HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

 

LỊCH SỬ CỘNG ĐOÀN ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU (CLC)

“Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu (Christian Life Community) là một hiệp hội quốc tế công khai mà trung tâm điều hành hiện đặt tại Roma. Cộng đoàn này tiếp nối các h́nh thức Hiệp Hội Thánh Mẫu được khởi xướng do Gioan Leunis, Ḍng Tên, và được chính thức phê chuẩn do tự sắc Thiên Chúa Toàn Năng (Omnipotentis Dei) của Đức Giáo Hoàng Grê-gô-ri-ô XIII kư ngày 05 tháng 12 năm 1584.

“Nguồn gốc xa hơn Hiệp Hội Thánh Mẫu, là những nhóm giáo dân được h́nh thành nhiều nơi trên thế giới sau 1540, nhờ sáng kiến của Thánh Inhă Loyola và các bạn của Ngài.

“Chúng tôi sống lối sống này của đời sống Kitô trong niềm hiệp thông mừng vui với những người đă đi trước chúng tôi với ḷng biết ơn đối với những cố công và những thành đạt tông đồ các vị ấy đă để lại. Trong yêu mến và cầu nguyện, chúng tôi liên kết với những người nam và nữ, có cùng một truyền thống thiêng liêng với chúng tôi, mà Giáo Hội đă giới thiệu cho chúng tôi như những người bạn và như những Đấng cầu bầu đắc lực cho chúng tôi, giúp chúng tôi chu toàn sứ mạng được giao” (NTTQ. 3).

Ḍng Tên bị giải thể năm 1773. Năm 1814 Ḍng Tên được phục hồi nhờ ĐGH Piô VII, nhưng Hiệp Hội Thánh Mẫu (Marian Congregation) th́ không c̣n như xưa, mất dần căn tính ban đầu như khi được thành lập. Đức Giáo Hoàng Piô XII, một cựu thành viên của Hiệp Hội Thánh Mẫu, đă bận tâm, lắng nghe, và suy tư về việc trở về nguồn của các hiệp hội tông đồ giáo dân. Ngày 27/11/1948 Ngài ban hành tông hiến (apostolic constitution) Bis Saeculari với ao ước Hiệp Hội Thánh Mẫu ngưng là một phong trào đại chúng nhưng trở về với căn gốc nơi Linh Thao để đào tạo những tông đồ giáo dân cho Giáo Hội.

Để đáp ứng yêu cầu của tông hiến Bis Saeculari, cha Jansen- bề trên cả của Ḍng Tên đă mời 71 linh mục Ḍng Tên đang giúp Hiệp Hội Thánh Mẫu từ 40 quốc gia lúc đó, họp lại tại Rome năm 1950, phân định làm sao giúp Hiệp Hội Thánh Mẫu trở về tinh thần ban đầu như một hội đoàn tông đồ giáo dân quốc tế như Giáo Hội mong ước.

Năm 1951, đại hội thế giới đầu tiên bàn về tông đồ giáo dân được tổ chức tại Rome, 40 đại biểu từ 16 quốc gia đă có dịp bàn về ư tưởng lập một “liên đoàn thế giới.”

Năm 1952 đại hội Thánh Thể ở Barcelona tiếp tục gặp bàn về một “liên đoàn thế giới.” Ban thư kư ở Rome được trao trách nhiệm viết điều lệ.

Năm 1953 “liên đoàn thế giới của Hiệp Hội Thánh Mẫu” được chuẩn nhận bởi cùng Đức Giáo Hoàng (Piô XII). Với sự phê chuẩn của ĐGH, Liên Đoàn Thế Giới của HHTM (The World Federation of the Marian Congregations) chính thức hiện hữu đối với Giáo Hội.

Năm 1954 đại hội lần đầu của “Liên Đoàn Thế Giới của HHTM” được tổ chức ở Rome. Năm 1959 đại hội lần thứ hai tại Newark, USA. Đại hội lần 3 của hiệp hội được tổ chức tại Bombay, Ấn Độ vào năm 1964.

Công đồng chung Vaticanô II được ĐGH Gioan XXIII triệu tập (11/10/1962) và được bế mạc bởi ĐGH Phaolô VI (8/12/1965). Đây là một biến cố giúp biến đổi sâu xa trong Giáo Hội, nhất là vai tṛ người giáo dân trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Tinh thần tông đồ giáo dân của Vaticanô II đă đưa Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu (CLC) đến một nhất thể như hiện nay.

Tháng 5/1965, cha Pedro Arrupe, S.J., được Tổng Hội XXXI bầu làm bề trên cả Ḍng Tên. Với ánh sáng và tinh thần mới về tông đồ giáo dân của Vaticanô II, ngài bắt đầu suy tư và tự hỏi: Hiệp Hội Thánh Mẫu hôm nay cần được như thế nào để đúng Thánh Ư Chúa hơn? Cha tuyên úy Louis Paulussen, S.J., của cộng đoàn cũng mang cùng một suy tư. Hàng ngũ lănh đạo giáo dân của HHTM cũng suy tư.

Năm 1967, đại hội lần thứ 4 của “Liên Đoàn Thế Giới của Hiệp Hội Thánh Mẫu” đă đổi tên thành Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu (Christian Life Communities). Năm 1968, trong ngày lễ Truyền Tin, ĐGH Phaolô VI đă phê chuẩn Nguyên Tắc Tổng Quát của Liên Đoàn Thế Giới Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu.

Năm 1970, đại hội thứ 5 tại Santo Domingo sửa đổi NTTQ. Năm 1971 Ṭa Thánh đă phê chuẩn NTTQ vào ngày 31/05/1971 sau ba năm thử nghiệm.

NTTQ hiện tại của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu (CLC) được đại hội thế giới tại Guadalajara (Mêhicô) chấp thuận ngày 7/09/1990, và được Hội Đồng Ṭa Thánh về Giáo Dân phê chuẩn vào 3/12/1990, thời của ĐGH Gioan Phaolô II.

Năm 1967 được coi như năm khai sinh Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu (CLC). Tuy nhiên cũng có thể nói Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu hiện hữu từ khi ĐGH Piô XII phê chuẩn “Liên Đoàn Thế Giới của HHTM” năm 1953. Bởi v́ CLC vẫn tính Đại Hội “Liên Đoàn Thế Giới của HHTM” năm 1954 là Đại Hội thứ nhất của CLC. CLC sẽ có Đại Hội thứ XVII vào 22-31/07/2018 này.

Hiện tại Hiệp Hội Thánh Mẫu vẫn tồn tại trên khắp thế giới và có đông thành viên. Ở Việt Nam vẫn có HHTM. Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu (CLC) được Ṭa Thánh phê chuẩn là một hiệp hội tín hữu quốc tế công cộng thuộc quyền Ṭa Thánh, là một thực thể hiện hữu song song với Hiệp Hội Thánh Mẫu.

Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Việt Nam đang góp phần viết tiếp lịch của ḍng ân sủng này qua việc h́nh thành và tháp nhập vào thân thể chung của Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu thế giới từ năm 1998. (xem tiếp lịch sử Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Việt Nam).

 

Thư mục:

Sắc lệnh của Hội Đồng Ṭa Thánh về Giáo Dân (1620/90/AIC-50), kư ngày 3/12/1990

Nguyên Tắc Tổng Quát, được HĐTT phê chuẩn năm 1990

http://cvx-clc.net/l-en/history.html

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC