Добре дошли!!!


ХИМ_М&К


 

ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ ОТ ХИМИЯТА?!

АКО Е ТАКА, ТО:

Изберете една от посочените по-долу възможности:

  1. Периодична система на химичните елементи (която съдържа връзки с характеристиките на химичните елементи).
  2. Таблица с електронните конфигурации на атомите на химичните елементи и характерните им степени на окисление.
  3. Ред на относителната активност на някои метали и аниони.
  4. Таблица за разтворимост на някои киселини, основи и соли.
  5. Приложения: гръцката азбука, мерни и кратни единици в SI, физико-химически и математически константи; често използвани в химията съкращения.
  6. Използвана литератураCounter

Hosted by www.Geocities.ws

1