ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน. 

ChiangMai 4UTour.
License No.23 / 0669 
148 /17  Maung M 2 Norng Pa Krung 
Chiangmai Thailand 

Name Of Client
Address
Service Booking For
Departure Date
Remark

ได้รับเงินค่าบริการครบถ้วนแล้วจะออกใบเสร็จที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนออกทัวร์

เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณ
       หลังจากได้รับเงินโอนจากท่านแล้ว จะแจ้งหมายเลขใบเสร็จรับเงิน และ ชื่อเว็บใน 
Site www.chiangmai4u.com/หมายเลขหรือชื่อลูกค้า ที่เก็บข้อมูลใบเสร็จรับเงินของท่านโดยทางอีเมล์ ท่านสามารถ Down Load ใบเสร็จรับเงินและพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน
เมื่อใช้บริการแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับท่าน
ขอขอบคุณในความไว้วางใจในบริการ
ChiangMai 4U Tour Team  

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1