HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

TẬP SAN     THƯ VỀ CHỦ ĐỀ SÁM HỐI     DịP GẶP GỠ TẠI VT

 

 

 

Washington D.C., ngày 06 tháng 08 năm 2000

Các em thân mến,

Tuy dù đã xa các em được hai tháng rưỡi rồi, nhưng vẫn nhớ và vẫn thường cầu nguyện cho các em gần như mỗi ngày. Mong rằng các em trở nên những người bạn thân của Đức Yêsu và luôn là người cộng tác với Ngài trong nỗ lực làm cho những người chung quanh mỗi ngày một hạnh phúc hơn.

Không phải chờ mình nên thánh hoặc thành toàn rồi mình mới làm việc tông đồ. Theo Linh đạo Y-nhã, chính khi mình làm việc tông đồ, chính khi mình nỗ lực làm cho người khác hạnh phúc và nên thánh, là mình đang nên thánh.

Khi gặp nhau, và đặc biệt trong dịp gặp gỡ này, hãy giúp nhau ý thức: nếu Cộng Đoàn Đời Kitô không làm việc tông đồ, không sớm thì muộn, sẽ chết. Hãy giúp nhau nên thánh qua việc tông đồ mỗi ngày, và hạnh phúc trong sứ mạng Chúa trao cho mỗi người chúng ta.

            Trong lần gặp gỡ này, nếu có thể, mỗi cộng đoàn nên tìm điều gì mình thao thức, hoặc thành đạt hoặc thất bại nhất để chia sẻ với các bạn. Trung thực, sẽ giúp nhau nhiều. Những thành công, có thể giúp cộng đoàn khác nỗ lực hơn. Những thất bại, có thể giúp các cộng đoàn khác đang gặp khó khăn, được củng cố. Không nên phóng đại hoặc tô màu, vì như vậy có thể làm cộng đoàn khác thấy mình không được như vậy, thất vọng.

            Thầy đặc biệt chúc mừng các bạn dấn thân dịp này. Cho thầy biết tên các bạn dấn thân dịp này nhé. Thầy chưa biết nên tặng qùa là gì đây.

            Nhiệm vụ của trưởng cộng đoàn, là liên lạc và nâng đỡ động viên các cộng đoàn. Nhiệm vụ của người điều phối cũng như của từng thành viên, là liên lạc và nâng đỡ các bạn trong cộng đoàn, giúp các thành viên ý thức sứ mạng tông đồ cụ thể.

Cố gắng để cộng đoàn phát triển, tuy vậy không nên rủ bất cứ ai như thể càng nhiều càng tốt, vì nếu nhiều mà các thành viên khác trong cộng đoàn không muốn, thì sẽ làm cho có người không muốn tới cộng đoàn nữa, lúc đó không thêm mà lại mất người! Thầy nhắc lại: nên tìm thêm người gia nhập cộng đoàn.

            ……………………………………. Cố gắng sống dù trong mọi hoàn cảnh. Hãy động viên và giúp đỡ nhau, bằng lời nói việc làm, và đặc biệt bằng lời cầu nguyện. Cố gắng động viên nhau: xét mình và cầu nguyện mỗi ngày.

            Mỗi năm nên bầu lại người điều phối từng cộng đoàn với phiếu kín. Thầy nhắc lại nhé: với phiếu kín. Có thể bầu lại người trước đã hết nhiệm kỳ. Việc bầu lại người điều phối hằng năm sẽ giúp nhau triển nở hơn; cũng có thể là dịp để đổi người điều phối cần phải đổi; cũng có thể là dịp giúp người điều phối cũ thêm xác tín để phục vụ.

            Thầy rất mừng khi được biết có khoảng 33 em đi linh thao dịp gặp nhau này. Trong linh thao, hãy trở lại với Chúa, để bắt đầu lại cuộc đời. Xin Chúa ban cho mình gắn bó và yêu mến Đức Yêsu, để trở thành chứng nhân tình yêu trong cuộc sống.

Xin anh Hà liên hệ với cha K, để ngài giúp các em khỏi đóng tiền ăn; nhưng nếu không được thì thầy sẽ tìm cách bù lại cho mỗi người sau. Bạn nào gặp khó khăn về tiền xe, cũng có thể nói “nhỏ” với thầy, để thầy tìm cách giúp; nhưng cứ đi linh thao trước nhé.

            ………………………………………………..

………………………………………………..

 

            Thăm các em thật nhiều. Đặc biệt trong dịp gặp gỡ này, chúc các em gần nhau và gần Chúa hơn. Cầu nguyện cho nhau, để mỗi người triển nở trong ơn gọi của mình. Chúa ở với các em.

Mến nhiều,

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

TẬP SAN     THƯ VỀ CHỦ ĐỀ SÁM HỐI     DịP GẶP GỠ TẠI VT