HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC

 

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ

(Christian Life Community- Communauté Vie Chrétienne)

Nguồn gốc

            “Năm 1563, thầy Leuris, Dòng Tên, đã thành lập ở La Mã một nhóm thanh niên sống theo tinh thần Linh Thao và Dòng Tên. Những gì Dòng Tên tìm hiểu và áp dụng để huấn luyện các thầy thì thầy Leuris đã mang ra chia sẻ với giáo dân.

            Nội quy nhóm do thầy và anh em trong nhóm thảo vào năm 1574 đã được nhiều linh mục Dòng Tên khác áp dụng. Trong vòng hai mươi năm, một phong trào mới bành trướng và phát triển đến nhiều quốc gia với hơn 2.500 nhánh địa phương. Một điều quan trọng và đáng phục là ngay lúc đó, cách đây hơn 400 năm, các cha đã trao phó trách nhiệm điều khiển nhóm cho giáo dân. Anh em đứng ra điều khiển nhóm, các cha tuyên úy chỉ làm công tác linh hướng đóng góp ý kiến và kinh nghiệm của mình khi gặp từng cá nhân hoặc trong các phiên họp nhóm.

            Sau nhiều năm trời, nhất là sau năm 1773 (năm Dòng Tên bị giải tán) các nhóm do các giám mục điều khiển. Đầu thế kỷ này có hơn 80.000 nhóm Hiệp Hội Thánh Mẫu...Với thời gian và một phần do không liên hệ với Dòng Tên nên đa số các nhóm Hiệp Hội Thánh Mẫu mất dần tinh thần thuần túy lúc khởi đầu.

            Năm 1967, những nhóm “Sodalities” vẫn duy trì liên lạc và còn được Dòng Tên trực tiếp hướng dẫn, đã họp lại để xây dựng một nền tảng mới để cải thiện và đem tinh thần nguyên thủy trở lại nhóm. Đại Hội này đã soạn thảo bản General Priciples (Những nguyên tắc tổng quát) và đổi tên thành Christian Life Communities.”.

Một ơn gọi

CLC là một ơn gọi chứ không đơn thuần chỉ là một hội đoàn, vì vậy không phải ai cũng có thể trở thành thành viên CLC. CLC là một ơn gọi, có sứ mạng đặc biệt trong thế giới ngày nay: giúp đỡ các linh hồn, trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa cho con người hôm nay, làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh hơn. Tông đồ là một trong những nét chính yếu của CLC.

CLC là một cộng đoàn. Tính cộng đoàn, được thể hiện cụ thể nơi cộng đoàn địa phương. Theo tài liệu nói về việc huấn luyện CLC, có thể coi thành viên CLC là một loại “Yêsu hữu” giữa đời để giúp đỡ các linh hồn, làm chứng tá cho Chúa trong môi trường sống.

            CLC là một cộng đoàn giáo dân theo linh đạo Inhã. Mỗi thành viên thủ đắc linh đạo này qua kinh nghiệm Linh Thao, và tiếp tục được trôi luyện hằng năm qua Linh Thao. Thánh Thể là trung tâm của cộng đoàn CLC. Thành viên CLC sống theo gương Đức Maria, liên kết với Giáo Hội.

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC