Home   Tài Liệu Căn Bản   Lịch Sử CLC   Cộng Đoàn   Huấn Luyện   Linh Đạo Inhã   Đại Hội Thế Giới   Đại Hội CLCVN   Đại Hội AP   Sinh Hoạt     Hình Ảnh   CVX-CLC

 

CỘNG ĐOÀN ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU VIỆT NAM

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY IN VIETNAM

 

Bạn thân mến,

Mừng bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.
Xin mời bạn đọc những tài liệu chia sẻ sau:

 

 

 

 

1. Tài Liệu Căn Bản 
2. Huấn Luyện
3. Các Cộng Đoàn
4. Với Cộng Đoàn Thế Giới

5. Sự Ra Đời của CLC Thế Giới 

6. Đại Hội CLC Thế Giới

 

 

7. Gặp Gỡ Qua Internet
8. Những Điều Khác
9. Vài Hình Ảnh

10. Lịch sử CLC Việt Nam

11. Lịch sử CLC VN qua hình ảnh

 

 

 

Bạn thể viết cho chúng tôi theo địa chỉ email:
[email protected]
Chúc bạn an lành hạnh phúc.

 

 

 

Ý nghĩa từng yếu tố:

1. Vầng trăng hay chữ C

Vầng trăng tượng trưng Đức Maria;

C chữ đầu tiên của chữ Cộng trong CĐĐKT.

2. Thánh giá vầng sáng

Thánh Giá biểu trưng Đức Giêsu Kitô.

Thánh giá vầng sáng: diễn tả Tình Yêu Đức Giêsu Kitô phải được lan rộng.

Thánh giá nền sáng nối kết thành Đ, chữ đầu của hai chữ Đoàn Đời.

3. Hình đất nước Việt Nam

Bản đồ nước Việt Nam biểu trưng toàn thể con người đất nước Việt Nam;

Hình chữ  S, chữ đầu tiên của chữ Sống .

Ý nghĩa tổng thể:

Cộng Đoàn Đời Kitô Việt Nam chọn Đức Giêsu tưởng sống, theo gương Đức Maria âm thầm khiêm hạ, quyết tâm làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô mọi nơi mọi lúc.

 

 

WORLD CHRISTIAN LIFE COMMUNITY