HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

 

 

PHÚ GIÒNG- ĐỊNH QUÁN- ĐÒNG NAI 17-18.07.2010

 

 

 

BÃI DÂU 17-19.07.2009

 

 

NHA TRANG 19-29.07.2008- TRẠI HÈ

 

 

 

NHA TRANG 2008- LINH THAO 10-19.07.2008

 

 

 

SÀI GÒN 2008

 

 

 

LAVANG 2007

 

 

BÃI DÂU 2005

 

 

BÃI DÂU 2003

 

 

 

BÃI DÂU 2000

 

 

 

GẶP GỠ DỊP NGÀY 17.02.2008

 

 

GẶP GỠ DỊP LỄ I-NHÂ

 

 

 

GẶP GỠ NHA TRANG

 

 

 

CỘNG ĐOÀN THỦ ĐỨC

 

 

CỘNG ĐOÀN SÀI GÒN

 

 

CỘNG ĐOÀN GIA KIỆM

 

 

CỘNG ĐOÀN SAO MAI

 

 

CỘNG ĐOÀN BUÔN MA THUỘT

 

 

CỘNG ĐOÀN HÀ NỘI

 

 

TĨNH TÂM THÁNG

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/clcvn/

http://picasaweb.google.com/vietnamclc/

http://picasaweb.google.com/clcvietnam/ 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC