FISKENAVN PÅ FEM SPRÅK

Når folk med forskjellig morsmål snakker om fisk oppstår det snart vanskeligheter med de mange forskjellige navnene. Dette er den viktigste årsaken til at alle organismer har et vitenskapelig navn (ofte kalt latinsk navn, selv om det vel så ofte kan ha gresk eller et annet opphav) som er felles for alle språk. De fleste sportsfiskere går imidlertid ikke rundt og snakker "latin" med hverandre, så derfor har jeg laget denne lista med navnet på alle de fiskeartene som lever i Norge eller opptrer sporadisk langs vår lange kyst. Her finner du navnene på engelsk, svensk, dansk og tysk, som er de viktigste språkene for oss her oppe i Nord-Europa.
Ikke alle disse fiskeartene har noe navn på enkelte av språkene, derfor vil du bare finne en strek. Imidlertid kan det godt hende de har et navn, men at jeg ikke har funnet det. De fleste språk har en rekke navn på en og samme fisk. Her er det ikke plass til å ta med mer enn det offisielle navnet. Enkelte ganger er imidlertid to navn oppgitt, hvis det andre også brukes relativt ofte (f. eks. hyse/kolje). Det vitenskapelige navnet, som jo er "fasit", er også tatt med.
Jeg håper denne lista kan komme til nytte, og setter selvfølgelig pris på om du legger inn en link til den fra din egen hjemmeside (hvis du har en). Jeg er også takknemlig for kommentarer eller rettelser - for det finnes helt sikker feil her som jeg har oversett. Send meg e-post ved å klikke HER.

(Hovedkilder: FishBase, Zoologisk museum (fiskeavdelingen), Naturhistoriska riksmuseet Stockholm.)


NORSK

VITENSKAPELIG

ENGELSK

SVENSK

DANSK

TYSK

           

Abbor

Perca fluviatilis

Perch

Abborre

Aborre

Barsch

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Anchovy

Ansjovis

Ansjos

Anchovis

Asp

Aspius aspius

Asp

Asp

Asp

Rapfen

Auxid

Auxis rochei

Frigate mackerel, bullet tuna

Auxid

Fregatmakrel

Fregatt Makrele

Avtrekkerfisk

Balistes carolinensis

Grey triggerfish

Grå tryckarfisk

(Alm.) aftrækkerfisk

Schweine Drückerfisch

Barracuda, europeisk

Sphyraena sphyraena

European barracuda

Barracuda

(Eur.) Barracuda

Barracuda

Bekkeniøye

Lampetra planeri

Brook lamprey

Bäcknejonöga

Bæklampret

Bachneunauge

Bekkerøye

Salvelinus fontinalis

Brook trout

Bäckröding

Kildeørred

Bachsaibling

Berggylt

Labrus bergylta

Ballan wrasse

Berggylta

Berggylt

Gefleckter Lippfisch

Bergkutling

Pomatoschistus pictus

Painted goby

Bergstubb

Spættet kutling

Flecken grundel

Bergnebb

Ctenolabrus rupestris

Goldsinny wrasse

Stensnultra

Havkarusse, havkaruds

Klippenbarsch

Beryx (brudefisk)

Beryx decadactylus

Alfonsino

Nordisk beryx

Nordisk beryx

Beryx

Blåhai

Prionace glauca

Blue shark

Blåhaj

Blåhaj

Blauhai

Blåkjeft

Helicolenus dactylopterus

Bluemouth

Blåkäft

Blåkæft

Blaumaul

Blåkveite

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut, blue halibut

Liten hälleflundra

Lille helleflynder

Schwartzer Heilbutt

Blålange

Molva dypterygia

Blue ling

Birkelånga

Byrkelange

Blauleng

Blåsteinbit

Anarhichas denticulatus

Jellycat, northern wolf-fish

Blå havskatt

Blå havkat

Blauer Katfisch, Wasserkat

Blåstål/rødnebb

Labrus bimaculatus

Cuckoo wrasse

Blågylta/rödnäbba

Blåstak/rødnæb

Kuckucks Lippfisch

Brasme

Abramis brama

Bream

Braxen

Brasen

Brachse

Breiflabb

Lophius piscatorius

Angler

Marulk

Havtaske

Seeteufel

Brisling

Sprattus sprattus

Sprat

Skarpsill

Brisling

Sprotte

Brosme

Brosme brosme

Tusk, cusk, torsk

Lubb

Brosme

Lumb

Brugde

Cetorhinus maximus

Basking shark

Brugd

Brugde

Riesenhai

Brungylt

Acantholabrus palloni

Scale-rayed wrasse

Brunsnultra

Brungylt

-

Båndålebrosme

Lycodes eudipleurostictus

Doubleline eelpout

-

-

-

Canadarøye

Salvelinus namaycusch

Lake trout

Kanadaröding

Amerikansk søørred

Amerikanische Seeforelle

Dobbeltsuger

Diplecogaster bimaculata

Two-spotted clingfish

Tvåfläckig dubbelsugare

Toplettet dobbeltsuger

Ansauger

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

-

Sort sabelfisk

Schwarzer degenfish

Dvergmalle

Ameiurus nebulosus

Brown bullhead

Dvärgmal

Dværgmalle

Zergwelz

Dvergulke

Taurulus bubalis

Long-spined sea-scorpion

Oxsimpa

Langtornet ulk

Seebull

Dyphavsabbor

Epigonus telescopus

Bullseye

-

Teleskop-kardinalfisk

-

Elveniøye

Lampetra fluviatilis

River lamprey

Flodnejonöga

Flodlampret

Flussneunauge

Engelsk svartfisk

Schedophilus medusophagus

Cornish blackfish

Engelsk svartfisk

Engelsk sortfisk

-

Femtrådet tangbrosme

Ciliata mustela

Five-bearded rockling

Femtömmad skärlånga

Femtrådet havkvabbe

Fünfbärtelige seequappe

Firtrådet tangbrosme

Rhinonemus cimbrius

Four-bearded rockling

Firtömmad skärlånga

Firtrådet havkvabbe

Vierbärtelige seequappe

Fjesing

Trachinus draco

Greater weever

Fjärsing

Alm. Fjæsing

Petermännchen

Flekkpagell

Pagellus bogaraveo

Red (sea) bream

Fläckpagell

Spidstandet blankesten

Meerbrasse

Flekkskate

Raja montagui

Spotted ray

-

Storplettet rokke

Fläckrochen

Flekksteinbit

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Fläckig havskatt

Plettet havkat

Gefleckter Katfish

Flire

Abramis [Blicca] bjoerkna

White bream

Björkna

Flire

Blicke

Flygefisk

Cheilopogon heterurus

Mediterranean flying-fish

-

Firevinget flyvefisk

-

Fløyfisk, flekket

Callionymus maculatus

Spotted dragonet

-

Plettet fløjfisk

Gefleckter Leierfisch

Fløyfisk, liten

Callionymus reticulatus

Reticulated dragonet

Fläckig sjökock

Lille/Kortfinnet fløjfisk

-

Fløyfisk, vanlig

Callionymus lyra

Dragonet

Randig sjökock

Stribet fløjfisk

Gestreifter Leierfisch

Gaffelmakrell

Trachinotus ovatus

Derbio

Blå gaffelmakrill

Gaffelmakrel

-

Gapeflyndre

Hippoglossoides platessoides

Long rough dab

Lerskädda

Håising

Doggerscharbe

Gjedde

Esox lucius

Pike

Gädda

Gedde

Hecht

Gjørs

Sander [Stizostedion] lucioperca

Zander, pike-perch

Gös

Sandart

Zander

Glasskutling

Aphia minuta

Transparent goby

Klarbult

Glaskutling

Glasgrundel

Glasstunge

Buglossidium luteum

Solenette

Småtunga

Glastunge

Zwegzunge

Glassvar

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Glasvar

Glashvarre

Flügelbutt

Glattsil

Gymnammodytes semisquamatus

Smooth sandeel

Slättobis

Nøgentobis

Nacktsandaal

Glattulke

Gymnocanthus tricuspis

Arctic staghorn sculpin

-

Glatulk

-

Grasgylt

Centrolabrus exoletus

Rock cook

Grässnultra

Småmundet gylte

Kleinmäuliger Lippfisch

Grønngylt

Symphodus melops

Corkwing wrasse

Skärsnultra

Savgylt

Schwarzugiger Lippfisch

Gråhai

Galeorhinus galeus

Tope

Gråhaj

Gråhaj

Hundshai

Gråhå

Deania calceus

Birdbeak dogfish

-

Næbhaj

-

Gråskate

Bathyraja spinicauda

Spine-tailed ray

-

-

Grönlandrochen

Gråsteinbit

Anarhichas lupus

Wolf-fish, catfish

Havskatt

Almindelig/ Stribet havkat

Katfish, seewolf

Gullbust

Leuciscus leuciscus

Dace

Stäm

Strømskalle

Hasel

Gullfisk

Carassius auratus

Goldfish

Guldfisk

Guldfisk/Sølvkarusse/Sølv-karuds

Goldfish

Gullmulte

Liza aurata

Golden gray mullet

Guldmulte

Guldmulte

Goldmeeräsche

Harr

Thymallus thymallus

Grayling

Harr

Stalling

Äsche

Havabbor

Dicentrarchus labrax

Bass, seabass

Havsabborre

Havaborre

Seebarsch

Havbrasme

Brama brama

Atlantic pomfret, Ray´s bream

Havsbraxen

Havbrasen

Brachsenmakrele

Havengel

Squatina squatina

Monkfish, angel shark

Havsängel

Havengel

Meerengel

Havgjedde

Nesiarchus nasutus

Black gemfish, Johnson´s scabbardfish

Havsgädda

Geddetryne

-

Havkaruss

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Havsruda

Havrude

Seekarpfe

Havmus

Chimaera monstrosa

Ratfish

Havsmus

Havmus

Seeratte, Seekatze

Havniøye

Petromyzon marinus

Sea lamprey

Havsnejonöga

Havlampret

Meerneunauge

Havnål, krumsnutet

Nerophis lumbriciformis

Worm pipefish

Krumnosig havsnål

Krumsnudet næbsnog

Wurmfish

Havnål, liten

Nerophis ophidion

Straight-nosed pipefish

Mindre havsnål

Lille næbsnog

Kleine Schlangennadel

Havnål, stor

Entelurus aequoreus

Snake pipefish

Större havsnål

Snippe

Grosse schlangennadel

Havsil

Ammodytes marinus

Lesser sandeel

Havstobis

Havtobis

Kleiner Sandaal

Hav-ålebrosme

Lycenchelys muraena

-

-

Muræne-porebrosme

-

Havål

Conger conger

Conger

Havsål

Havål

Meeraal, Conger

Hork

Gymnocephalus cernuus

Ruffe

Gärs

Hork

Kaulbarsch

Horngjel

Belone belone

Garfish

Näbbgädda, horngädda

Hornfisk

Hornhechte

Hornkvabbe

Chirolophis ascanii

Yarrels´s blenny

Tångsnärta

Buskhoved

Stachelrücken

Hornulke

Triglopsis quadricornis

Fourhorn sculpin

Hornsimpa

Hornulk

Vierhörniger Seeskorpion

Huggormfisk

Chauliodus sloani

Sloane´s viperfish

-

Sabeltandfisk

-

Hvit lysfisk

Cyclothone alba

-

-

-

-

Hvitfinnet steinulke

Cottus gobio

Bullhead, Miller´s thumb

Stensimpa

Hvidfinnet ferskvandsulk

Groppe

Hvitflekket glatthai

Mustelus asterias

Starry smoth-hound

Glatthaj

Stjernehaj

Glatthai

Hvitskate

Dipturus [Raja] linteus

Sailray, sharp-nosed skate

Vitrocka

Hvidrokke

Weissroche

Hvitting

Merlangius merlangus

Whiting

Vitling

Hvilling

Wittling

Hyse (kolje)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Kolja

Kuller

Schellfish

Høyfinnet havbrasme

Taractes asper

Rough pomfret

-

Højfinnet havbrasen

-

Håbrann

Lamna nasus

Porbeagle

Håbrand, sillhaj

Sildehaj

Heringshai

Hågjel

Galeus melanostomus

Blackmouth catshark

Hågäl

Ringhaj

Schwarzmundiger Hundshai

Håkjerring

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Håkärring

Grønlandshaj, havkal

Grönlandhai

Hårvar

Zeugopterus punctatus

Topknot

Bergvar

Hårhvarre

Haarbutt

Isgalt

Macrourus berglax

Rough-headed grenadier

Långstjärt

Nordlig skolæst

Rauhköpfiger Grenadierfisch

Isskate

Amblyraja [Raja] hyperborea

Arctic skate

-

Arktisk rokke

Eisrochen

Istorsk

Arctogadus glacialis

Arctic cod

-

Istorsk

-

Kamtannhai

Hexanchus griseus

Bluntnose six-gill shark

Sexbågig kamtandhaj

Seksgællet haj

Sechskiemerhai

Kantnål, liten

Syngnathus rostellatus

Lesser pipefish

Mindre kantnål

Lille tangnål

Kleine Seenadel

Kantnål, stor

Syngnathus acus

Greater pipefish

Större kantnål

Stor tangnål

Grosse Seenadel

Karpe

Cyprinus carpio

Common carp

Karp

Karpe

Karpfen

Karuss

Carassius carassius

Crucian carp

Ruda

Karuds, karusse

Karausche

Ketalaks

Oncorhynchus keta

Chum salmon

Hundlax, keta

Ketalaks

Hundslachs

Kloskate

Amblyraja radiata

Starry skate, thorny skate

Klorocka

Tærbe

Sternrochen

Knurr, tverrstripet

Chelidonichthys [Aspitrigla] cuculus

Red gurnard

Rödknot

Tværstibet knurhane

Kuckucksknurrhahn

Knurr, vanlig

Chelidonichthys [Eutrigla] gurnardus

Grey gurnard

Knot

Knurhane

Knurrhahn

Knurrulke, arktisk

Triglops pingelii

Ribbed sculpin

-

Pingels knurulk

-

Knurrulke, nordlig

Triglops murrayi

Moustache sculpin

Simpknot

Murrays knurulk

-

Kolmule

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Kolmule, blåvitling

Blåhvilling, sortmund

Blauer Wittling

Kragehai

Chlamydoselachus anguineus

Frill shark

Kråshaj

Kravehaj

Kragenhai

Krokulke

Artediellus atlanticus

Atlantic hook-eared sculpin

Halvulk

Atlantisk halvulk

-

Krystallkutling

Crystallogobius linearis

Crystal goby

Glasbult

Krystalkutling

Kristallgrundel

Krøkle

Osmerus eperlanus

Smelt

Nors

Smelt

Binnenstint

Kveite

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Hälleflundra

Helleflynder

Heilbutt

Kystringbuk

Liparis montagui

Montagu´s sea-snail

Tångringbuk

Særfinnet ringbug

Kleiner Scheibenbausch

Lagesild

Coregonus albula

Vendace

Siklöja

Heltling

Kleine Maräne

Lake

Lota lota

Burbot

Lake

Knude, Ferskvands-kvabbe

Quappe, Rutte

Laks

Salmo salar

Atlantic salmon

Lax

Laks

Lachs

Laksesild

Maurolicus muelleri

Pearlsides

Laxsill

Laksesild

Lachshering

Laksestørje

Lampris guttatus

Opah

Glansfisk

Glansfisk

Gotteslachs

Laksetobis, liten

Notolepis rissoi

Ribbon barracudina

Mindre laxtobis

Risso's laksetobis

-

Laksetobis, stor

Paralepis coregonoides

Sharpchin barracudina, lancet fish

-

Nordisk lakstobis

-

Lange

Molva molva

Ling

Långa

Lange

Leng

Langhalet langebarn

Lumpenus lumpretaeformis

Snake blenny

Spetsstjärtad långabarn

Spidshalet langebarn

Spitzschwänziger Bandfisch

Laue

Alburnus alburnus

Bleak

Löja

Løje

Laube, Ukelei

Leirkutling

Pomatoschistus microps

Common goby

Lerstubb

Lerkutling

Strandgrundel

Lodde

Mallotus villosus

Capelin

Lodda

Lodde

Lodde

Lomre (bergflyndre)

Microstomus kitt

Lemon sole

Bergskädda

Rødtunge

Rotzunge

Losfisk

Naucrates ductor

Pilotfish

Lotsfisk

Lodsfisk

Lotsenfisch

Lusuer

Sebastes viviparus

Norway redfish

Mindre kungsfisk

Lille rødfisk

Kleiner Rotbarsch

Luvar

Luvarus imperialis

Luvar

Luvar

Kejserfisk, luvar

-

Lyr

Pollachius pollachius

Pollack

Lyrtorsk, bleka

Lubbe, lyssej, blåsej

Polack

Lyreknurr

Trigla lyra

Piper gurnard

Lyrknot

Langpigget knurhane

Leierknurrhahn

Lysing

Merluccius merluccius

Hake

Kummel

Kulmule

Seehecht

Lysprikkfisk, brun

Lampanyctus macdonaldi

Rakery beaconlamp

-

Macdonalds prikfisk

-

Lysprikkfisk, liten

Myctophum punctatum

Spotted lanternfish

-

Slankhalet prikfisk

-

Lysprikkfisk, nordlig

Benthosema glaciale

Glacier lanternfish

Nordlig prickfisk

Isprikfisk

Lanternenfisch

Lysprikkfisk, stor

Notoscopelus kroeyeri

Kroyer´s lanternfish, lancet fish

Större prickfisk

Krøyers prikfisk

-

Maisild

Alosa alosa

Allis shad

Maifisk

Majsild

Alse, Maifisch

Makrell

Scomber scombrus

Mackerel

Makrill

Makrel

Makrele

Makrellgjedde

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Makrillgädda

Makrelgedde

Makrelenhecht

Makrellhai

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Makrillhaj

Makrelhaj, makohaj

Makrelenhai

Makrellstørje, tunfisk

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tonfisk

Blåfinnet tun(fisk)

Thunfisch

Mort

Rutilus rutilus

Roach

Mört

Skalle, gråskalle

Rotauge, Plötze

Mudderkutling

Pomatoschistus norvegicus

Norway goby

-

Norsk kutling

-

Mulle

Mullus surmuletus

Striped red mullet

Mulle

Stribet mulle

Meerbarbe

Multe, tykkleppet

Chelon labrosus

Thicklip grey mullet

Tjockläppad multe

Tyklæbet multe

Dicklippige meeräsche

Multe, tynnleppet

Liza ramada

Thinlip mullet

Tunnläppad multe

Tyndlæbet multe

Dünnlippige meeräsche

Månefisk

Mola mola

Ocean sunfish

Månefisk

(Alm.) klumpfisk

Mondfisch

Nebbskate

Leucoaja [Raja] fullonica

Shagreen ray

Näbbrocka

Gøgerokke

Chagrinrochen

Nettålebrosme

Lycodes reticulatus

Arctic eelpout

-

Netmønstret ålebrosme

-

Nipigget stingsild

Pungitius pungitius

Ninespine stickleback

Småspigg

Nipigget hundestejle

Zwergstichling

Niøye, arktisk

Lethenteron japonicum

Arctic lamprey

-

-

-

Nordatlantisk lysprikkfisk

Protomyctophum arcticum

Arctic telescope

-

Arktisk prikfisk

-

Okseøyefisk

Boops boops

Bogue

Oxögonfisk

Okseøjefisk

Gelbstriemen

Paddetorsk

Raniceps raninus

Tadpole fish

Paddtorsk

Sortvels

Froschdorsch

Paddeulke

Cottunculus microps

Polar sculpin

-

Almindelig paddeulk

 

Panserulke

Agonus cataphractus

Pogge, hooknose

Skäggsimpa

Panserulk

Steinpicker

Pelamide, stripet

Sarda sarda

Atlantic bonito

Ryggstrimmig pelamid

Rygstribet pelamide

Unechter bonito, Pelamide

Perlemorfisk, flekket

Argyropelecus hemigymnus

Hatchetfish

-

Halvnøgen sølvøkse

-

Perlemorfisk, pigghalet

Argyropelecus aculeatus

Lovely hatchetfish, Atl. silver hatchetfish

-

-

-

Perlemorfisk, stor

Argyropelecus olfersii

Silver hatchetfish

Pärlemorfisk

Olfers sølvøkse

Silberbeil

Pigghå

Squalus acanthias

Spurdog

Pigghaj

Pighaj

Dornhai

Piggkutling

Buenia jeffreysii

Jeffrey´s goby

Jeffreys smörbult

Jeffreys kutling

-

Piggskate

Raja clavata

Thornback ray

Knaggrocka

Sømrokke

Dornrochen

Piggulke

Micrenophrys lilljeborgii

Norway bullhead

Taggsimpa

Dværgulk

Zwergseeskorpion

Piggvar

Psetta maxima

Turbot

Piggvar

Pighvarre

Steinbutt

Piggål, nordlig

Notacanthus chemnitzii

Spiny eel

-

Chemnitz pigål

-

Pilskate

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Pilrocka, stingrocka

Pilrokke, pigrokke

Stechrochen

Polarringbuk

Liparis fabricii

Gelatinous snailfish

-

Fabricius ringbug

-

Polartorsk

Boreogadus saida

Polar cod, arctic cod

Polartorsk

Polartorsk

Polardorsch

Pukkellaks

Oncorhynchus gorbuscha

Pink salmon

Puckellax

Pukkellaks

Buckellachs

Regnbueørret

Oncorhynchus mykiss

Rainbow trout

Regnbåge

Regnbueørred

Regenbogenforelle

Regnlaue

Leucaspius delineatus

Sunbleak, belica

Groplöja

Regnløje

Moderlieschen

Reimfisk

Benthodesmus elongatus

Frostfish

-

-

-

Revehai

Alopias vulpinus

Thresher shark

Rävhaj

Rævehaj , tærsker

Fuchshai

Ringbuk, liten

Careproctus longipinnis

Longfin seasnail

-

-

-

Ringbuk, nordlig

Careproctus reinhardti

Sea tadpole

-

Spidshalet-/reinhardts ringbug

-

Ringbuk, svart

Paraliparis bathybius

Black seasnail

-

Arktisk dybhavsringbug

-

Ringbuk, vanlig

Liparis liparis

Common seasnail

Ringbuk

Finnebræmmet ringbug

Grosser Scheibenbauch

Rognkjeks, arktisk

Cyclopteropsis macalpini

Arctic lumpsucker

-

Dværgstenbider

-

Rognkjeks/rognkall

Cyclopterus lumpus

Lumpsucker

Sjurygg

Stenbider

Seehase

Rundhalet langebarn

Anisarchus medius

Stout eel-blenny

-

Nordlig langebarn

-

Rundskate

Rajaella [Raja] fyllae

Round ray

Rundrocka

Fyllas rokke

Fyllasrochen

Rødflekket kutling

Thorogobius ephippiatus

Leopard-spotted goby

Leopardbult

Leopardkutling, rødplettet kutling)

-

Rødknurr

Chelidonichthys [Trigla] lucerna

Tub gurnard

Fenknot

Rød knurhane

Roter Knurrhahn

Rødspette

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

Rødspætte

Scholle

Røye

Salvelinus alpinus

Charr

Fjällröding

Fjeldørred

Saibling

Sandflyndre

Limanda limanda

Dab

Sandskädda

Ising, slette

Scharbe, Kliesche

Sandkryper (grundling)

Gobio gobio

Gudgeon

Sandkrypare

Grundling

Gründling

Sandkutling

Pomatoschistus minutus

Sand goby

Sandstubb

Sandkutling

Sandgrundel

Sandskate

Leucoraja [Raja] circularis

Sandy ray

Sandrocka

Sandrokke

Sandrochen

Sandsmett

Cobitis taenia

Spined loach

Nissöga

Pigsmerling

Dorngrundel

Sardin

Sardina pilchardus

Pilchard

Sardin

Sardin

Sardine, Pilchard

Sargassoulke

Histrio histrio

Frogfish

-

Sargasso-tudsefisk

-

Sei

Pollachius virens

Coalfish, saithe

Gråsej

Sej, gråsej

Köhler

Sik

Coregonus lavaretus

Common whitefish

Sik

Almindelig helt

Grosse Maräne

Sild

Clupea harengus

Herring

Sill, strömming

Sild

Hering

Sildekonge

Regalecus glesne

King of herrings, oarfish

Sillkung

Sildekonge

Riemenfisch

Sjødjevel, liten

Cryptosaras couesi

Sea devil

-

-

-

Skjeggtorsk

Trisopterus luscus

Pouting, bib

Skäggtorsk

Skægtorsk

Bartdorsch

Skjellbrosme

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Fjällbrosme

Skælbrosme

Gabeldorsch

Skjell-ålebrosme

Lycodes squamiventer

Scalebelly eelpout

-

Bugskællet ålebrosme

-

Skolest

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Skoläst

Skolæst

Grenadierfisch

Skrubbe

Platichthys flesus

Flounder

Skrubbskädda

Skrubbe

Flunder, butt

Slettvar

Scophthalmus rhombus

Brill

Slätvar

Slethvarre

Glatbutt, Kleist

Slimål

Myxine glutinosa

Hagfish

Pirål

Slimål

Inger

Slirefisk

Lepidopus caudatus

Silver scabbard-fish

Strumpebandsfisk

Stømpebåndsfisk

Degenfish

Smørflyndre

Glyptocephalus cynoglossus

Witch

Rödtunga

Skærising

Rotzunge

Småflekket rødhai

Scyliorhinus canicula

Lesser-spotted dogfish

Småfläckig rödhaj

Småplettet rødhaj

Kleingefelckter Katzenhai

Småsil

Ammodytes tobianus

Lesser sand-eel

Kusttobis

Kysttobis

Tobiasfish, Kleiner Sandaal

Småskjellet skolest

Malacocephalus laevis

Softhead grenadier

Småfjällig skoläst

-

-

Småvar

Phrynorhombus norvegicus

Norwegian topknot

Småvar

Småhvarre

Zwergbutt

Snabeluer

Sebastes mentella

Deepwater redfish

-

Dybhavsrødfisk

-

Sneppeål

Nemichthys scolopacea

Snipe eel

Trådål

Langhalet sneppeål

-

Snyltefisk

Echiodon drummondi

Pearlfish

-

Snyltefisk, fierasfer

Eingeweidefisch

Spansk håkjerring

Dalatias licha

Kitefin shark

-

Chokoladehaj

-

Spiritist

Coelorhynchus coelorhynchus

Black-spotted grenadier

-

Sortplettet skolæst

-

Spisshalet kutling

Lesuerigobius friesii

Fries´ goby

Spetsstjärtad smörbult

Spidshalet kutling

-

Spiss-skate

Dipturus [Raja] oxyrinchus

Long-nosed skate

Plogjärnsrocka

Plovjernsrokke

Spitzschnauzen-rochen

Spitsbergenåle-brosme

Gymnelus retrodorsalis

-

-

Kortfinnet fiskedoktor

-

St.Petersfisk

Zeus faber

John dory

Sanktpersfisk

St. Petersfisk

Petersfisch

Stam

Leuciscus cephalus

Chub

Färna

Døbel

Döbel

Stamsild

Alosa fallax

Twaite shad

Staksill

Stavsild

Finte

Steinsmett (steinulke)

Cottus poecilopus

Alpine bullhead

Bergsimpa

Finnestribet ferskvandsulk

Sibirische Groppe

Storflekket rødhai

Scyliorhinus stellaris

Large-spotted dogfish, bull huss

Storfläckig rödhaj

Storplettet rødhaj

Grossgefleckter Katzenhai

Storhodet ålebrosme

Lycodes seminudus

Longear eelpout

-

-

-

Storkjeft

Stomias boa

Scaly dragonfish

-

Boafisk

-

Storsil

Hyperoplus lanceolatus

Greater sandeel

Tobiskung

Tobiskonge

Grosser Sandaal

Storskate

Dipturus [Raja] batis

Common skate

Slätrocka

Skade

Glattrochen

Strandtangbrosme

Gaidropsarus mediterraneus

Shore rockling

-

Middelhavs havkvabbe

-

Strømsild

Argentina sphyraena

Argentine

Silverfisk

Strømsild

Silberfisch

Stør

Acipenser sturio

Atlantic sturgeon

Stör

(Alm.) stør

Stör

Sugefisk

Remora remora

Common remora

-

Almindelig sugefisk, remora

-

Suter

Tinca tinca

Tench

Sutare

Suder

Schleie

Svartfisk

Centrolophus niger

Blackfish

Svartfisk

Sortfisk

-

Svarthå

Etmopterus spinax

Velvet belly

Blåkäxa

Sorthaj

-

Svartkjeks

Eumicrotremus derjugini

Letherfin lumpsucker

-

Læderfinnet stenbider

-

Svartkutling

Gobius niger

Black goby

Svart smörbult

Sort kutling

Schwartzgrundel

Svartskate

Dipturus [Raja] nidrosiensis

Norwegian skate

Svartbuksrocka

Sortbuget rokke, sortbugsrokke

-

Sverdfisk

Xiphias gladius

Swordfish

Svärdfisk

Sværdfisk

Schwertfisch

Sypike

Trisopterus minutus

Poor cod

Glyskolja

Glyse

Zwergdorsch

Sølvbrasme

Pterycombus brama

Silver pomfret

Fengömmare

Sølvbrasen

Silberbrassen

Sølvkveite

Trachipterus arcticus

Dealfish

Vågmär

Vågmær

Brandfisch

Sølv-tangbrosme

Onogadus argentatus

Silvery rockling

-

Sølvhavkvabbe, arktisk havkvabbe

-

Sølvtorsk

Gadiculus argenteus

Silvery cod

Silvertorsk

Sølvtorsk

-

Sørv

Scardinius erythrophthalmus

Rudd

Sarv

Rudskalle

Rotfeder

Taggknurr

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

Tvärbandad knot

Båndet knurhane

Gestreifter Knurrhahn

Taggmakrell (hestemakrell)

Trachurus trachurus

Horse mackerel

Taggmakrill

Hestemakrel

Bastardmakrele, Stöcker

Tangbrosme, nordlig

Ciliata septentrionalis

Northern rockling

-

Nordlig havkvabbe

-

Tangkutling

Gobiusculus flavescens

Two-spotted goby

Sjustrålig smörbult

Toplettet kutling

Schnappgrundel

Tangkvabbe

Lipophrys pholis

Shanny

-

Tangkvabbe

Schleimlerche

Tangsnelle

Syngnathus typhle

Deep-snouted pipefish

Tångsnälla

Almindelig tangnål

Schmalsnäuziger Seenadel

Tangsprell

Pholis gunnellus

Gunnel, butterfish

Tejstefisk

Tangspræl

Butterfisch

Tangstikling

Spinachia spinachia

Fifteen-spined stickleback

Tångspigg

Tangsnarre

Seestichling

Theragra, berlevågsfisk

Theragra finnmarchica

Norwegian pollock

-

-

-

Tiskjegg

Leptagonus decagonus

Atlantic poacher

-

Arktisk panserulk

-

Tornulke

Icelus bicornis

Twohorn sculpin

Klykskrabb

Tornulk

-

Torsk

Gadus morhua

Cod

Torsk

Torsk

Dorsch

Trepigget stingsild

Gasterosteus aculeatus

Three-spined stickleback

Storspigg

Trepigget hundestejle

Dreistachliger Stichling

Tretrådet tangbrosme

Gaidropsarus vulgaris

Three-bearded rockling

Tretömmig skärlånga

Tretrådet havkvabbe

Dreibärtelige Seequappe

Trompetfisk

Macrorhamphosus scolopax

Longspine spinefish

Snäppfisk

Sneppefisk

-

Trådstjert

Trichiurus lepturus

Hairtail

Hårstjärt

Trådhale, hårhale

Haarschwanz

Tunge

Solea solea

Common sole

Tunga

Søtunge, tunge, Gråtunge

Seezunge, Zunge

Tungevar

Arnoglossus laterna

Scaldfish

Tungevar

Tungehvarre

Lammzunge

Tunnin

Euthynnus alleteratus

Little tunny

Tunnina

Thunnin

Thonin

Tverrhalet langebarn

Leptoclinus maculatus

Spotted snake blenny

Trubbstjärtad långabarn

Plettet langebarn

-

Tønnefisk

Hyperoglyphe perciformis

Barrelfish

-

Smørfisk, tøndefisk

-

Uer

Sebastes marinus

Red-fish

Större kungsfisk, uer

Stor rødfisk

Rotbarsch

Ulke, vanlig

Myoxocephalus scorpius

Short-spined sea scorpion

Rötsimpa, ulk

Almindelig ulk

Gemeiner Seescorpion

Ulkekutling

Lebetus scorpioides

Diminutive goby

Simpstubb

Ulkekutling

-

Ulvefisk

Lycodes esmarkii

Greater eelpout

-

Esmarks ålebrosme

-

Ustripet pelamide

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Ostrimmig pelamid

Ustribet pelamide

Ungestreifter Pelamide

Vassild

Argentina silus

Greater argentine

Guldlax

Guldlaks

Goldlachs

Vederbuk

Leuciscus idus

Ide, orfe

Id

Rimte

Orfe

Villsvinfisk

Capros aper

Boarfish

Trynfisk

Trynefisk, havgalt

Eberfisch

Vortekjeks

Eumicrotremus spinosus

Spiny lumpsucker

-

Pigget stenbider

-

Vrakfisk

Polyprion americanus

Wreckfish

Vrakfisk

Vragfisk

Wrackfish

Ørekyt

Phoxinus phoxinus

Minnow

Elritsa

Elrits, elritse

Elritze

Ørnefisk

Argyrosomus regium

Meagre, jewfish

Havsgös

Ørnefisk

Umberfish

Ørneskate

Myliobatis aquila

Eagle ray

Örnrocka

Ørnerokke

Adlerrochen

Ørret (aure)

Salmo trutta

Trout

Öring

Ørred

Forelle

Øyepål

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Vitlinglyra

Spærling, sperling, calypso

Sparling, Stintdorsch

Ål

Anguilla anguilla

Eel

Ål

(Eur.) ål

Aal

Ålebrosme, arktisk

Lycodes frigidus

-

-

Småskællet ålebrosme

-

Ålebrosme, blek

Lycodes pallidus

Pale eelpout

-

Bleg ålebrosme

-

Ålebrosme, marmorert

Lycenchelys kolthoffi

-

-

Kolthoffs ålebrosme

-

Ålebrosme, nordlig

Lycodes rossi

Threespot eelpout

-

Ross’ ålebrosme

-

Ålebrosme, spisshalet

Lycodonus flagellicauda

-

-

-

-

Ålebrosme, sørlig

Lycenchelys sarsii

-

Sydlig ålbrosme

Sars’ ålebrosme

-

Ålebrosme, vanlig

Lycodes vahlii gracilis

Vahl’s eelpout

Ålbrosme

Vahls ålebrosme

-

Ålekvabbe

Zoarces viviparus

Viviparous blenny

Tånglake, ålkussa

Ålekvabbe

Aalmutter

STARTSIDE
Hosted by www.Geocities.ws

1