HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC

 

NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC

            Có ý cho rằng nên biến những Nhóm Sống Đạo hiện có thành CLC; nhưng cũng có ý kiến cho rằng cứ để các Nhóm Sống Đạo như nó hiện là, và chỉ chọn những người có ơn gọi CLC để làm thành CLC thôi.

            Có anh em lưu ý, CLC là một ơn gọi, không phải phong trào quần chúng. Phải tránh khuynh hướng đại chúng hóa CLC, nếu làm vậy, e rằng không còn là CLC nữa.

            Nhiều anh em đề nghị nên gầy dựng CLC trong các giáo xứ. Các cộng đoàn CLC nếu ở trong cơ cấu giáo xứ, sẽ dễ dàng chiêu mộ thành viên, được an toàn và hợp pháp hơn. Có anh em lưu ý: CLC vượt quá ranh giới giáo xứ, không nên giới hạn trong một giáo xứ. CLC là một cộng đoàn, tuy không lệ thuộc vào một giáo xứ nhưng luôn cộng tác với các mục tử, đặc biệt là các cha sở trong việc phục vụ giáo xứ.

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC