Ce precede revenirea lui Isus 
de Wilhelm Busch 

Biblia spune, că istoria omenirii va continua pentru o vreme, de-a lungul secolelor. Dar apoi va începe aproape neobservat un veac, în care omenirea se va apropia treptat de sfârsitul ei. Vreau să folosesc pentru acest veac o expresie, care nu apare în Biblie. Vom numi acest veac "epoca sfârsitului".
Biblia spune: va veni o vreme a haosului si a confuziei globale, o vreme în care oamenii nu vor mai face fată la problemele lor. În această epocă a sfârsitului va iesi la iveală confuzia si neputinta omului.

Domnul Isus însusi a prezentat patru semne ale acestei epoci a sfârsitului:

El spune: această epocă a sfârsitului este caracterizată de haos politic.

Isus se exprimă asa: "Un neam se va scula împotriva altui neam si o împărătie împotriva altei împărătii". Nu a mai existat niciodată o epocă, în care atât de multi diplomati bine plătiti să fi tinut atât de multe conferinte costisitoare, ca în vremurile noastre. Si nu a mai existat niciodată o epocă, în care să se facă atâta înarmare cu banii popoarelor, ca în vremurile noastre. Cu banii cheltuiti pe înarmarea atomică s-ar putea construi orase mari, rezolvându-se astfel problema locuintelor. În schimb, se spune: "Trebuie să ne înarmăm!" Si cu toate acestea, dorul popoarelor după pace nu a fost niciodată mai mare. Vrem pace. Nici un om nu vrea război. Dar fiecare se înarmează nebuneste. Prin aceasta se poate recunoaste haosul politic al epocii sfârsitului.

Cel de-al doilea semn pe care-l prezintă Isus este confuzia pe plan economic.

Isus spune: "Va fi foamete si vremurile vor fi grele". Pe pământ creste destulă hrană, ca să se poată sătura toti oamenii. Si nu au mai existat niciodată atâtia oameni de stiintă cu studii înalte, ca în vremurile noastre. Niciodată nu a existat o economie mondială atât de complicată ca în vremurile noastre. Cu toate acestea, conform rapoartelor ONU, mai mult de jumătate din populatia globului suferă de foame. Într-o societate supercivilizată, în care există bunuri suficiente, nu ar trebui oare să poată fi săturati toti oamenii? Dar societatea nu reuseste să ajungă la această performantă!

Cel de-al treilea semn pe care-l prezintă Isus pentru epoca sfârsitului, în care omul nu va mai face fată la problemele lui, este haosul religios.

Isus spune asa: "Vor veni multi si vor spune: Eu sunt Cristosul! Si vor însela pe multi".

Nu demult am stat de vorbă cu un tânăr care mi-a spus:
- Ce să mai cred? Există romano-catolici, greco-catolici, reformati, luterani, metodisti, baptisti, Armata Salvării, penticostali, evanghelici, Martorii lui Iehova, nou-apostolici, islamisti, budisti etc. Ce să mai cred?
Am râs si i-am spus:
- Tinere, stai linistit, va fi si mai rău! Asa spune Biblia!
Acesta este un semn al epocii sfârsitului. Pentru că oamenii nu se mai călăuzesc după Cuvântul lui Dumnezeu, diavolul produce haos. Si Dumnezeu îngăduie acest lucru. "Cristos este aici, Cristos este acolo!" Haosul religios este îngrozitor.
Când văd în orasele mari cum aleargă oamenii de la un eveniment religios de senzatie la altul, mi se face de-a dreptul frică. Si tocmai aici vreau să vă spun, că nici chiar un evanghelist nu poate să vă mântuie! Dacă nu-L găsiti singuri pe Mântuitorul, atunci sunteti pierduti pe veci!

Mai există un încă un al patrulea semn al acestei epoci a sfârsitului: poporul împrăstiat al lui Israel va fi adunat din nou în Palestina.

Pentru mine este un semn uluitor al vremurilor, că din anul 1948 există din nou un stat Israel. Unii spun, că acesta nu este un semn. Dar când a trebuit de curând să opresc din nou la granita cu Elvetia pentru controlul vamal si când înaintea mea am văzut o masină cu număr de înmatriculare al statului Israel, atunci m-am gândit: "Prorociile biblice se împlinesc! O proclamă numerele de masină!"

Tatăl meu mi-a povestit, că în anul 1899, evreilor li s-a oferit Madagascarul, ca să-si întemeieze acolo o nouă patrie. Replica evreilor a fost atunci: "Nu! Noi avem numai o singură promisiune: înapoi în tara părintilor nostri!" Toti au spus însă: "Asta nu se poate întâmpla niciodată!" Astăzi există însă un stat Israel.


Epoca sfârsitului este deci caracterizată de faptul că, în ciuda tuturor progreselor, omenirea este tot mai confuză si nu mai poate să-si rezolve problemele. Este demascat falimentul omului. Cât timp va dura această epocă a sfârsitului, nu pot să vă spun. Dar ea ne avertizează: "Vegheati!" Pavel spune despre ucenicii lui Isus: "Să nu dormim ca ceilalti, ci să veghem si să fim treji". Dar când această epocă a confuziei va atinge apogeul, atunci înaintea de venirea lui Isus va mai veni epoca Anticristului. Această perioadă o voi numi "sfârsitul". Trăim deja în zilele noastre confuzia epocii sfârsitului. Si această confuzie strigă după omul cel tare! Omenirea strigă deja acum după omul cel tare! Si când confuzia va atinge apogeul, atunci va veni omul mare si tare, care se va autoproclama mântuitorul lumii. El nu este Cristos, el este Anticristul.

Biblia spune, că din multimea popoarelor va apare atunci un dictator si va pune mâna pe domnia asupra lumii. Noi îl numim Anticristul. Sub domnia lui, lumea va mai fi unificată încă o dată. Această perioadă a istoriei este caracterizată de încăpătânarea omului. Aceasta va fi ultima încercare a omenirii de a se salva singură prin politică si programe economice. Biblia descrie într-un mod fascinant această ultimă mare dictatură. Ea foloseste pentru aceasta un limbaj simbolic. Omul trebuie să primească întelepciune de la Duhul Sfânt, ca să-l înteleagă.
Vreau să vă spun cum vorbeste Biblia despre acest Anticrist, despre acest ultim tiran. Prorocul Ioan scrie în Apocalipsa lui: "Am stat pe nisipul mării". Deodată, din mare apare un animal, o fiară înfiorătoare cu multe capete si diademe si cu o gură uriasă, cu care hulea. Cum trebuie să întelegem acest simbol extraordinar?

Marea este un simbol pentru multimea popoarelor. Cine a fost la mare stie cât de zbuciumată este marea, ba chiar că marea nu se linisteste niciodată. Ultimul mântuitor al lumii se ridică de jos, dintre popoare. Toti marii politicieni din ultimele decenii au apărut pe scena istoriei ca salvatori. Toti s-au ridicat din multimea popoarelor: micul corsican Napoleon, micul caporal al războiului mondial Hitler, cizmarul Stalin. Ei toti sunt predecesorii Anticristului. Ei s-au ridicat de jos. Si poporul a spus fericit: "Unul de-al nostru!" Mântuitorul meu, Isus Cristos nu vine însă din multimea popoarelor, ci din lumea lui Dumnezeu. El este Fiul Dumnezeului celui viu!
Anticristul este numit fiară. Ce vrea să însemne aceasta? Despre om, Biblia spune: "Dumnezeu l-a creat pe om după chipul si asemănarea Lui". Cu cât se dedică mai mult lui Dumnezeu, cu atât devin omul mai uman. Cu cât îi întoarce omul mai mult spatele lui Dumnezeu, cu atât devine mai bestial. Marele dusman al crestinismului, Nietzsche, spune: "Omul cel mai nobil este o bestie blondă". El a înteles lucrul acesta. Anticristul va fi un om care s-a dezis complet de Dumnezeu. El îi va întoarce spatele lui Dumnezeu si de aceea va fi un animal - fiara fără inimă.
Anticristul este un animal cu "multe capete". Ce vrea să însemne aceasta? Înseamnă că nu este prost! Oamenii vor spune: "Are materie cenusie!" El are o "gură de leu". Adică: el va umple lumea cu propagandă. Pe vremea lui Hitler am cam auzit deja putin o "gurită de leu", cum a răsunat din toate difuzoarele. O, pot să-mi imaginez cum va fi când va veni Anticristul, cum totul va fi nivelat cu tăvălugul unei propagande fără sens! Si această ultimă încercare a omului de a salva lumea fără Mântuitorul ei, Domnul Isus, va avea un succes deplin. Adică omul să fie salvat fără pocăintă si fără convertire. Si vor fi rezolvate toate problemele. Vor fi rezolvate problemele politice, pentru că Anticristul va crea o împărătie mondială. Vor fi rezolvate problemele economice. Toti vor primi o cartelă pentru alimente. Vor fi rezolvate problemele religioase. "Eu sunt salvatorul lumii", spune Anticristul, "mie să vă închinati!"
Este înfiorător să vedem modul în care vremurile noastre se îndreaptă spre acest sfârsit.
Si apoi, întreaga omenire i se va supune Anticristului. Numai crestinii vor spune: "Nu ne vom închina tie!" Fiecare va trebui să poarte un semn pe frunte. Dar crestinii vor spune: "Nu! Noi avem un Mântuitor - si acesta este Isus!" Si apoi va începe prigoana. Există în Biblie un verset, care sună asa: "A făcut ca toti... să primească un semn... si nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta". Cu 150 de ani în urmă, comentatorul biblic Auberlen a scris despre aceasta următorul lucru: "Nu întelegem prea bine ce vrea să însemne lucrul acesta. Dar când va veni vremea aceea, vom ajunge să întelegem". Si noi întelegem deja cum va fi posibil acest lucru. Cunoastem deja state totalitare. Stim ce înseamnă: un asemenea om nu primeste drept de sedere, nu primeste cartelă de pâine, nu primeste drept de muncă. Omul poate să creadă ce vrea. Dar este fără patrie si fără drepturi. Asta se întâmplă deja în mijlocul nostru.
Când am citit aceste rânduri, m-am cutremurat si m-am gândit: "Si mai există oameni, care cred că Biblia este depăsită. Nu Biblia este depăsită. Principiile noastre despre lume si viată sunt depăsite. Biblia ne duce în viitor".
Anticristul va suporta totul, numai o convertire la adevăratul Mântuitor, la Domnul Isus Cristos, nu. Si de aceea va mai exista încă o dată o mare prigoană a crestinilor. Le-am povestit cândva copiilor mei despre aceste lucruri. Fiica mea cea mică a început atunci să plângă.
- De ce plângi? am întrebat-o. Mi-a spus printre suspine:
- Poate să înceapă oricând.
- Da, i-am spus, se poate.
- Si dacă nu voi putea atunci să-I rămân credincioasă Mântuitorului, ce se va întâmpla atunci?
I-am explicat:
- Asta ar fi îngrozitor, însă nu trebuie să faci decât un singur lucru: trebuie să-i fii credincioasă numai acum!
Vremurile acestea pot să înceapă mâine. Atunci nu vom mai avea nici o sansă să-L găsim pe Isus. Atunci nu vor mai exista servicii divine. Atunci clopotele vor fi topite si din ele se vor turna monumente pentru Anticrist. Atunci bisericile vor fi transformate în muzee, în care vor fi expuse fotografii din tineretea Anticristului. Oamenii vor striga atunci pe veci după mângâiere. Dar pentru că au renuntat la singurul Mângâietor, la Isus, nu va mai exista Mângâietor. În cartea prorocului Ieremia am citit odată: "Pentru că M-ati părăsit, zice Domnul, nu mai există mângâietori pentru voi". În starea lui jalnică, omul va fi atunci dat pe mâna oamenilor. Cred că va fi ferice de crestini, chiar dacă va trebui să moară. Ei vor avea un Mângâietor în această perioadă cumplită!
Pe mine m-a impresionat faptul că Isus a spus: "Oamenii îsi vor da sufletul de groază în asteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ". Si Apocalipsa lui Ioan spune: Anticristul va umple lumea cu muzică de fanfară si de steaguri. M-am gândit: "Cum se potriveste una cu alta? Pe de-o parte se vorbeste despre groază si asteptare si apoi se mai vorbeste totusi si despre mari succese". De când am trăit însă experienta anului 1933, stiu, că lumea poate fi umplută cu urale, fanfare si steaguri - si totusi să fie plină de groază în asteptarea lucrurilor care vor veni.
Când Anticristul va fi însă la apogeul puterii lui, când va triumfa si când va crede că a terminat-o cu Isus, atunci va interveni Dumnezeu: Isus va reveni în slavă!
Despre Anticrist nu se mai spun apoi multe lucruri. Isus îl va înlătura cu suflarea gurii Lui!
Cu cât devin vremurile mai întunecate, cu cât se conturează mai mult aceste semne ale confuziei omenirii si ale împărătiei anticristice, cu atât mai mult îsi ridică privirile în sus cei care citesc în Biblie. Ei asteaptă revenirea lui Isus!
1