà đặc biệt và giao cho chúng ta đến những nơi cụ thể. Hoàn cảnh cụ thể nơi chúng ta sống hướng dẫn chúng ta (để) hiểu sứ mạng của ḿnh. Vai tṛ của cầu nguyện rất quan trọng trong tiến tŕnh phân định này. Đức Giáo Hoàng đề cập đến vị sáng lập Ḍng Tên khi Ngài nói với chúng ta rằng "chiêm ngắm những mầu nhiệm (cuộc đời Đức Giêsu) này, như thánh Inhă  Loyola chỉ, dẫn chúng ta đến nhập thể chúng trong những chọn lựa và thái độ của chúng ta ”(sđd.). Đó là lư do tại sao bạn nên được hướng dẫn bởi "việc chiêm ngắm các mầu nhiệm Chúa Kitô” trong cầu nguyện cá nhân hay cộng đoàn để bạn hiểu sứ mạng mà Chúa đang kư thác cho bạn trong cuộc sống.

Dấu thứ hai đến với chúng ta từ Đức Giáo Hoàng là ḥa hợp toàn thể đời sống chúng ta với sứ mạng được Thiên Chúa ban. Đức Giáo Hoàng nói: "luôn luôn hỏi Thánh Thần điều Chúa Giêsu mong đợi từ bạn ở mọi thời điểm trong đời sống và trong mọi quyết định bạn thực hiện, như vậy cần phân định vị trí của điều đó trong sứ mạng bạn nhận lănh" (GE 23). V́ thế, chúng ta phải luôn luôn lắng nghe Thánh Thần để mọi thái độ, quyết định, hoạt động của chúng ta phù hợp với bức tranh lớn hơn về "sứ mạng đời sống" đă được giao cho chúng ta. Chúng ta phải nhận ra rằng đời sống của chúng ta có thể bị phân mảnh và chúng ta phải chịu khổ từ sự mất gắn kết nội bộ nào đó. Điều này là do một số thái độ và lựa chọn của chúng ta không phù hợp với căn tính rửa tội hoặc với ơn gọi cụ thể mà chúng ta đă nhận từ Thiên Chúa. Chúng ta tất cả bị ảnh hưởng bởi năo trạng thống trị, bất ổn, bề ngoài và duy tương đối. Đôi khi chúng ta có thể t́m thấy chính ḿnh trong một số bối cảnh "chính thức," trong đó chúng ta sống hoàn toàn hài ḥa với sứ mạng, nhưng ở hoàn cảnh khác, căn tính Kitô hữu và ơn gọi nên thánh của chúng ta dường như đă bị để qua một bên. Điều này làm tổn hại đời sống thiêng liêng và làm xói ṃn chứng từ Kitô giáo của chúng ta từ bên trong. Dần dần chúng ta trở nên lănh đạm, h́nh thức và không c̣n đam mê và động lực bên trong nữa. Lời của Đức Giáo Hoàng giúp và mời chúng ta tự hỏi với hai câu hỏi đơn giản sau: "Chúa Giêsu mong đợi ǵ nơi tôi ở mọi thời điểm?" và "nơi nào tôi lựa chọn có trong sứ mạng của tôi?" Đây là những câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng. Nó thách thức chúng ta để tránh sống thiếu ư thức hoặc hai ḷng, nhưng sống với ư thức và trung thực nội tâm. Cha trên trời mong muốn chúng ta có sự đơn giản, trong suốt, và thống nhất nội tâm sâu sắc phát xuất từ ngôi vị Chúa Con, bởi v́ đó là nguồn của niềm vui lớn lao và b́nh an bên trong cho chúng ta nữa.

Các bạn thân mến, tôi mong ước chân thành rằng hành tŕnh học tập, làm chứng, hành động và chiêm ngắm trong Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu nhỏ mà bạn thuộc về giúp bạn làm cho toàn bộ đời sống của bạn (là) con đường của sự thánh thiện. Ước ǵ bạn là "một sứ điệp mà Thánh Thần lấy từ sự giàu có của Chúa Giêsu Kitô và trao cho dân Ngài” (GE 21).

Tôi phó thác công việc của đại hội và việc tông đồ của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu cho sự can thiệp của Đức Mẹ, và tôi đảm bảo với bạn về sự gần gũi của tôi trong cầu nguyện và phép lành của tôi.

 

Text Box:
 

 

 

 

 

 

 


Người dịch: GPTLSJ

 

 

 

HOME       SẮC LỆNH      NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT      QUY TẮC TỔNG QUÁT  

THƯ ĐỨC GIAO HOANG      THÔNG ĐIỆP CỦA H̉NG Y        VĂN KIỆN  ĐẠI  HỘI