HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

SẮC LỆNH   NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT   QUY TẮC TỔNG QUÁT   TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO   ĐẶC SỦNG CĐĐKT

 

Sắc lệnh của Hội Đồng Ṭa Thánh về Giáo Dân

liên quan đến Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu

(Bản dịch từ Decree of Approval, trong Progessio, Supplement n. 36, January 1991, pp. 2-4, Publication of The World Christian Life Community, Rome-Italy).

----------------

SẮC LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG T̉A THÁNH VỀ GIÁO DÂN

 

HỘI ĐỒNG T̉A THÁNH VỀ GIÁO DÂN

1620/90/AIC-50

SẮC LỆNH

Sau khi đă xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng bản văn "Các Nguyên Tắc Của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu", do Đại Hội Thế Giới của hiệp hội tín hữu ấy chấp thuận tại Guadalajara (Mêhicô) ngày 7 tháng 9 năm 1990, sau đó đệ tŕnh Hội đồng Toà Thánh về Giáo Dân để xin được phê chuẩn theo Giáo luật, cũng nhớ đến "Các Qui Luật Tổng Quát Của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu" đă được Đại Hội Thế Giới trên đây phê chuẩn, nhận thấy Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu tiếp nối chặt chẽ Hiệp Hội Thánh Mẫu do Gioan Leuniss.j. khởi xướng, mà nguồn gốc có dấu vết từ "những nhóm giáo dân phát triển sau năm 1540 ở nhiều nơi trên thế giới qua sáng kiến của thánh I-nhă và các bạn" (NTTQ, lời mở đầu 3), v́ quí trọng hiệp hội đáng kính đă được thiết lập do trọng sắc Omnipotentis Dei của Đức Thánh Cha Grêgôriô XIII (ngày 5 tháng 12 năm 1584), sau đó được xác nhận và khích lệ do nhiều tài liệu Toà Thánh, đặc biệt là Hiến Chế Bis Saeculari của Đức Thánh Cha Piô XII (ngày 27 tháng 11 năm 1948), lại trở nên phong phú nhờ những gương mẫu thánh thiện và thành quả tông đồ, lưu tâm đến sự dấn thân tích cực của "những người nam cũng như nữ, trưởng thành cũng như c̣n trẻ, thuộc mọi thành phần xă hội, muốn theo sát Chúa Giêsu Kitô hơn, và cộng tác với Người để xây dựng Vương Quốc, đă nhận thấy Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu là ơn gọi đặc biệt dành cho họ trong ḷng Hội Thánh", phù hợp với đặc sủng và linh đạo riêng của họ (x. NTTQ., phần 1), nhớ lại Liên Đoàn Thế Giới Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu đă được nh́n nhận như một Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế, và Các Điều Lệ đă được Toà Thánh phê chuẩn ngày 31 tháng 5 năm 1971 sau giai đoạn ba năm thử nghiệm, chiếu theo qui luật hiện hành của Giáo Luật liên hệ đến các Hiệp Hội tín hữu trong ḷng Hội Thánh,

HỘI ĐỒNG TOÀ THÁNH VỀ GIÁO DÂN

XÁC NHẬN Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu là một Hiệp Hội tín hữu quốc tế công cộng, thuộc quyền Toà Thánh, theo các khoản 312 và kế tiếp của bộ Giáo Luật hiện hành, 
và PHÊ CHUẨN "Các Nguyên Tắc Tổng Quát" của Hiệp Hội này, bản văn chính gốc đă đệ tŕnh và được lưu giữ trong Văn Khố của Cơ Quan.

Một điều rất có ư nghĩa là Toà Thánh phê chuẩn "Các Nguyên Tắc Tổng Quát Của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu" đúng vào dịp Năm Toàn Xá mừng sinh nhật thứ 500 của thánh I-nhă và mừng kỷniệm 450 năm ngày thành lập Ḍng Chúa Giêsu. V́ vậy, tất cả thành viên Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu phải ghi ḷng tạc dạ điều cha đáng kính Peter-Hans Kolvenbach viết khi ngài nêu bật "năm kính thánh I-nhă không nhằm mục đích nào khác ngoài việc canh tân, trong Thánh Thần, đời sống tông đồ, cả trên b́nh diện cá nhân cũng như trên b́nh diện cộng đoàn," liên kết việc mừng năm Toàn Xá một cách đặc biệt với "tất cả những người nam cũng như nữ hợp tác thân thiết nhất với Ḍng hoặc được gợi hứng từ linh đạo thánh I-nhă" khi gắn bó với "Linh Thao theo nghĩa chặt chẽ và đúng đắn nhất". Chúng tôi xin Chúa Giêsu ban điều đó, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, mà Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu ngay từ đầu cũng như sau đó vẫn tự coi là được liên kết sâu xa với Mẹ, và trong Mẹ, Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu vẫn luôn luôn t́m được nguồn hứng về ḷng trung tín với Chúa Giêsu cũng như với ḷng nhiệt thành tông đồ và thừa sai "để tôn vinh Thiên Chúa hơn".

Làm tại Vatican ngày 3 tháng 12 năm 1990,
ngày lễ kính thánh 
Phanxicô Xavier

(ấn kư) 

Hồng Y Eduardo F. Pironio
 Chủ tịch

 

(Kư tên)
Paul J. 
Cordes
Phó Chủ tịch

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

SẮC LỆNH   NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT   QUY TẮC TỔNG QUÁT   TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO   ĐẶC SỦNG CĐĐKT