HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC

 

HUẤN LUYỆN THÀNH VIÊN CLC

            Cộng Đoàn Đời Kitô (Communauté de Vie Chrétienne, Christian Life Community) là tập họp những người muốn sống đức tin theo tinh thần Inhã.

            Công tác huấn luyện, là làm sao giúp họ khám phá và sống ơn gọi đặc biệt của họ, giúp họ luôn kết hiệp với Thiên Chúa và trở nên dễ dạy với Ngài, để Ngài sử dụng mình như ý Ngài muốn. Điều này được biểu lộ nơi ý hướng ngay lành muốn phục vụ Thiên Chúa, lòng ước ao các nhân đức, lòng ao ước sống thân thiết với Thiên Chúa trong mọi sự, lòng mong muốn giúp đỡ người khác.

            Công tác huấn luyện cũng phải làm sao để họ có kiến thức vững chắc về thiêng liêng và thần học, giúp họ có khả năng trình bày những kiến thức đó cho người khác, cũng như giúp họ biết cách “nói về Thiên Chúa” với người khác.

            Chính qua Linh Thao mà các thành viên CLC được huấn luyện (Tổng Hội Dòng Tên 34, 348). Nhờ Linh Thao họ khám phá ra ơn gọi đặc thù của họ, giúp họ bình tâm, chọn Đức Yêsu và ơn gọi CLC, cụ thể giúp họ yêu mến Chúa Yêsu, quảng đại đáp trả lời mời gọi của Ngài, sống khổ chế, mở lòng ra với người khác, sống cùng cảm nghĩ với Giáo Hội.

            Qua nhận định thiêng liêng, họ chọn công việc tông đồ có ích lợi phổ quát và lâu bền hơn, chọn phục vụ tại những nơi có nhu cầu lớn và khẩn thiết hơn, chọn những việc có hoa trái lớn hơn.

            Những thành viên CLC tuy sống riêng rẽ nhưng cũng sinh hoạt thành cộng đoàn, giúp nhau trung thành với sứ điệp của Chúa Yêsu, luôn mở ra với Giáo Hội địa phương và hoàn vũ, hiệp thông với mục tử, năng tham dự bí tích Thánh Thể. Đây là một cộng đoàn có tinh thần Inhã, có Linh Thao như gợi hứng, dùng việc xét mình như phương tiện huấn luyện, có Chúa Yêsu nghèo và khiêm nhường làm mẫu mực, được sai vào thế giới như Đức Yêsu đã được Cha sai, dùng khả năng chuyên môn Chúa ban để phục vụ Ngài.

            Cộng đoàn CLC là cộng đoàn được sai đi, có sứ mạng phải hoàn thành. Sứ mạng được cá nhân thực hiện cũng là sứ mạng của cộng đoàn, được cộng đoàn nhận định và phê chuẩn. Cộng đoàn CLC sống theo gương mẫu cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa, là cộng đoàn luôn hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, để phục vụ thế giới và con người. Cộng đoàn CLC luôn mong ước phục vụ Thiên Chúa và con người hơn hơn nữa. Cần huấn luyện các thành viên CLC trưởng thành về mọi phương diện, vì thế họ cần được huấn luyện với mọi chiều kích, đặc biệt về chiều kích thiêng liêng, trí thức, cộng đoàn và tông đồ.

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

CỘNG ĐOÀN ĐỜI KITÔ LÀ GÌ?   HUẤN LUYỆN CĐĐKT   TIẾN TRÌNH MỘT LẦN SINH HOẠT   LƯỢNG GIÁ ĐỂ TUYỆT HƠN

VÀI CON SỐ VỀ CĐĐKT   CĐĐKT VÀ DÒNG TÊN   TÊN GỌI CLC   NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CLC