HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

 

 

LỊCH SỬ CỘNG ĐOÀN ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU VIỆT NAM

(HISTORY OF CHRISTIAN LIFE COMMUNITY IN VIETNAM)

 

Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu là một ơn gọi, chứ không chỉ là một nhóm như đa số nhóm mà chúng ta thường biết. Thành viên Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu ư thức ḿnh là một tội nhân được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, và được mời gọi cộng tác với Đức Yêsu, để làm cho con người biết Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng; họ liên kết với nhau thành một cộng đoàn để giúp nhau thực hiện sứ mạng tông đồ. Đây là những người đă đọc  và chấp nhận Nguyên Tắc Tổng Quát của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu đă được Ṭa Thánh phê chuẩn (NTTQ 17; Hội Đồng Ṭa Thánh về Giáo Dân, Sắc Lệnh số 1620/90/AIC-50, kư ngày 3/12/1990).

Các cộng đoàn

Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu (CLC) đầu tiên ở Việt Nam được thành lập vào ngày 10/05/1998 gồm 5 người, ba nữ hai nam. Những người này trong số 29 bạn cựu sinh viên và sinh viên đă tham dự Linh Thao, đă được giới thiệu về NTTQ và QTTQ hai tuần trước, đă đọc và đồng ư thành lập một cộng đoàn tiền-CĐĐSKTH (Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu) tại cḥi sinh hoạt ḍng thánh Phaolô tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài G̣n. Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu đầu tiên ở Việt Nam này đă liên lạc với thư kư của CLC Thế Giới tại Roma lúc đó là ông bà Gilles & Leah Michaud. Thư được viết ngày 3/12/1998, và được trả lời ngày 8/02/1999. Năm 2003 CLC Thế Giới cũng viết cho CLC Việt Nam diễn tả sự quan tâm và quư mến đối với CLC VN (12/07/2003).

Cũng tương tự như việc h́nh thành Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu đầu tiên, cộng đoàn Biên Ḥa được thành lập ngày 30/12/1998, cộng đoàn tại Ngọc Lâm được thành lập vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1999.

Cộng đoàn Cần Thơ được thành lập ngày 09/10/1999 và hiện đang ngưng sinh hoạt.

Các cộng đoàn Thủ Đức, B́nh Triệu được thành lập này 11/12/1999. Cộng đoàn B́nh Triệu đă ngưng sinh hoạt năm 2004. Một vài thành viên cộng đoàn B́nh Triệu đă gia nhập cộng đoàn Sài G̣n, và một vài người khác lập nên cộng đoàn Sao Mai.

Cộng đoàn Gia Kiệm được thành lập ngày 26/12/1999 với bổn mạng Mẹ Lên Trời (15/08) và được Đại Hội lần III (28-29/07/2001) chuẩn nhận.

Cộng đoàn Bến Đá được thành lập ngày 10/02/2000 và đă được Đại Hội III (28-29/07/2001) chuẩn nhận. Hiện nay cộng đoàn không c̣n sinh hoạt nữa.

Cộng đoàn Quy Nhơn được thành lập năm 10/12/2000 và đă được Đại Hội III (28-29/07/2001) chuẩn nhận. Đa số thành viên là sinh viên và đă chuyển cộng đoàn khi đi làm nên cộng đoàn nay không c̣n sinh hoạt nữa.

Cộng đoàn Nha Trang được thành lập ngày 13/12/2000 và đă được Đại Hội III (28-29/07/2001) chuẩn nhận.

Ngày 30/05/2001, Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Hố Nai được thành lập tại Đan Viện Xitô Châu Thủy, gồm 12 thành viên. Các anh chị sau khi đă học, suy nghĩ và cầu nguyện về NTTQ & QTTQ, và làm nhận định trong Linh Thao, đă chọn nếp sống được tŕnh bày trong NTTQ & QTTQ làm lối sống của ḿnh. Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Hố Nai chọn tên gọi Gia Đ́nh Sống Đạo. Cộng đoàn này đă được chuẩn bị trước đó khá lâu: năm 1992, 04 trong số 12 thành viên của cộng đoàn này đă được cha Phêrô Phạm Hữu Lai giới thiệu về NTTQ & QTTQ cùng với một số sơ Ḍng Đaminh Chân Lư theo học lớp Kinh Thánh với Cha.

Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu tại Ban Mê Thuột được thành lập 23/11/2003 với bổn mạng 25/03, và được Đại Hội 2005 chấp thuận là thành viên chính thức.

Cộng Đoàn Sao Mai được thành lập ngày 29/08/2004, và được Đại Hội 2005 chuẩn nhận là thành viên chính thức của Cộng Đoàn Quốc Gia.

Ngày 26/09/2004, v́ số người quá đông nên Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Hố Nai (GĐSĐ) được chia thành 03 cộng đoàn: Cộng Đoàn (gia đ́nh) Gioan Berchmans, Cộng Đoàn (gia đ́nh) Luis Gonzaga, Cộng Đoàn (gia đ́nh) Robertô Bellarminô.

Cộng Đoàn Hà Nội được thành lập ngày 1/09/2005, nhận thánh Augustinô là bổn mạng, và được Đại Hội tại Lavang 2007 công nhận là thành viên chính thức của Cộng Đoàn Quốc Gia.

Cộng đoàn Huế được thành lập ngày 25/09/2005, nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng, được Đại Hội tại Lavang 2007 công nhận là thành viên chính thức của Cộng Đoàn Quốc Gia. Một số thành viên chuyển chỗ ở và sinh hoạt với cộng đoàn khác nên cộng đoàn Huế hiện không sinh hoạt.

Ngày 22/09/2007 Cộng Đoàn (gia đ́nh) Phêrô Kanis được thành lập.

Cộng Đoàn Tiền-CLC Tam Hà h́nh thành với sự đồng hành của cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh. Cộng đoàn này cũng có nguồn gốc và được chuẩn bị xa từ thời cha Augustinô Đoàn Cao Lư. Cha Lư đă quy tụ những gia đ́nh trẻ để huấn luyện về Kinh Thánh và đời sống cầu nguyện. NTTQ & QTTQ cũng được giới thiệu sau này với nhóm. Cộng đoàn này được Đại Hội năm 2013 chính thức công nhận.

Cộng đoàn Thánh Gia (Dốc Mơ-Gia Kiệm) với sự giúp đỡ của anh chị Trọng Oanh, được Đại Hội năm 2017 chính thức công nhận.

Cộng đoàn Long Xuyên (Gioan Berchmans) được Đại Hội năm 2017 chính thức công nhận.

Các Đại Hội

Đại hội lần đầu tiên của CLC Việt Nam được tổ chức tại Băi Dâu – Vũng Tàu (31/12/1999 – 2/01/2000). Đại Hội này bầu anh Martinô Lê Minh Hà thuộc cộng đoàn Sài G̣n làm chủ tịch.

Đại Hội lần II được tổ chức tại Băi Dâu- Vũng Tàu ngày 9-10/08/2000.

Đại Hội lần III tổ chức tại Băi Dâu- Vũng Tàu ngày 28-29/07/2001. Đại Hội đă chuẩn nhận cộng đoàn Gia Kiệm là thành viên chính thức của Cộng Đoàn Quốc Gia. Đại Hội đă bầu anh Nguyễn Đức Hùng, cộng đoàn Ngọc Lâm, làm chủ tịch.

Đại Hội lần IV tổ chức tại Băi Dâu- Vũng Tàu ngày 18-19/07/2002 với sự có mặt của thầy Phêrô Trương Văn Phúc. Đại Hội đă bầu anh Matthias Nguyễn Văn Tùng làm chủ tịch.

Đại Hội lần V tổ chức tại Băi Dâu- Vũng Tàu ngày 2-3/08/2003, với sự hiện diện của cha Liêm và 65 thành viên Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu. Đại Hội tiếp tục bầu anh Nguyễn Văn Tùng làm chủ tịch.

Đại Hội lần VI tổ chức tại Băi Dâu- Vũng Tàu ngày 6-7/08/2005 gồm đại biểu của 10 cộng đoàn. Đại Hội đă bầu anh Gioan Vũ Ngọc Hoàn làm chủ tịch. Đại Hội đă kết nạp cộng đoàn Ban Mê Thuột và cộng đoàn Sao Mai là hai thành viên chính thức của Cộng Đoàn Quốc Gia.

Đại Hội lần VII tổ chức tại Nhà Hành Hương-Thánh Địa Lavang ngày 21-22/07/2007 với đại biểu của 13 cộng đoàn. Đại Hội đă chuẩn nhận cộng đoàn Hà Nội là thành viên chính thức của Cộng Đoàn Quốc Gia. Đại Hội này tiếp tục bầu anh Vũ Ngọc Hoàn làm chủ tịch.

Đại Hội lần VIII được tổ chức tại Băi Dâu- Vũng Tàu ngày 17-19/07/2009. Trong Đại Hội này có hai thành viên dấn thân vĩnh viễn là anh Mai Văn Hải và Chu Văn Thượng. Đại Hội cũng bầu anh Chu Văn Thượng làm chủ tịch.

Đại Hội lần IX (17 -18/7/2010) được tổ chức bất thường tại Phú Ḍng – Đồng Nai với chuyến thăm của cha phó phụ tá Giáo Sĩ của CLC thế giới, cha Luke Rodrigues, S.J. Đây cũng là Đại Hội có sự hiện diện của các cộng đoàn thuộc hai nhánh cha Lai (Gioan Berchmans, Louis Gonzaga, Roberto Bellarmino, Phêrô Canisius) và cha Liêm (Hà Nội, Sài G̣n, Sao Mai, Thủ Đức, Biên Ḥa, Gia Kiệm, Ngọc Lâm, Buôn Ma Thuột). Đại hội này đă hợp nhất hai nhánh thành Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Việt Nam. V́ có nhân tố mới nên Đại Hội quyết định bầu lại Ban Điều Hành. Kết quả anh Vũ Ngọc Hoàn thuộc cộng đoàn Ngọc Lâm được bầu làm chủ tịch.

Đại Hội X (13-14/08/2011) được tổ chức tại tu hội Bác Ái, Phú Ḍng, Đồng Nai. Đại Hội tiếp tục tín nhiệm anh Vũ Ngọc Hoàn làm chủ tịch.

Đại hội XI (29-30/6/2013) được tổ chức tại tu hội Bác Ái, Cao Thái, Sài G̣n. Đại Hội  đă chuẩn nhận Cộng Đoàn Tam Hà là thành viên chính thức của Cộng Đoàn Quốc Gia. Đại Hội cũng bầu chị Phạm Thị Oanh thuộc cộng đoàn Sài G̣n làm chủ tịch.

Đại Hội XII (29-30/06/2015) được tổ chức tại tu hội Tận Hiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đại Hội vẫn tín nhiệm chị Phạm Thị Oanh làm chủ tịch.

Đại hội XIII (28 -30/7/2017) tại tu hội Tông Đồ Nhỏ, Gia Kiệm, Đồng Nai. Đại Hội đă chuẩn nhận Cộng Đoàn Thánh Gia (Gia Kiệm) và Cộng Đoàn Long Xuyên (bổn mạng Gioan Berchmans) là thành viên chính thức của Cộng Đoàn Quốc Gia. Đại Hội này bầu anh Gioan Vũ Ngọc Hoàn thuộc cộng đoàn Ngọc Lâm làm chủ tịch.

Sinh Hoạt Quốc Tế

Năm 1998, Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Quốc Gia đă liên lạc với CLC Thế Giới qua trụ sở ở Roma.

Năm 2010, Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Việt Nam (CLCVN) đă tham dự sinh hoạt CLC trong vùng Châu Á- Thái B́nh Dương tổ chức tại Hong Kong.

Năm 2013, Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Việt Nam cũng đă tham dự Đại Hội CLC Thế Giới thứ XVI tại Lebanon với tư cách quan sát viên.

Ngày 15/03/2018 Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Việt Nam (CLCVN) đă được Ban Chấp Hành Trung Ương (World ExCo) chấp nhận lời thỉnh cầu là thành viên chính thức của CLC Thế Giới.

Ngày 26/07/2018 Đại Hội CLC Thế Giới thứ XVII tại Argentina (22-31/07/2018) đă chấp nhận Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Việt Nam (CLCVN) và hai cộng đoàn quốc gia Latvia và đảo Mauritius là ba thành viên chính thức của CLC Thế Giới. CĐĐKT Việt Nam đă có ba đại biểu tham dự Đại Hội CLC Thế Giới này (chủ tịch Vũ Ngọc Hoàn, đại biểu Trần Gia Huấn, phụ tá giáo sĩ quốc gia Phạm Thanh Liêm, SJ.

 

Đến nay (1/08/2018), Cộng Đoàn Quốc Gia tại Việt Nam có 185 thành viên với 15 cộng đoàn chính thức và 01 cộng đoàn Tiền-CĐĐKT (NLYT).

Mong rằng với ơn Chúa, Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu tại Việt Nam măi phát triển cả về lượng lẫn phẩm, để phục vụ Thiên Chúa nơi dân tộc Việt Nam.

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC