HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ G̀?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TR̀NH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ D̉NG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NH̀N KHÁC NHAU VỀ CLC

 

 

Ngày 03 tháng 12 năm 2006

 

Các bạn Cộng Đoàn Đời Kitô thân mến,

Sáng nay tôi có dịp nói chuyện với Nguyễn Thị Hương, điều phối cộng đoàn Sao Mai, về lịch sinh hoạt của cộng đoàn Sao Mai, tôi chợt có ư tưởng và nghĩ có thể chia sẻ điều này với các cộng đoàn trên khắp đất nước. Nếu cộng đoàn nào thấy hay hay th́ có thể áp dụng.

1. V́ chúng ta chia sẻ trên mạng vào thứ hai sau Chúa Nhật thứ nhất mỗi tháng, nên mỗi cộng đoàn có thể xem đây là sinh hoạt cộng đoàn và Cộng Đoàn Đời Kitô Quốc Gia có thể xem đây là sinh hoạt Cộng Đoàn Đời Kitô trên b́nh diện cả nước. V́ thế nếu cộng đoàn nào sinh hoạt cả 4 tuần trong tháng, th́ chỉ cần sinh hoạt 3 lần nữa thôi.

2. Một lần tĩnh tâm tháng cho cộng đoàn, nên cũng được coi là sinh hoạt cộng đoàn rồi. Ngày tĩnh tâm cho cộng đoàn chúng ta có thể định vào ngày sinh hoạt cộng đoàn, hoặc vào thứ bảy hoặc Chúa Nhật thứ hai (hoặc Chúa Nhật thứ ba hoặc Chúa Nhật thứ tư) tuỳ các bạn muốn. Tôi cũng có thể giúp các bạn về đề tài tĩnh tâm tháng qua internet nếu các bạn thích.

3. Một lần sinh hoạt chính thức của cộng đoàn, hiểu là mỗi thành viên có dịp chia sẻ tông đồ và chia sẻ thiêng liêng (nếu lần tĩnh tâm không chia sẻ thiêng liêng).

4. Một lần khác dành cho việc tông đồ chung cho cả cộng đoàn nếu có, và sau đó chia sẻ sinh hoạt về điều các bạn trong cộng đoàn hoặc điều phối thấy cần. Nếu cộng đoàn nào không có công việc tông đồ chung, th́ vẫn có thể sinh hoạt b́nh thường.

Như vậy cả bốn tuần chúng ta đều có dịp gặp nhau để nâng đỡ nhau, giúp nhau thăng tiến về mọi khía cạnh mỗi ngày một hơn.

Chúc các bạn được tất cả trong t́nh yêu Chúa.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.