Chuyên Gia Đặng Tiến Dũng

Mô tả:
Xây dựng và trực tiếp đào tạo các lĩnh vực tư vấn telesale, đánh thức giọng nói vàng, đào tạo MC chuyên nghiệp,...
SĐT: 0906910505
Địa chỉ:
4/1/5 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:

 

Khóa học:

Luyện Giọng Nói
Kỹ Năng Nói
Đặng Tiến Dũng
Đào tạo MC