HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC

 

TÊN CHO CLC

            Làm sao để dịch Communauté Vie Chrétienne, Christian Life Community ra tiếng Việt Nam? Có một số người đã đề nghị những tên sau để gọi hoặc  dịch CLC:
Phong trào Đồng Hành,
Cộng đoàn Đồng Hành,
Gia Đình Thánh Tâm,
Cộng Đoàn Kitô,
Nhóm Sống Đạo,
Cộng Đoàn Yêsu,
Cộng Đoàn Yêsu Tại Thế,
Cộng Đoàn Đời Kitô,
Cộng Đoàn Sống Đức Tin,
Cộng Đoàn Sống Đạo.

            Anh em chưa có thời giờ để thống nhất với nhau về tên gọi cho CLC.

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC