HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC

 

TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT

Jptl

Với hơn một năm kinh nghiệm giúp CLC, xin đề nghị tiến trình sinh hoạt như sau:

1. Lời nguyện khởi đầu và hát xin ơn Thánh Thần

2. Học hỏi

Được trình bày hoặc cùng nhau trao đổi học tập từ khoảng 30-45 phút về một đề tài nào đó. Chẳng hạn về sứ mạng, về cầu nguyện và đời sống thiêng liêng, về Nguyên Tắc Tổng Quát và Qui Tắc Tổng Quát, về đặc sủng CLC, ...

3. Trao đổi cộng đoàn nhằm thăng tiến CLC

Cùng nhau suy nghĩ để nhất trí xem phải làm gì để cộng đoàn sống và phát triển hơn?

Cộng đoàn có vấn đề gì trục trặc không?

Nếu có ai vắng, cần biết nguyên do tại sao, để nâng đỡ. Làm sao để thêm số người?

Vấn đề nhận người mới! Vì cộng đoàn là nơi mỗi thành viên phải cảm thấy thoải mái và được nâng đỡ thông cảm, nên phải cẩn thận khi nhận người. Chính cộng đoàn quyết định có nhận thêm người không, và nhận ai. Cần 2/3 số thành viên hiện diện ưng thuận để người được giới thiệu được nhận vào cộng đoàn. Chỉ giới thiệu ai mình thấy thích hợp, nhưng trước khi giới thiệu nên cho họ đọc Nguyên Tắc Tổng Quát và Qui Tắc Tổng Quát, và nếu họ chấp nhận những quy luật đó, thì mới giới thiệu.

Có nên làm việc tông đồ chung không, cụ thể là việc nào có thể làm chung (vẫn luôn giữ những việc tông đồ cá nhân)?

4. Chia sẻ kinh nghiệm tông đồ và thiêng liêng

Chia sẻ thiêng liêng ở đây không là chia sẻ Lời Chúa như một số nhóm (không phải CLC) làm khi sinh hoạt, nhưng là chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa mà mình đã có trong tuần, đặc biệt qua những giờ phút cầu nguyện mỗi ngày trong tuần. Chia sẻ thiêng liêng cũng là chia sẻ kinh nghiệm sống trong tuần, những buồn vui và những kinh nghiệm gần gũi Chúa trong những dịp này.

Chia sẻ tông đồ, là chia sẻ những việc tông đồ mình đã làm, chia sẻ những thành công và thất bại, chia sẻ an ủi và sầu khổ qua những việc tông đồ này...

5. Cầu nguyện kết thúc

Rất nên cầu nguyện tự phát, và càng có nhiều người cầu nguyện càng tốt.

Lưu ý:

Chia sẻ tông đồ, là điều rất quan trọng, và có tính sống còn của một cộng đoàn Đời Kitô. Vì vậy, cho dù lúc đầu tiên gặp khó khăn trong việc chia sẻ này, vẫn nên giữ! Việc chia sẻ tông đồ này, cũng giúp các thành viên nỗ lực làm tông đồ cũng như tìm việc tông đồ để thực hiện.

Chia sẻ thiêng liêng cũng gặp khó khăn không kém, nhưng chính đời sống thiêng liêng sẽ giúp nuôi dưỡng và phát triển đời sống tông đồ.

Không có việc chia sẻ thiêng liêng và tông đồ, không sớm thì muộn, cộng đoàn này sẽ chết.

Nếu thu xếp được mỗi tháng nên tĩnh tâm một lần, và nên có Thánh Lễ trong dịp này; nếu có thể, sẽ chia sẻ trong Thánh lễ.

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC