Trong tập này gồm:

Những Nguyên Tắc Tổng Quát của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu

(Bản dịch từ General Principles of the Christian Life Community, trong Progessio, Supplement n. 36, January 1991, pp. 5-13, Publication of The World Christian Life Community, Rome-Italy).

--------------

NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT 
CỦA CỘNG ĐOÀN ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

được Đại Hội chuẩn nhận ngày 7 tháng 9 năm 1990
được Ṭa Thánh phê chuẩn ngày 3 tháng 12, 1990

 

MÀO ĐẦU

1. Ba ngôi Thiên Chúa v́ thấy toàn thể nhân loại bị xâu xé nhiều đường phát sinh ra tội lỗi, nên quyết tự hiến ḿnh hoàn toàn cho mọi người, nam cũng như nữ, và giải thoát họ khỏi mọi xiềng xích trói buộc họ. Chính v́ yêu thương, Ngôi Lời đă nhập thể và sinh ra do Đức Maria, một trinh nữ nghèo làng Na-da-ret.

Đức Giêsu khi đặt ḿnh ở giữa người nghèo và chia sẻ thân phận của họ, mời gọi tất cả chúng ta cũng phải liên lỉ hiến ḿnh ta cho Thiên Chúa và cho công tŕnh mang lại hiệp nhất giữa gia đ́nh nhân loại. Chính việc Thiên Chúa hiến ḿnh cho ta để ta đáp lại, việc đó vẫn c̣n tiếp tục tới nay nhờ tác động của Chúa Thánh Linh qua mọi hoàn cảnh đặc thù của ta.

Vậy chúng tôi là những thành viên của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu đă sọan những những nguyên tắc tổng quát để giúp chúng tôi nhận lấy những chọn lựa của Đức Giêsu Kitô làm của ḿnh và giúp chúng tôi dự phần vào sáng kiến yêu thương nói trên, là sáng kiến diễn tả lời Thiên Chúa hứa đời đời trung tín nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô.

2. V́ cộng đoàn của chúng tôi là một lối sống của đời sống Kitô hữu, nên những nguyên tắc nói đây không nên được được giải nghĩa theo nghĩa đen của bản văn mà nên giải nghĩa theo tinh thần Tin Mừng và luật nội tâm về yêu thương. Luật này Chúa Thánh Linh ghi khắc trong trái tim ta, chính là luật được diễn tả cách mới mẻ trong mỗi hoàn cảnh của đời sống mỗi ngày. Luật đó tôn trọng tính độc đáo của mỗi ơn gọi riêng cá nhân và cho ta được rộng mở và tự do, luôn đặt ḿnh theo như Chúa muốn. Luật đó thách đố đ̣i ta nhận ra những trách nhiệm nghiêm trọng được giao cho ta, đ̣i ta phải luôn t́m đáp lại những nhu cầu của thời đại ta đang sống, cũng như đ̣i ta phải làm việc với toàn thể dân Chúa và với mọi người thiện chí, nhắm tới tiến bộ và ḥa b́nh, công lư và bác ái, tự do và phẩm giá của mọi người.

3. Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu là một hiệp hội quốc tế công khai mà trung tâm điều hành hiện đặt tại Roma. Cộng đoàn tiếp nối các h́nh thức Hiệp Hội Thánh Mẫu được khởi xướng do Gioan Leunis, Ḍng Tên, và được chính thức phê chuẩn do tự sắc Thiên Chúa Toàn Năng của Đức Giáo Hoàng Grê-gô-ri-ô XIII kư ngày 05 tháng 12 năm 1584. Nguồn gốc xa hơn Hiệp Hội Thánh Mẫu là những nhóm giáo dân được h́nh thành nhiều nơi trên thế giới sau 1540, nhờ sáng kiến của Thánh Inhă Loyola và các bạn của Ngài. Chúng tôi sống lối sống này của đời sống Kitô trong niềm hiệp thông mừng vui với những người đă đi trước chúng tôi với ḷng biết ơn đối với những cố công và những thành đạt tông đồ các vị ấy đă để lại. Trong yêu mến và cầu nguyện, chúng tôi liên kết với những người nam và nữ, có cùng một truyền thống thiêng liêng với chúng tôi, mà Giáo Hội đă giới thiệu cho chúng tôi như những người bạn và như những Đấng cầu bầu đắc lực cho chúng tôi, giúp chúng tôi chu toàn sứ mạng được giao.

 

PHẦN I: 
ĐẶC SỦNG CỦA CHÚNG TÔI

4. Cộng đoàn của chúng tôi gồm những Kitô hữu, nam và nữ, người lớn cũng như người trẻ, thuộc mọi điều kiện xă hội, muốn bước theo sát Đức Giêsu Kitô hơn và làm việc với Người hầu xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa. Đó là những người nhận lấy Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu như ơn gọi đặc thù của ḿnh trong ḷng Giáo Hội.

Điều chúng tôi nhắm là trở nên những kitô hữu dấn thân để làm chứng cho những giá trị Tin Mừng và nhân bản trong Giáo Hội cũng như xă hội, và đó là những giá trị có ảnh hưởng đến phẩm giá con người, trên hạnh phúc gia đ́nh cũng như trên sự toàn vẹn của tạo thành.

Chúng tôi đặc biệt ư thức về nhu cầu cấp bách phải làm việc nhằm thăng tiến công bằng qua chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo cũng như qua lối sống giản dị, là lối sống diễn tả tự do và t́nh liên đới đối với họ. Để chuẩn bị cách có hiệu qủa các thành viên của chúng tôi, để họ làm chứng và phục vụ với tư cách tông đồ, đặc biệt trong môi trường đời sống hằng ngày, chúng tôi sẽ quy tụ thành cộng đoàn những người cảm thấy nhu cầu cấp bách hơn nhằm thống nhất toàn bộ đời sống làm người của ḿnh theo mọi chiều kích với đầy đủ niềm tin kitô, hợp với đặc sủng của chúng tôi.

Chúng tôi t́m cách thống nhất đời sống như vậy hầu đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô vang lên từ giữa ḷng thế giới chúng tôi đang sống.

5. Linh đạo của cộng đoàn chúng tôi tập trung nơi Đức Kitô và nơi việc tham dự vào Mầu Nhiệm Phục Sinh. Linh đạo ấy rút ra từ Kinh Thánh, Phụng Vụ và từ việc triển khai giáo thuyết của Giáo Hội cũng như từ mặc khải về ư Chúa qua những biến cố thời đại chúng tôi đang sống.

Trong bối cảnh của những nguồn suối đó, chúng tôi nhận Linh Thao của Thánh Inhă như nguồn suối đặc biệt và như dụng cụ đặc sắc của linh đạo chúng tôi.

Ơn gọi của chúng tôi kêu mời chúng tôi sống linh đạo nói trên, là linh đạo giúp chúng tôi rộng mở và đặt chúng tôi sẵn sàng đối với bất cứ điều ǵ Thiên Chúa muốn trong mỗi hoàn cảnh cụ thể của đời sống mỗi ngày của chúng tôi.

Chúng tôi đặc biệt nhận ra nhu cầu phải cầu nguyện và phân định, trên b́nh diện cá nhân cũng như cộng đoàn, nhu cầu phải xét ḿnh mỗi ngày và nhu cầu linh hướng như những phương tiện có tầm quan trọng giúp t́m kiếm và nhận ra Thiên Chúa nơi mọi sự.

6. Hiệp nhất với Đức Kitô đưa tới hiệp nhất với Giáo Hội là nơi Đức Kitô hiện đang tiếp tục sứ mạng cứu độ của Người. Nhờ làm cho bản thân trở nên bén nhạy với những dấu chỉ của thời đại và với những thúc đẩy của Thánh Linh, chúng tôi sẽ có thể gặp gỡ Đức Kitô cách tốt đẹp hơn nơi mọi người và trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi tham dự phụng vụ, suy gẫm Kinh Thánh cũng như học hỏi, dạy và cổ vơ giáo thuyết Kitô giáo như cách chia sẻ sự phong phú giữa các thành viên của Giáo Hội.

Chúng tôi làm việc cùng với hàng giáo phẩm và với các vị lănh đạo khác thuộc hàng giáo sĩ, nhờ được thúc đẩy do mối quan tâm chung về những vấn đề và sự tiến bộ của mọi người, và nhờ được rộng mở trước những hoàn cảnh Giáo Hội thấy ḿnh trong đó.

Cảm thức đó về Giáo Hội thúc đẩy chúng tôi cộng tác cách sáng tạo và cụ thể đối với công cuộc thăng tiến triều đại Thiên Chúa trên mặt đất, kể cả sẵn sàng đi phục vụ nơi nào có những nhu cầu của Giáo Hội đ̣i hỏi.

7. Cuộc hiến dâng bản thân được diễn tả bằng việc giao phó ḿnh cho cộng đoàn quốc tế qua trung gian một cộng đoàn địa phương mà ḿnh tự do chọn. Cộng đoàn địa phương này lấy Thánh Thể làm trung tâm nên chính là nơi mà t́nh hiệp nhất trong yêu thương và trong hành động, trở thành kinh nghiệm cụ thể. Quả thật, mỗi cộng đoàn chúng tôi là một tập họp dân Chúa trong đức Kitô, làm nên tế bào của Nhiệm thể của Người.  tôi được nối kết với nhau v́ cùng chung một cuộc dấn thân và một lối sống cũng như cùng nhận và yêu mến đức Maria như mẹ. Chúng tôi mang trách nhiệm phát triển mối dây ràng buộc không những với cộng đoàn địa phương nhưng cả với Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu trên b́nh diện quốc gia và quốc tế và cả với các cộng đoàn Giáo Hội mà chúng tôi là thành viên (như giáo xứ, giáo phận) và với toàn Giáo Hội cũng như với mọi người thiện chí.

8. Là thành viên của Dân Thiên Chúa trên đường lữ thứ trần gian, chúng tôi lănh nhận từ Đức Kitô, sứ mạng trở nên chứng nhân cho Người trước mặt muôn dân qua thái độ, lời nói và hành động của chúng tôi, bằng cách đồng hoá với sứ mạng Người thực hiện trong việc loan Tin Mừng cho người nghèo, công bố tự do cho những người bị giam giữ, mang lại cái nh́n mới cho kẻ mù loà, vực dậy những người bị áp bức để họ được tự do và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Thực chất đời sống của chúng tôi là đời tông đồ. Sứ mạng của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu không bị giới hạn nhưng được trải rộng ra trong Giáo Hội và trên thế giới, để mang Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người, để phục vụ xă hội và những con người cá biệt, bằng việc mở ḷng họ đón nhận ơn hoán cải, và bằng việc đấu tranh nhằm thay đổi những cơ cấu áp bức.

a) Mỗi người chúng tôi đều nhận được tiếng Chúa mời gọi để làm cho Đức Kitô và hành động cứu độ của Người hiện diện nơi môi trường chúng tôi đang sống. Công cuộc tông đồ thiết thân này cần thiết không thể thiếu, nhằm làm cho Tin Mừng được lan toả cách bền bỉ và thâm nhập nơi đông đảo những con người khác nhau, ngay ở những nơi và những hoàn cảnh khác nhau.

b) Đồng thời, chúng tôi c̣n thể hiện việc tông đồ của tập thể hay của nhóm dưới những h́nh thức khác nhau, hoặc qua hành động của nhóm xét như sáng kiến hay sự nâng đỡ của cộng đoàn với những cơ cấu thích hợp, hoặc qua việc những thành viên tham gia trong những tổ chức và những nỗ lực đời hoặc đạo sẵn có.

c) Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu giúp chúng tôi sống lối dấn thân tông đồ như vừa nói trong những chiều kích khác nhau, cũng như giúp chúng tôi luôn mở ra trước những ǵ là cấp bách và phổ quát hơn, đặc biệt nhờ việc "duyệt xét lại đời sống" và việc phân định cá nhân cũng như cộng đoàn. Chúng tôi cố gắng mang lại cảm thức tông đồ ngay cả với những thực tại khiêm tốn nhất của đời sống hàng ngày.

d) Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu thôi thúc chúng tôi vừa công bố Lời Chúa lại vừa hành động, để sửa đổi lại những cơ cấu xă hội, bằng cách dự phần vào những cố gắng để giải phóng các nạn nhân khỏi đủ thứ kỳ thị, nhất là loại bỏ những khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Chúng tôi ước ao góp phần vào việc tin mừng hóa các nền văn hóa từ bên trong. Chúng tôi ước ao thực hiện tất cả những điều vừa nói trong tinh thần đại kết, sẵn sàng cộng tác với những sáng kiến mang lại hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Đời sống của chúng tôi luôn t́m được nguồn khởi hứng từ Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô nghèo và khiêm hạ.

9. V́ linh đạo của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu đặt trung tâm nơi Đức Kitô nên chúng tôi nhận thức vai tṛ của Đức Maria trong tương quan với Đức Kitô như sau: Mẹ chính là kiểu mẫu để chúng tôi noi theo mà cộng tác vào sứ mạng của Đức Kitô. Đức Maria đă cộng tác với Thiên Chúa khởi sự với lời "xin vâng" trong mầu nhiệm Truyền Tin và Nhập Thể. Việc Mẹ phục vụ gây ấn tượng sâu sắc như thấy trong chuyến viếng thăm bà Isave. T́nh liên đới của Mẹ với người nghèo c̣n được phản chiếu trong kinh Magnificat. Mẹ thực là nguồn hứng thôi thúc chúng tôi hành động nhằm thăng tiến công bằng trên thế giới ngày nay. Suốt đời Mẹ Maria vẫn tiếp tục cộng tác vào sứ mạng của Con nên Mẹ hằng thôi thúc chúng tôi hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa trong tinh thần hiệp nhất với Mẹ. Nhờ chấp nhận các kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ đă trở nên Mẹ của chúng tôi và của mọi người. Đó cũng chính là cách chúng tôi khẳng định sứ mạng phục vụ của chúng tôi đối với thế giới, là sứ mạng được lănh nhận khi chịu phép rửa và phép thêm sức. Chúng tôi tôn kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa một cách đặc biệt và chúng tôi cậy vào lời cầu bầu của Mẹ để chu toàn ơn gọi Chúa dành cho chúng tôi.

 

PHẦN HAI: ĐỜI SỐNG VÀ TỔ CHỨC CỘNG ĐOÀN

10. Các thành viên

Ai trở nên thành viên của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu cũng được giả thiết đă nhận được ơn gọi riêng cho ḿnh. Người xin làm thành viên được dẫn vào lối sống thuộc riêng Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu trong một thời gian như được ấn định do những Qui Tắc Tổng Quát. Đó là thời gian để ứng viên cũng như cộng đoàn cấp cao hơn, phân định ơn gọi của ứng viên. Một khi ứng viên đă h́nh thành quyết định gia nhập và được cộng đoàn cấp cao ưng thuận, thành viên mới ấy sẽ đảm nhận một cam kết tạm thời và nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn để thử xem ḿnh có thích hợp với lối sống nhắm mục đích và tinh thần của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu chăng. Sau khoảng thời gian thích hợp được ấn định do những Qui Tắc Tổng Quát là tới cuộc cam kết vĩnh viễn.

11. Nối kết với cộng đoàn

Như một phương tiện cơ bản nhằm huấn luyện và giúp cho các thành viên triển nở, các thành viên cùng họp lại với nhau cách đều đặn thành cộng đoàn ổn định theo địa phương, nhằm bảo đảm việc chia sẻ đức tin cũng như đời sống giữa các thành viên, nhằm bảo đảm bầu khí cộng đoàn đích thực cũng như việc dấn thân mănh liệt cho sứ mạng và việc phục vụ.

12. Nếp sống

a) Nếp sống của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu là nếp sống đặt các thành viên dấn ḿnh vào cố gắng liên tục nhằm triển nở bản thân cũng như trong tương quan xă hội, cả về thiêng liêng, nhân bản và tông đồ, nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn.

Trong thực hành, điều đó bao gồm việc tham dự Thánh Lễ mỗi khi có thể, tích cực tham dự đời sống bí tích; mỗi ngày thực hành việc cầu nguyện riêng nhất là cầu nguyện dựa theo Kinh Thánh; phân định nhờ duyệt xét lại đời sống mỗi ngày và nếu có thể, làm linh hướng đều đặn; mỗi năm làm một cuộc canh tân nội tâm theo những nguồn suối của linh đạo chúng ta; và tỏ ḷng yêu mến Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.

b) V́ Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu nhằm hoạt động cùng với Đức Kitô để mở mang triều đại Thiên Chúa, mọi thành viên đều được mời gọi dự phần tích cực vào lănh vực phục vụ tông đồ một cách rộng răi. Phân định tông đồ trên b́nh diện cá nhân và cộng đoàn là đường lối b́nh thường để khám phá ra cách tốt nhất nhằm mang lại sự hiện diện của Đức Kitô cách cụ thể cho thế giới ta đang sống. Sứ mạng của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu của chúng ta là sứ mạng rộng lớn và đ̣i hỏi. Sứ mạng ấy yêu cầu mỗi thành viên phải tự nguyện tham gia đời sống xă hội và chính trị, phải triển nở về những đức tính nhân bản và kỹ năng trong nghề, để trở nên những nhân viên có khả năng và những chứng nhân có sức thuyết phục. Hơn nữa, sứ mạng ấy c̣n đ̣i tính đơn giản trong mọi phương diện của đời sống, để theo sát Đức Kitô hơn trong khó nghèo và để bảo vệ tự do nội tâm của người tông đồ.

c) Cuối cùng, mỗi thành viên lănh trách nhiệm dự những cuộc họp và những sinh hoạt khác của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu, đồng thời hỗ trợ và khuyến khích các thành viên khác đeo đuổi ơn gọi riêng cách thiết thân, luôn sẵn sàng cung cấp cũng như nhận lănh lời khuyên và sự giúp đỡ, với tư cách là những người bạn trong Chúa.

 

13. Việc điều hành

a) Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu thế giới được điều hành do Đại Hội là tổ chức ấn định những quy tắc cũng như những chính sách, và do Hội Đồng Chấp Hành là tổ chức chịu trách nhiệm về việc thi hành b́nh thường những qui tắc và chính sách. Thành phần và chức năng của những tập thể này được định rơ trong những Qui Tắc Tổng Quát.

b) Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu quốc gia được cấu thành theo những Qui Tắc Tổng Quát, gồm mọi thành viên đang cố sống nếp sống và sứ mạng Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu trong một quốc gia. Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu quốc gia được điều hành do Đại Hội Quốc Gia và Hội Đồng Chấp Hành Quốc Gia. Những tổ chức này nhằm bảo đảm cho có những cơ cấu và chương tŕnh huấn luyện cần thiết hầu đáp ứng cách hữu hiệu về nhu cầu phát triển cách hài ḥa toàn bộ cộng đoàn, đồng thời c̣n phải bảo đảm để Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu dự phần cách hữu hiệu vào sứ mạng của Giáo Hội.

c) Các Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu quốc gia có thể thiết lập hoặc tán thành việc thiết lập, khi thấy là điều hữu ích, những cộng đoàn thuộc một miền hoặc một giáo phận, hoặc thiết lập nên những trung tâm gồm những cộng đoàn địa phương thuộc về một miền, một giáo phận, một thành phố hoặc một cơ sở nào đó. Những cộng đoàn này được hợp thành theo những Qui Tắc Tổng Quát và những Điều Lệ Quốc Gia.

 

14. Phụ Tá Giáo Sĩ

Mỗi cấp Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu đều có một phụ tá là giáo sĩ, được bổ nhiệm theo giáo luật và theo những những Qui Tắc Tổng Quát. Vị này dự phần vào đời sống cộng đoàn ở những cấp độ khác nhau, theo những những Qui Tắc Tổng Quát. Cùng làm việc với những người lănh đạo Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu, vị phụ tá chủ yếu lo sao cho toàn thể cộng đoàn được triển nở về Kitô giáo, đồng thời giúp các thành viên tăng trưởng theo những đường lối của Thiên Chúa, đặc biệt qua linh thao. Do sứ mạng được hàng giáo phẩm giao phó và dựa vào quyền của hàng giáo phẩm, vị phụ tá c̣n có trách nhiệm đặc biệt về những điều liên quan tới giáo thuyết và mục vụ và về sự hài ḥa thuộc riêng về một cộng đoàn người Kitô hữu.

 

15. Tài sản

Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu ở mỗi cấp độ đều có thể sở hữu và quản trị tài sản với tư cách pháp nhân của Giáo Hội, nếu đó là đều hữu ích, theo luật giáo hội và luật dân sự của quốc gia liên hệ, quyền sở hữu và quản trị tài sản đó thuộc riêng về cộng đoàn liên hệ.

 

PHẦN III: 
CHẤP NHẬN NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT

 

16. Việc sửa đổi những nguyên tắc này

Những Nguyên Tắc Tổng Quát nói đây diễn tả căn tính nền tảng và đặc sủng của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu nên là giao ước đối với Giáo Hội, đă được Đại Hội chấp thuận và đươc Ṭa Thánh xác chuẩn như là những điều lệ nền tảng của Cộng Đoàn Thế Giới. Các sửa đổi về những Nguyên Tắc Tổng Quát này đ̣i phải có hai phần ba số phiếu của Đại Hội và phải có sự xác chuẩn của Ṭa Thánh.

17. Việc đ́nh chỉ và loại bỏ

Việc chấp nhận những Nguyên Tắc Tổng Quát của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu là điều kiện tiên quyết để trở nên thành viên của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu ở bất cứ cấp độ nào. Sự lơ là đáng kể của bất cứ thành viên hoặc cộng đoàn địa phương nào trong việc tuân thủ những Nguyên Tắc Tổng Quát này là cớ để bị đ́nh chỉ hoặc bị loại khỏi Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu quốc gia. Sự lơ là đáng kể của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu quốc gia do không hành động như một Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu địa phương, do không tuân thủ những những Nguyên Tắc Tổng Quát, là cớ để bị đ́nh chỉ và cuối cùng bị loại khỏi Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu quốc tế. Sẽ luôn c̣n có quyền chống án trước Cộng Đoàn Quốc Gia đối với quyết định địa phương hoặc miền; trước Cộng Đoàn Quốc Tế đối với quyết định quốc gia.