HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC

 

VÀI CON SỐ VỀ
CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ

 

            Theo Communauté Vie chrétienne số đặc biệt tháng 06.1995, tới ngày 01.05.95,

CLC hiện diện nơi 60 nước trong 5 châu lục,

gồm 160.000 thành viên,

có trụ sở ban thư ký tại Roma.

            Tại châu âu CLC hiện diện nơi 18 nước.

            Riêng tại Pháp CLC có 4200 thành viên

trong 460 nhóm, làm thành 25 miền. Các thành viên này được thống kê theo tuổi và phái tính như sau:

dưới 25 tuổi:              5%

từ 25 đến 34 tuổi:      30%

từ 35 đến 50 tuổi:      35%

trên 50 tuổi:                30%

trong đó 68% đã lập gia đình và 32% độc thân,

khoảng 2/3 là phụ nữ và 1/3 là nam giới;

Số tháp tùng viên (accompagnateurs) là 390 gồm

111 Yêsu hữu, 41 linh mục, 135 tu sĩ, và 103 giáo dân.

 

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC