HOME TÀI LIỆU CĂN BẢN HUẤN LUYỆN CỘNG ĐOÀN GẶP GỠ QUA INTERNET ĐIỀU KHÁC

 

 

 

 Detai chia se thu hai nay do chi Kieu Le, cong doan Gia Kiem de nghi:

1. Cộng đoàn  của bạn đang được xây dựng trên nền tảng gì? Lời Chúa, của cải vật chất, thú vui, danh tiếng?

2. Trong cộng đoàn có tình trạng phân biệt đối xử không? Có ai quá khó khăn cần quan tâm giúp đỡ?

3. Bạn có cảm nghiệm Chúa Giê-su hiện diện nơi những người chung quanh?

 

 

Monday, December 5, 2005

 

 

vuongquochongan has joined the conference.

Yahoo! Messenger with Voice: angiangsi has joined the conference.

angiangsi: Chao tat ca cac ban nhe. Xin loi vi tre. Toi dau roi nhi?

mary_tuyen: chua bat dau cha ah

ledoteresa: Con Chao Thay

chuoixanh042003: con chao cha

hy_vong_xanh2000: con chao cha

duyvietnam2000: con chao cha

chuoixanh042003: chung con moi chao hoi tham nhau thoi

angiangsi: Co de tai chia se chua vay?

meyeu90002000: con chao cha va tat ca anh chi em

phamduong_09: con chao CHA

phamduong_09: chao cac ban

kimanh1909: Con chua thay co cau hoi nao, hinh nhu anh chi em doi cha, vi lau roi con khong chia se tren mang. Cha khoe khong?

chuoixanh042003: chi Kim Huyen noi la da gui de tai cho cha

maithoa2004 has joined the conference.

 

angiangsi: Cha khong nhan duoc, Gam a.

mary_tuyen has left the conference.

 

angiangsi: Hom nay Gam caunguyen khoi dau va ket thuc nhe, va neu co ai de nghi cau hoi, xin dua len.... va sau do chung ta se chon.

tuong_huan04 has joined the conference.

 

chuoixanh042003: da

angiangsi: Hom nay xin moi chi Le va Gam dieu dong chia se nhe, vi duong nhu anh Hoan ban khong online duoc.

tuong_huan04: Con chao Cha va moi nguoi a

maithoa2004: con chao cha va anh chi em

chuoixanh042003: chao anh Huan va Mai Thoa

chuoixanh042003: cha oi, chung ta bat dau duoc chua a?

tuong_huan04: Chao Gam

angiangsi: Chao Gam, Duy, anh Thai, Diep, KimAnh, chi Le, Thoa, Duyet, Duong, Huan va Vuong. Cu moi cac ban CLC vao nhe.

hongthaiusavn: BAT DAU DI CHI GAM

bhclc has joined the conference.

 

angiangsi: Bat dau duoc roi do Gam. Moi Gam caunguyen di.

bhclc: xin chao cac ban than men

bhclc: Con chao cha !

angiangsi: Sau caunguyen la toi muc gioi thieu. Xin cac ban gioi thieu ten ho, thuoc cong doan nao, va hien tai ban dang o dau (tinh, huyen, ....). Sau do neu duoc, xin ban viet thong tin ve cong doan cua minh nhe.

angiangsi: Xin chao thay Hung.

bhclc: Da con moi toi !

angiangsi: Thay Hung khoe chu? O nha hay o dich vu vay?

bhclc: Tiec rang hom chu nhat vua roi khong di du voi anh em duoc . da con o ngoai !

bhclc: con van khoe a !

chuoixanh042003: Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Chúng con cảm tạ cha vì bao hồng ân Cha đã ban cho chúng con. Đặc biệt trong giây phút này Tình yêu của Cha lại quy tụ chúng con ở đây, qua phương tiện đặc biệt này. Xin Cha ban Thánh THần của Chúa Giêsu Phục sinh cho chúng con để Ngài đồng hành với chúng con và giúp chúng con hiểu hơn về Cha, hiểu hơn về chúng con. Nhờ đó mà chúng con có thể sống tốt hơn với ơn gọi của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô. Chúa chúng con. Amen

duyvietnam2000: AMEN

tuong_huan04: AMEN

angiangsi: Amen.

hy_vong_xanh2000: amen

ledoteresa: Amen

meyeu90002000: amen.

kimanh1909: Amen

angiangsi: Hien tai co 13 ban. Cac ban nho moi cac ban CLC vao khi thay cac ban online.

bhclc: AMEN !

hongthaiusavn: AMEN

vuongquochongan: Amen

bhclc: cHAO HONGTHAI ! KHOE ?

mary_tuyen has joined the conference.

 

phamduong_09:   A MEN                   

marihuongbien has joined the conference.

 

marihuongbien: con chao Thay! chao moi nguoi!

ledoteresa: Xin cac ban gioi thieu ve minh va cong doan cua minh

tuong_huan04: Minh la AnTon Dang Tuong Huan, thuoc CD CLC BMT

phamduong_09: A TON PHAM DUONG~   CD CLC  BUON MA THUOT

duyvietnam2000: pham thanh duy cd bmt

ptoanh83 has joined the conference.

 

mary_tuyen: Maria Nguyen Thi Thanh Tuyen, CD Sao Mai nhung dang o Ha Noi

ledoteresa: Lệ Đỗ Thuoc CD CLC Giakiem Đồng Nai

ptoanh83 has joined the conference.

 

ptoanh83 has joined the conference.

 

ptoanh83: CHAo ca nha

chuoixanh042003: Maria Tran Gam, cong doan Quy Nhon 2

bhclc: CHAO OANH ! KHOE CHU ?

kimanh1909: Con Teresa Nguyen Thi Kim Anh. Hien o Nha Trang. Chua nhat tuan nay Cong doan con mung bon mang

hongthaiusavn: hong thai o cong doan qui nhon

angiangsi: Pham Thanh Liem, dang o SaiGon. Thuoc clc vn, thuoc tat ca cac cong doan!!!!!

marihuongbien: Nguyen Thi Huong, clc Sao Mai.

damrong2712 has joined the conference.

 

bhclc: MINH LA VU TIEN HUNG,CD BIEN HOA .

angiangsi: Chuc mung sinh nhat cong doan NhaTrang nhe. Toi khong di du duoc vi dang giup LinhThao.

ptoanh83: Con la Teresa Pham OAnh.clc Quy NHon2

damrong2712 has left the conference.

 

damrong2712 has joined the conference.

 

damrong2712: chao tat ca anh chi em

kimanh1909: Con cam on Cha. Con se noi lai voi anh chi em. Cha phai giup LT o dau?

bhclc: CHAO DAMRONG !

chuoixanh042003: o day chung ta thieu cong doan Hue, Ha Noi, Ba Lang, Ngoc Lam

damrong2712: chao Thay Hung

maithoa2004: con la Maria Mai Thoa clc Ha Noi

bhclc: KHOE HA?

mary_tuyen: ua?

damrong2712: con la Gioan Pang Ting Bel cong doan Ban Me Thuot 

hy_vong_xanh2000: con la giuse nguyen van Diep clc quy nhon  .nhom 2

mary_tuyen: co CD Ba Lang tren mang ma

mary_tuyen: vay la chua ai invitet vao ah?

meyeu90002000: con nguyen le duyet clc2 quy nhon

drftgyjk sdfghjo has joined the conference.

 

visaouoc has joined the conference.

 

visaouoc has left the conference.

 

visaouoc has joined the conference.

 

ledoteresa: chuan bi Het gio gioi thieu roi, xin cac ban chuan bi vao de tai chia se

angiangsi: Sao chua thay ai o cong doan Hanoi, ThanhHoa, va Hue nhi?

chuoixanh042003: xin moi nguoi gioi thieu mot chut ve cong doan minh nhe: so thanh vien, so thanh vien hien dien trong cac buoi chia se, nhung kho khan, thuan loi... cua cong doan?

dakhuc_muadong2002 has joined the conference.

 

chuoixanh042003: Chung ta da co cong doan Ha noi

ledoteresa: man o HN da online nhung sao con moi ma khong vao duoc

dakhuc_muadong2002 has joined the conference.

 

tuong_huan04: Da co roi Thay a, co Mai Thoa o Ha Noi do a

antonmariatrong has joined the conference.

 

visaouoc: con chao Cha. cong doan Thanh Hoa co mat day a

bhclc: HN CO MAITHOA A !

damrong2712: chao Truong

cononxanh20052000 has joined the conference.

 

cononxanh20052000: vay?

damrong2712: Truong khoe khong

duyvietnam2000: chao anh truong

angiangsi: Dang muc gioi thieu minh va cong doan do, moi Be, Huyen, Truong, Thoa .. gioi thieu nhe.

cononxanh20052000 has left the conference.

 

chuoixanh042003: chao anh Truong - cuu CLC QN 2 nhe

visaouoc: con chao Cha, chao cac anh chi....lau roi ko gap

hongthaiusavn: chao truong  anh co khoe khong

visaouoc: cam on anh Thai, Bel

angiangsi: Tot lam. Da thay Thoa, Truong len tieng.

tuong_huan04: Chao anh Truong nhe

angiangsi: Hue co ai vao duoc chua?

vuongquochongan: chao anh truong

antonmariatrong: da co con Trong

chuoixanh042003: hinh nhu co ban Trong nhung ban ay bi rot mang lien tuc

hongthaiusavn: bel truoc day hoc o qui nhon

antonmariatrong: con kinh chao anh chi em

angiangsi: Anh Be va Huyen vao duoc chua? Tot lam. Trong co mat roi.

antonmariatrong: va Cha

maithoa2004: cha oi con gioi thieu roi a

visaouoc: chao anh Huan, Vuong..moi ngui nhe

drftgyjk sdfghjo: con chao cha

visaouoc: chao Thoa- Ha Noi

drftgyjk sdfghjo: xin xchao tat ca anh chi em

angiangsi: Gioi thieu ho va ten di Be. nick cua Be chang noi duoc gi ca. dau co ai hieu.

visaouoc: cononxanh.... la cong doan Ba Lang- Thanh Hoa

hy_vong_xanh2000: sao khong ai chao  minh nhi?cu trao truong vay>?truong dat hang nhi?

ptoanh83: Ai ruiavisaouoc?

visaouoc: tong chao roi..hii

antonmariatrong: chao anh chi em o Thanh hoa ,rat vui khi duoc cung chia se voi anh chi

ledoteresa: Trong o CD nao vay?

maithoa2004: khong ro ten visaouoc  chao

antonmariatrong: da o CLC Hue

cononxanh20052000 has left the conference.

 

angiangsi: Cononxanh la ai vay? Gioi thieu ten nhe.

cononxanh20052000 has joined the conference.

 

hongthaiusavn: chao cac ban o thanh hoa                                

visaouoc: Chin- clc Thanh Hoa

cononxanh20052000: uh

visaouoc: conm nhieu ban hien dien noi day, nhung chua vao mang duoc

cononxanh20052000: chao anh truog va mo9i nguoi

antonmariatrong: minh ten la Anton Nguyen Van Trong  11/3/83 Nghe An   DHKH HUE kHoa lich su

drftgyjk sdfghjo: minh la nguyen van BE  thuoc cong doan HUE

angiangsi: Xin moi ban VIET THONG TIN VE CONG DOAN MINH CHUT XIU NHE. Hien cong doan co bao nhieu nguoi, trong THANG VUA QUA co gi vui buon...  Viet vai hang cho len, va sau do la muc TRAO DOI CHIA SE NHE.

cononxanh20052000: chaoa nh trong

maithoa2004: chao Chin nho minh khong lau qua khong co tin tuc -chuc mung clc Thanh Hoa

cononxanh20052000: uh

cononxanh20052000: thay mat clc t5hanh hoa

cononxanh20052000: cam on cac anh chi da gui loi hoi tham cong doan moi thanh hoa nh a

mary_tuyen: neu co dip Tuyen se co gang ghe tham CD Thanh Hoa

cononxanh20052000: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: cononxanh20052000 has declined to join.

cononxanh20052000 has left the conference.

 

mary_tuyen: ma Tuyen nghi la se co thoi gian thoi, co dieu la chua biet khi nao

angiangsi: Nhu vay, hien tai trong phong chung ta thay co cong doan HaNoi, ThanhHoa, Hue, BMT, QuyNHon 1 va 2, NhaTrang, GiaKiem, BienHoa, SaoMai. Con thieu cong doan nao khong nhi?

tuong_huan04: CD BMT, hien tai voi 9 nguoi chinh thuc va 1 nguoi tim hieu , voi 8 nguoi di xa

mary_tuyen: Ngoc Lam thay ah

ledoteresa: Thieu CD Ngoc Lam, CD Sai Gon

chuoixanh042003: Cong doan Qn2 hien tai co 12 thanh vien. Thuong sinh hoat vao thu bay hang tuan. Trong thang vua qua, do chuan bi cho ngay le truyen thong cua nhom nen da khong sinh hoat trong 2 tuan. Tuan roi da sinh hoat lai

angiangsi: Xin cac cong doan dua thong tin ve minh len nhe. 3 phut nua chung ta se trao doi chia se. Chi Le va Gam se dieu dong chia se hom nay.

tuong_huan04: CD CLC BMT cam on Ban Dieu Hanh da den tham va tim hieu them ve CD BMT

cononxanh20052000 has joined the conference.

 

maithoa2004 has left the conference.

 

maithoa2004 has joined the conference.

 

lemon_up8 has joined the conference.

 

miamatduong027: No, thank you.

Yahoo! Messenger with Voice: miamatduong027 has declined to join.

angiangsi: Co ai o NgocLam hien dien khong Tuyen?

mary_tuyen: da con ko thay ai o Ngoc Lam het thay ah

ledoteresa: Ngoc Lam vang Cha oi

mary_tuyen: co le anh Hoan ban roi

meyeu90002000 has left the conference.

 

kimanh1909: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: kimanh1909 has declined to join.

kimanh1909 has left the conference.

 

cononxanh20052000: chao chui tuyen

cononxanh20052000: con nho em khogn?

mary_tuyen: uhm

mary_tuyen: nho nhung quen ten roi

cononxanh20052000: em luo nho chi ma

cononxanh20052000: chi la tuyen co dau huyen

mary_tuyen: uhm

mary_tuyen: Tuyen dang o HN ne

cononxanh20052000: uh khong ssao ca

lemon_up8: con xin chao thay va moi nguoi con len tre

mary_tuyen: khi nao co dip gap nhau nhe'

cononxanh20052000: uh

bhclc: CHAC KHONG CO CDNAO BE HON CD BIEN HOA,GIO CHI CON MINH TOI , TOI CO DON LANH LEO ,XIN CAC BAN NGUYEN CAU CHO TUI MOI NHE !

duyvietnam2000: chao trong nhe

cononxanh20052000: em dang o thanh hoa

kimanh1909 has joined the conference.

 

annadung1984 has joined the conference.

 

phamduong_09: HINH NHU LA HOM NAY CHI CO HOI THAM ,GIOI THIEU MA KHONG CHIA SE ???????????????

visaouoc: cong doan tien clc Thanh Hoa gom 11 thanh vien, con nua la 12... sinh hoat 2 tuan mot lan vao chieu chu nhat, 14h den 15h30...tai nha xu Ba Lang

drftgyjk sdfghjo has left the conference.

 

ledoteresa: xin cac ban chuan bi chia se de tai 1 nhe

trovevoithiennhien0303 has joined the conference.

 

maithoa2004: cong doan HN hien tai co 11 thanh vien chinh thuc va mot nguoi dang tim hieu van sinh hoat deu dan 2 tuan mot lan .lan truoc clc HN co xin cha dang mot thanh le ta on va cau nguyen cho cac linh hon o Thai Ha rat sot sang .con tuan vu a roi sinh hoat o Thai Ha vao 6 gio 30 nhung con ve que nen vang mat

trovevoithiennhien0303: ma di

bhclc: TOI MONG CO DIP RA THAM THANH HOA VI NOI DAY RAT DAC BIET,CAC NHA TRUYEN GIAO DA DAT CHAN LEN DAY DAU TIEN ,DO LA CUA BANG .

hongthaiusavn: cam on anh Truongrat nhieu

marihuongbien: Cha oi,hom nay co chu de chia se ko vay ?

trovevoithiennhien0303: chao anh truong

annadung1984: chao anh Truong

chuoixanh042003: Hom nay chung ta se chia se de tai do cong doan Gia Kiem dua ra

angiangsi: Hom nay chi Le va Gam se dieu dong chia se. Xin chi Le hoac Gam dua de tai len di.

ledoteresa: 1. CD của bạn đang được xây dựng trên nền tảng gì ? Lời Chúa, của cải vật chất, thú vui, danh tiếng ?

chuoixanh042003: Chung ta se chia se sau khau moi nguoi gioi thieu ve cong doan minh

bhclc: CUA BANG NGAY NAY LA BA LANG THI PHAI ? TOI NHO VAY ,KHONG BIET CO PHAI KHONG HA CAC BAN THANH HOA ?

trovevoithiennhien0303: dung vaqy

chuoixanh042003: de tai hom nay: 1. CD của bạn đang được xây dựng trên nền tảng gì ? Lời Chúa, của cải vật chất, thú vui, danh tiếng ?

2. Trong cộng đoàn có tình trạng phân biệt đối xử không ? Có ai quá khó khăn cần quan tâm giúp đỡ, không ?

3. Bạn có cảm nghiệm Chúa Giê-su hiện diện nơi những người chung quanh không ?

chuoixanh042003: Chung ta se chia se tung cau mot

kimanh1909: Cong doan Nha Trang hien tai co 5 thanh vien chinh thuc, 4 thanh vien dang tim hieu, moi tuan sinh hoat vao chieu ngay Chua nhat luc 5h30

tungsoft has joined the conference.

 

trovevoithiennhien0303: cho em hoi cong doan ba lang thanh lap lau chua

antonmariatrong: cong doan Hue co 11 thanh vien chinh thuc ,2 thanh vien du bi

chuoixanh042003: Con cong doan nao chua gioi thieu, cac ban gioi thieu nhanh nhe

visaouoc: duoc 7 tuan

antonmariatrong has left the conference.

 

chuoixanh042003: chung ta se bat dau sau 2 phut nua

antonmariatrong has joined the conference.

 

manmai842000 has joined the conference.

 

manmai842000: con chao cha va anh chi em .con xin loi vi vao muon qua

chuoixanh042003: chao manmai nhe

manmai842000: chao chuoi xanh

cononxanh20052000: anh truong oi

cononxanh20052000: anh gioi thieu ve cong doan minh chua ?

marihuongbien: cong doan Sai Mai co 4 thanh vien chinh thuc, nhugn hien gio chi con 3 thoi, vi Tuyen ra Ha Noi lam roi.

chuoixanh042003: Chung ta bat dau chia se tu cau 1 nhe: 1. CD của bạn đang được xây dựng trên nền tảng gì ? Lời Chúa, của cải vật chất, thú vui, danh tiếng ?

visaouoc: Cong doan Thanh Hoa Co thuan loi cua cong doan la nhung nguoi cung que ( nguoi Ba Lang), cac ban co tinh than xay dung giao xu, tinh than cua cac ban trong  cong doan rat hang say. Nhung kho khan cua cong doan la thieu nguoi truc tiep huong dan trong cac buoi sinh hoat...

ledoteresa: 1. CD của bạn đang được xây dựng trên nền tảng gì ? Lời Chúa, của cải vật chất, thú vui, danh tiếng ?

tungsoft has left the conference.

 

tungsoft has joined the conference.

 

ducfd fhfdhsdf has joined the conference.

 

trovevoithiennhien0303: ai la nguoi dieu hanh cong doan ba lam

hongthaiusavn: loi CHUA chinh la kim chi nam

chuoixanh042003: Cac ban cung chia se nhe: Cong doan cua ban duoc xay dung tren co so nao? Cong doan co giup ban duoc gi ko?

cononxanh20052000: cong daon chung con d xay dung tren nen tang yeu men

visaouoc: chao Man

hongthaiusavn: vi tat ca thu vui roi cung chan ngay va tien tai roi cung tan theo may khoi

chuoixanh042003: Chín ơi, nói rõ hơn được ko?

cononxanh20052000: va cong doan la noi de chung con chia se nhung thanh cong hay nhu nng that bai

ditimuocmo_ongoi has joined the conference.

 

ledoteresa: Neu Cd khong duoc xay dung tren nen tang Loi Chua thi khong khi CD chan ngắt va moi ngay mot vang bong cac thanh vien, va..

manmai842000: chao anh Truong

chuoixanh042003: Cac ban noi rang cong doan cua ban duoc xay dung tren co so la Loi CHua. Vay cau Loi Chua nao da danh dong cac ban?

traitimvietnamclc has joined the conference.

 

muatrang20002000 has joined the conference.

 

muatrang20002000 has joined the conference.

 

muatrang20002000 has joined the conference.

 

traitimvietnamclc: con chao Cha va cac anh chi con den muong

drftgyjk sdfghjo has joined the conference.

 

marihuongbien: doi voi minh, CD duoc xay dun gtren nen tang la " Chua Giesu"

chuoixanh042003: Va cac ban cung noi rang tinh men quy tu cac ban lai voi nhau. Do la long men cac xuat phat tu tinh yeu cua cac ban danh cho TC hay danh cho nhau?

ditimuocmo_ongoi: camonanhtruong. con chao cha va chao cac anh chi!

muatrang20002000: CHao tat ca

chuoixanh042003: Chi Hưong oi, Chua Giesu co suc hut gi voi cong doan cua chi vay?

ditimuocmo_ongoi: em la thang cong doan thanh hoa

cononxanh20052000: thang oi

cononxanh20052000: em moi len ah

antonmariatrong: cd chugn con xd tren nen tang Loi Chua

ledoteresa has left the conference.

 

marihuongbien: Su mang cua Chua, su mang dem niem tin, su mang dem tin mung Phuc Sinh, su mang den Tinh Yeu...da cuon hut toi

manmai842000 has left the conference.

 

angiangsi: Cong doan cua ban sinh hoat co vui khong? Co ich loi cho ban khong? Theo ban, cong doan cua ban tua tren nen tang nao?

visaouoc: cong doan clc Thanh Hoa moi thanh lap lay 3 nguyen tac: doi song cau nguyen, tong To va doi song cong doan lam co so- nen tang de xay dung cong doan

angiangsi: Cong doan cua ban co gap kho khan nao khong?

tuong_huan04: Theo minh, CD cua minh duoc xay dung : truoc tien do la nho den Tinh Yeu thuc day cua Chua Kito, sau do la nhung Loi Noi cua Ngai, da lam cho anh chi em trong Cd cang ngay xich lai voi nhau hon trong tinh than yeu thuong va hieu nhau hon

ditimuocmo_ongoi: vang , em moi len

ducfd fhfdhsdf: No, thank you.

Yahoo! Messenger with Voice: ducfd fhfdhsdf has declined to join.

ducfd fhfdhsdf has left the conference.

 

cononxanh20052000: cong daon nao cung co kho khan

traitimvietnamclc: xin anh chi cau nguyen cho linh hon Mike ong Noi cua Phuong trong CD nhatrang mi qua doi ngay hom qua xin moi nguoi cau nguyen cho cd clc nha tranng

bhclc: tOI NGHI NEU CHUNG TA KHONG CAN THAN ,CON DUONG CHUNG TA DI CHI LA DI CHO VUI, DICH CUA CHUNG TA LA D.GIESU,HANG NGAY CHUNG TA CAM NEM CUOC SONG VA TA ON NGAI KHI GAP VUI VE VA CA NHUNG DAU KHO NUA.HANG NGAY DI LE DE DUOC NGHE CHUA DAY QUA PHUC AM.NEN TANG CUA CHUNG TA LA CHINH CHUA JESUS. CHUNG TA HAY TIM TOI VE NGUOI QUA HOAN CANH CUA CHUNG TA !

cononxanh20052000: neru klhong co thang tram v that bai thi cong doan do khong bao gio thanh cong

manmai842000 has joined the conference.

 

visaouoc: Doi voi cong doan ca 3 yeu to tren, yeu to nao cung quan trong va ko the thieu duoc trong viec xay dung, duy tri va phat trien cong doan cung nhu su truong thanh doi voi moi thanh vien

tuong_huan04: CD BMT duoc xay dung tren Chia SE Loi Chua, Chia Se CD, Chi SE viec Tong Do trong tuan cua anh chi em trong cong doan

tuong_huan04: Va nhung dieu do phai duoc dua tren Loi Chua

ducfd fhfdhsdf has joined the conference.

 

tuong_huan04: CD BMT, hien tai con nhieu kho khan nhieu lam, vi du nhu : nhieu anh chi em con chua nhan thuc ro ve On Goi CLC

marihuongbien: Cd sinh hoat co vui ko? cung co luc vui cung co luc buon, co lujc hang say, cung co luc nan.

angiangsi: The thi theo CLC bmt, lam sao de cac ban nhanro on goi CLC?

antonmariatrong: chung con clc tai Hue chu yeu chia se loi Chua ,nhung dang dan doi moi cach thuc la chia se loi chua ,song va chia se doi song tong do ,song chia se doi song thieng lieng

marihuongbien: tuy theo tinh than cua cac thanh vien trong tuan ma tinh than cua nhom minh se mang nhu the

trovevoithiennhien0303 has joined the conference.

 

tuong_huan04: THeo con, de moi nguoi nhan ra duoc On Goi cua CLC, dieu dau tien chinh nhung nhan to dau tien cua CD, vi du nhu la Nguoi Dieu Phoi Vien phai thuong xuyen co nhung de tai hoac nhung van de lien quan den CLC mot chac thiet thuc hon

cononxanh20052000 has left the conference.

 

duyvietnam2000: theo con thi lam cho anh chi em trong cong doan bieu duoc rang mot clc thi phai song va lam nhung gi

bhclc: tRONG LUC NAY TOI KHONG DUOC HANH PHUC NHU CAC BAN,KHONG DUOC SINH HOAT,VI CAC BAN DI LAP GIA DINH ,BAN LAM AN,HOAC VI LY DO NAO DO MA KHONG THIET THA GI.TOI CHO RANG THOI GIAN NAY CHUA DE CHO NHU THE !CHIU VAY !

duyvietnam2000: va anh chi em co lam duoc khong

kimanh1909: Theo con, cai kho cua cong doan minh la su co mat day du va dung gio, noi chung la y thuc cua moi nguoi ve su hien dien cua nhom la co the ton tai roi

angiangsi: Cong doan khong thu hut duoc thanh vien, tai sao vay? Lam sao de moi lan sinh hoat, moi thanh vien cam thay duoc NANG DO, duoc HON ve mot dieu gi do. Congdoan dat tren nen tang nao?

tuong_huan04: Thu hai la: nhung gi duoc ghi trong NTTQ phai duoc hieu ro hon trong dieu kien cua moi dia phuong , cua moi trinh do, cua moi ban tinh moi thanh vien trong CD

angiangsi: Xin Truong noi lai y kien cua Truong lan nua, va xin cho biet tai sao lai nhu vay nhe.

ditimuocmo_ongoi: doi voi mot cong doan  phai co ba yeu to moi vung manh duoc,

visaouoc: Cau nguyen la kim chi nam, la dong luc, la duong huong de moi thanh viec thuc hien bang viec lam, song va lam chung cho Chua Kito" Duc Tin khong co viec lam la Duc Tin Chet". Bang viec lam tong do se lam cho moi thanh vien truong thanh hon trong on Chua, chung to niem tin va long yeu men Chua va tha nhan. Chinh doi song cong doan lam cho cac ban cam thay hanh phuc khi song voi nhau, cho nhau va vi nhau.

chuoixanh042003: Anh Truong chia se hay qua!

visaouoc: Qua doi song cong doan se lam cho moi thanh viec cam nhan duoc tinh than yeu, cam thay duoc su tin tuong, chia se duoc nhung dieu tham kin, xemn nhau nhu la anh em, gap nhau cam thay hanh phuc...

angiangsi: Cac ban con nho MUC DICH CUA CONG DOAN CLC LA GI KHONG NHI? Moi lan sinh hoat co nham toi dieu do khong?

mary_tuyen: Rieng Tuyen thi suc hut cua CD doi voi Tuyen chinh la chinh Tinh Yeu Jeus. Tinh Yeu gan ket moi nguoi lai voi nhau de nang do nhau vuot qua nhung kho khan trong buoc duong theo Chua

tuong_huan04: CD phai duoc dat tren nen tang la: Phai cho anh chi em cam thay duoc binh an va thoai mai hon khi den voi CD, lam cho moi anh chi em trong CD , hieu duoc ro hon ve on ich cua Loi Chua, va dieu dau tien do la chung ta di den CAu Nguye voi mot tinh than yeu thuong -tha thu- va cam nhan duoc Tinh Yeu cua Chua da danh ban cho chung ta

drftgyjk sdfghjo: con thouc clc hue nhu anh trong co noi chung con chu yeu chia se loi chua chia se doi song tong do thinh thoang co chuong trinh ngoai khoa nhu tham nghia trang  thang .. .  con nghi vi moi thanh lap nen co nguoi linh huong theo sat hoat dong cua cong doan thi tot boet bao

traitimvietnamclc has left the conference.

 

visaouoc: Lam sao de cac thanh viev cam nhan duoc su hanh phuc, thay minh duoc lon len khi tham du vao cong doan...

angiangsi: Cac ban co nho kinh nghiem LinhThao khong? Sau khi chung ta cam nghiem duoc tinh yeu TC tha thu toi cho chung ta, Ngai MOI GOI CHUNG TA LAM GI? Ngai moi moi nguoi chung ta CONG TAC VOI NGAI, de lam cho con nguoi duoc hanh phuc hon. Ngai moi goi chung ta TRO THANH CHUNG NHAN TINH YEU CUA NGAI CHO NHUNG NGUOI CHUNG TA GAP GO.

angiangsi: Cong doan cua ban co huong toi dieu do khong?

trovevoithiennhien0303: la khi cac thanh vien thay minh cung co mot vai tro gi do voi cd

duyvietnam2000: nhung kho khan thuc su cua cong doan chung con la thuc hanh va song loi chua dua loi chua vao cuoc song

ditimuocmo_ongoi: tuy cong doan chung em moi thanh lap, nhung em cam thay nhu song trong mot gia dinh

angiangsi: Khong co TINH YEU DOI VOI DUC YESU, khong co doi song caunguyen, thi chung ta dau co SUC de yeu thuong, hy sinh giup do tha nhan? Can CAUNGUYEN, can doi song than thiet voi Chua, de co the lam viec tong do, de co the hy sinh giup do tha nhan, de tro thanh DAU CHI TC yeu thuong con nguoi.

marihuongbien: la 1 Cd clc , chun gcon huogn toi dieu do

tuong_huan04: Voi CD BMT, dieu ma CD muon moi thanh vien lam : do la phai cho moi thanh vien duoc cam nhan minh co ich cho CD, de moi nguoi hieu ro hon ve viec lam cua minh, minh co kha nang gi? minh co tien triewn hon trong on goi CLCko?

antonmariatrong: moi nguoi duoc chia se biet duoc muc dich va duoc keu moi song nhu YESU "yeu thuong la chu toan luat Chua "

chuoixanh042003: Con cong doan con thi khi di sinh hoat cung co luc cam thay chan nan, cam thay minh ko duoc nang do, khong tim duoc niem vui khi snh hoat chung voi anh em. nhung cung may nho on Chua chua ai xin ra khoi cong doan ca

angiangsi: Viec tong do, tuc la viec lam voi y thuc DE CHO NGUOI TA NHAN THAY THIEN CHUA YEU THUONG NGUOI TA, DE NGUOI TA HANH PHUC. Giup cho mot nguoi hanh phuc, la dang lam tong do roi do.

dakhuc_muadong2002 has left the conference.

 

visaouoc: Sau may lan sinh hoat cong doan, cac ban deu chia se lau nay minh lam viec ko biet vi dieu gi, doi khi chi la ngau hung... Nhung it ra bay gio cac ban deu nham den muc tieu lam viec VI CHUA KITO, va nhu vay cac ban cam thay niem vui , su nhe nhang, niem hanh phuc khi phuc vu....

muatrang20002000: HAy day

angiangsi: Xin moi tat ca gop y nhe. Neu khong biet noi gi, thi dien ta cong doan minh, de cac ban gop y lam cho cong doan minh sinh dong hon nhe.

visaouoc: Va Muc Tieu cong doan Thanh Hoa nham toi la Lam Viec VI DUC KITO, dien ta tinh yeu cua Chua Doi voi tha nhan. Nhung de lam duoc dieu do, cong doan phai giup moi thanh viec thay rang minh luon la nguoi duoc yeu, la nguoi hanh phuc... co nhu the moi dien ta tinh yeu cua Chua doi voi tha nhan duoc.

tuong_huan04: CD BMT ko co nhieu viec Tong Do chung cho CD, nhung chi mot viec la giup cho anh chi em Sinh Vien Cong Giao trong viec sinh hoat va chia se , va dieu do da lam cho moi thanh vien tr5ong CD cam thay minh co ich cho CD , va lam tang them viec Tong Do duoc gan gui hon trong long moi nguoi

visaouoc: Vi "nguoi ta ko the cho nguoi khac cai ma ta ko co"

antonmariatrong: doi voi rieng con thi con cam thay trong trai nao do khi ko duoc gap anh chi em moi tuan ,that ra con cam thay truong thanh hon va vui song hon moi khi duoc lap lai  muc dich song cua chuinh minh va duoc moi nguoi cam thong nang do du chi la tinh than

kimanh1909 has left the conference.

 

angiangsi: Can phat trien tinh yeu doi voi Chua Yesu, va dieu nay duoc lam mot cach dac biet trong CAUNGUYEN va XET MINH, thi moi co suc de GIUP NGUOI KHAC HANH PHUC. Dieu nay co the la giup ban minh hoc tap khi ban minh hoc yeu, nang do an ui khi ban minh gap kho khan va that vong, khen ban khi thay ban co nhung diem tich cuc de ban minh phat huy dieu do hon nua, caunguyen cho ban minh khi ban minh can giup ma minh khong the giup duoc, v.v...

drftgyjk sdfghjo: da

visaouoc: Qua viec chia se, con cung ve ra nhung vien canh tuong lai, dieu ma cac thanh viec se duoc gi va se gap kho khan, can phai nhu the nao?

ducfd fhfdhsdf: con nghi neu con co gang yeu men chua giesu duoc thi chac la chua se chi cho con o dau co viec tong do cho con lam

angiangsi: Chung ta chia se it phut nua thoi nhe. MOi tat ca cac ban gop y nha.

duyvietnam2000: MOT KHO KHAN NUA LA CD CON CO NHOM DI SA PHAN LON CAC ANH CHI EM O CACH XA NHAUMOI NGUOI MOT NOI  CO NHIEU NOI KHONG THE LIEN LAC DUOC

angiangsi: CO LE CAN CHUAN BI CAUHOI THAT KY CHO MOI LAN CHIA SE. XIN CAC BAN TRONG NHUNG NGAY TOI, DE NGHI GI CHO LAN CHIA SE TOI, THI VIET LEN MANG NHE. CO NHU VAY CHUNG TA MOI THAY ICH LOI TRONG GIO CHIA SE NAY.

hongthaiusavn:   anh HOAN oi

phamduong_09: NIEM HANH PHUC LON NHAT CUA DUONG `~ LA KHI DUOC VUI SONG BEN MOI NGUOI ,VI THE D~   TIM DEN CD  DE DUOC SE CHIA ,AN UI ,VA CONG TAC CHU TOAN NHUNG SU MENH    TREN BUOC DUONG CHAN LY ,,,VI VAY D~    RAT MONG MOI NGUOI  HIEP THONG CAU NGUYEN CHO D~   NHE

antonmariatrong: con xin duoc neu cau hoi nho la :tai sao con nguoi thoi nay mat het y thuc ve toi loi (,ko con nhung but rut khi pham toi ),?

hongthaiusavn: con lon con cung khong thay

angiangsi: Toi thay co khoang 25 nguoi tren mang. Day la con so rat lac quan. Toi xin loi da khong chuan bi ky cho lan chia se nay. Hy vong nhung lan toi, se co de tai chia se duoc chuan bi ky hon. Cac ban se doc cau hoi chia se hoc tap o trang http://clcvn.netfirms.com nhe.

duyvietnam2000: oanh bi rot mang

marihuongbien: Phuong co nhan voi em la Phuong ko ra amng duoc

jonhoan2003: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: jonhoan2003 has declined to join.

chuoixanh042003: moi nguoi cu tiep tuc chia se, em se cau nguyen ket thuc

jonhoan2003 has joined the conference.

 

muatrang20002000 has joined the conference.

 

muatrang20002000 has joined the conference.

 

muatrang20002000 has joined the conference.

 

tuong_huan04: Voi Huan, co nhieu luc muon xin rut khoi CD, chi vi con ich ky , con thay chua dem lai cho CD, con thay la minh da gian cac thanh vien voi mot y tuong la tre con

trovevoithiennhien0303 has joined the conference.

 

jonhoan2003: xinloi tat ca vi phai hop nen den tre

angiangsi: Chuc tat ca cac cong doan moi ngay mot phat trien nhe. Chuc moi nguoi song mua vong that sot sang, va la chung nhan tinh yeu cua Chua.

angiangsi: Xin Gam caunguyen ket thuc giup nhe.

angiangsi: Tham anh Hoan nhe.

tuong_huan04: Co nhieu luc , den voi CD, minh cam thay duoc an ui rat nhieu, nhung doi khi lai thay cac thanh vien trong CD ko may quan tam den loi chia se cuia minh, tu do lam chan nan y chi khi den voi CD

trovevoithiennhien0303 has left the conference.

 

angiangsi: Rat vui vi thay cac cong doan co mat. Ta on Chua da cho chung ta phuong tien nay. Chung ta co gang dung phuong tien nay de NANG DO va GIUP NHAU THUC HIEN SU MANG THIENCHUA TRAO CHO MOI NGUOI CHUNG TA, TRAO CHO CONG DOAN CHUNG TA NHE.

hongthaiusavn: anh HOAN oi thong bao ve dat trai

jonhoan2003: cam on Cha rat nhieu

muatrang20002000 has left the conference.

 

muatrang20002000 has joined the conference.

 

jonhoan2003: chao cac ban. vuaqua BDH da tien tram ve dat trai cho mua henay

chuoixanh042003: Lạy Cha, chúng con tạ ơn cha đã cho chúng con giờ chia sẻ vừa qua. Cảm ơn Cha đã cho chúng con một lần nữa nhìn lại ơn gọi của mình. Xin Cha giúp chúng con biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình đó là ơn gọi nhận biết tình yêu của Cha và gới thiệu tình yêu ấy cho người khác. Xin cũng giúp chúng con biết nâng đỡ nhau và mang lại cho nhau những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

tuong_huan04: CD BMT cam on BDH da den them CD BMT nhe

angiangsi: Amen.

tungsoft: Xin Chua Jesus luon la nguon sa'ng, la than tuong ma moi chung con deu khao khat tro nen giong Ngai. Khi chung con hieu Ngai la` lu'c chu'ng con duoc trien no.Amen

duyvietnam2000: AMEN

tuong_huan04: AMEN

marihuongbien: amen

jonhoan2003: nhungcolede den luc thongnhat chuong trinh cu the voi Cha roi se thongbao den cac ban

hy_vong_xanh2000: amen

drftgyjk sdfghjo: amen

hongthaiusavn: AMEN

muatrang20002000: amen

damrong2712: Amen 

manmai842000:   amen

maithoa2004: amen

phamduong_09: VU KHI VUNG MANH NHAT LA DOI SONG CAU NGUYEN DE VUOT QUA GIAN NAN THU THACH ,MOI NGUOI HAY CAU NGUYEN CHO NHAU ,GIUP NHAU SONG TRONG NIEM VUI HUONG DEN CHAN THIEN MY

antonmariatrong: AMEN

mary_tuyen: Amen!

ducfd fhfdhsdf: amen

tuong_huan04: Chuc Cha va moi nguoi ngu ngon a!

phamduong_09: A MEN

tuong_huan04: XIn moi nguoi nho nhau trong cau nguyen nhe !

hongthaiusavn: anh HOAN nho len chuong trinh gioi cho minh nhe xin cam on

tuong_huan04: XIn Chao moi nguoi a!

tuong_huan04 has left the conference.

 

visaouoc: amen

drftgyjk sdfghjo: con xin cam on cha     con chao cha va tat ca anh chi em

damrong2712: chao tat ca moi nguoi

drftgyjk sdfghjo has left the conference.

 

hy_vong_xanh2000 has left the conference.

 

muatrang20002000: Chào mọi người trong bình an.

damrong2712: chuc moi nguoi don Chua Giang Sinh vui ve tran day hong an cua Ngai

jonhoan2003: camon cac ban da tham gia gio chia se nay.

phamduong_09: CAM ON CHA ,,,     VA CAC BAN  ,,,CHUC     MOI NGUOI MOT DEM BINH AN TRONG CHUA ]

jonhoan2003: Xin Chua chuc lanh cho cac ban.

antonmariatrong: CHUC MUNG BON MANG CLC NHA TRANGNHE

hongthaiusavn: xin chao tat ca      chao than ai

visaouoc: chao moi nguoi, chuc anh chi chuan bi tot tam hon de don mung on Chua

hongthaiusavn has left the conference.

 

marihuongbien: co ai la clc Gia kiem o tren mang  ko nhi?

manmai842000 has left the conference.

 

tungsoft: Mừng Bổn Mạng CLC Nha Trang!

angiangsi: Hy vong lan toi chung ta se co mat dong hon hom nay. Chuc cac ban moi dieu tot lanh. Chua o voi cac ban.

antonmariatrong: CHUC ANH CHI EM LAM DUOC NHIEU VIEC TOT TRONG MUA VONG NAY NHE VA CO 1 MUA GIANG SINH TRAN DAY   YEU THUONG

bhclc: cHUNG TA HAY HAT BAI hAPPY BIRTHDAY NHE  ,DE MUNG SINH NHAT SAP TOI CUA CHA LIEM,14-12 HOM DO CHUNG MINH CAU CHO CHA NHE !

ducfd fhfdhsdf: cam on tat ca moi nguoi xin chua ban binh an cho moi nguoi

chuoixanh042003: cam on tat ca moi nguoi. Chuc moi nguoi ngu ngon nhe

chuoixanh042003 has left the conference.

 

angiangsi: Cam on Gam va chi Le dac biet nhe.

tungsoft: có ai hay cộng đoàn nào lên chương trình Giáng Sinh chưa?

mary_tuyen: co con ai la CLC Thanh Hoa o day ko?

marihuongbien: xin loi cho hoi

marihuongbien: co ai biet tin ve Van Gia kiem ko vay?

marihuongbien: Van lu cnay th enao vay?

jonhoan2003: chung ta se co chuong trinh chia se vao dip Giang Sinh nhe. BDH se len lich roi thong bao den cac ban

mary_tuyen: the ha anh Hoan

mary_tuyen: hap dan that day

mary_tuyen: nhung phai thong bao som nhe'

tungsoft: vào hôm nào vậy anh Hoàn ?

tungsoft: dịp đó nhiều người có chương trình lắm á

bhclc: cON CHUC CHA TRUOC NE : cHUC CHA DUOC  SUC KHOE TOT, CO NHIEU SANG KIEN TRONG VIEC TRUYEN GIAO GIUA MOT THE GIOI DAY KHO KHAN THU THACH THOI DAI NGAY NAY,XIN CHUA JESUS LUON O CANH CHA DE CHO CHA NHUNG GI CAN THIET NHAT ! AMEN !

jonhoan2003: truoc Giang Sinh vai ngay

jonhoan2003: se co thong baocu the

tungsoft: uhm trước thì may ra đc

phamduong_09 has left the conference.

bhclc: TRUOC MOT TUAN THI DUOC!

 

 

HOME TÀI LIỆU CĂN BẢN HUẤN LUYỆN CỘNG ĐOÀN GẶP GỠ QUA INTERNET ĐIỀU KHÁC