HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC

 

YÊSU HỮU VÀ 
CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ

            Trong lời trọng khấn của Yêsu-hữu có khấn dạy giáo lý cho trẻ em. Thánh Ynhã chỉ thị cho các cha tham dự công đồng Trentô không được xao nhãng việc dạy giáo lý cho trẻ em ngay cả trong thời gian tham dự công đồng với tư cách chuyên viên thần học. Những điều trên cho thấy thao thức và cố gắng huấn luyện dân Chúa của thánh Ynhã, cụ thể dạy dỗ trẻ em và những người ít học. Một Yêsu-hữu đích thực cũng phải có cùng thao thức và tâm tình như thánh tổ, cụ thể trong việc giúp đỡ các linh hồn và huấn luyện người khác, nhất là những người ít học.

            Yêu thương là cho người mình yêu những gì mình có (LT. 230). Với Yêsu-hữu, mình được huấn luyện như thế nào thì hãy cố huấn luyện người khác như vậy dù họ không có nhiều điều kiện thuận lợi hoặc khả năng như mình. Thầy Leuris đã suy nghĩ và huấn luyện nhóm như vậy. CLC được huấn luyện như Yêsu-hữu được huấn luyện.

            Sở dĩ tôi muốn huấn luyện người khác như tôi đã được huấn luyện, là vì tôi thấy tôi đã được huấn luyện rất tốt. Nếu tôi không được huấn luyện tốt, nếu tôi thọ giáo một nền huấn luyện không làm tôi triển nở và hạnh phúc, thì tại sao tôi lại muốn người khác “bị” huấn luyện như tôi?

            Những điều tôi tin nhận, những kiến thức về thần học và con người giúp tôi có cái nhìn đúng đắn hơn, giúp tôi sống thoáng đạt và quảng đại hơn, nên tôi muốn chia sẻ và muốn người khác được học biết như tôi.

            Linh Thao đã là phương thế rất tốt, để tôi trở lại với Chúa, để tôi trưởng thành hơn, để tôi triển nở và hạnh phúc. Vì vậy, tôi muốn người khác được Linh Thao để họ cũng được tự do và hạnh phúc như tôi hoặc hơn tôi nữa.

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC