Linh Thao đợt I tại Nhà Linh Thao Phêrô Favre từ chiều 20/06—sáng 29/06/2019

Địa chỉ Nhà Linh Thao Phêrô Favre: 32 đường Văn Hóa, Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.

 

 

 

Linh Thao đợt II tại Nhà Linh Thao Phêrô Favre từ chiều 1/09—sáng 10/09/2019

Địa chỉ Nhà Linh Thao Phêrô Favre: 32 đường Văn Hóa, Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.

 

 

 

Linh Thao đợt III tại trụ sở Mến Thánh Giá Long Xuyên từ trưa thứ bảy 5/10—trưa CN 13/10/2019

Địa chỉ MTG LX: QL 80, giáo xứ Ngọc Thạch, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ.