BAB 1

Perkara

Revisi

 • Terangkan kehidupan sewaktu zaman Neolitik dan zaman Paleolitik.
 • Terangkan corak pentadbiran dan sistem politik sewaktu tamadun Mesir.
 • Terangkan corak pentadbiran dan sistem politik sewaktu tamadun Mesopotamia.
 • Apakah faktor yang menjurus kepada kemusnahan kerajaan Indus?
 • Bagaimanakah sesebuah dinasti mendapat mandat daripada Tuhan?
 • Nyatakan ciri-ciri sistem pemerintahan Dinasti Chou.
 • Nyatakan susun lapis masyarakat dalam kerajaan lama Mesir.
 • Nyatakan ciri-ciri keistimewaan wanita di Mesir.
 • Apakah struktur masyarakat di Mesopotamia?
 • Bagaimana pula hieraki penduduk masyarakat China terutamanya semasa Dinasti Chou dan Dinasti Shang?
 • Apakah pengaruh dalam bidang agama di Mesir dan Sumeria?
 • Apakah amalan agama yang diterapkan sewaktu bangsa Aryan menakluk India lebih kurang pada tahun 1500 s.m?
 • Apakah kepentingan tulisan dalam tamadun awal?
 • Apakah jenis tulisan yang diperkenalkan di Mesir, Mesopotamia dan China? Nyatakan ciri-ciri tulisan tersebut.
 • Apakah kemajuan sains dan teknologi di Mesir, Mesopotamia ,Lembah Indus dan Dinasti Shang atau Dinasti Chou?
 • Apakah ciri-ciri epik Gilgamesh di Mesopotamia?
 • Bagaimana Ptah-hotep , wazir firaun merakamkan nasihat? Apakah cara-cara lain membuat catatan tentang kematian?
 • Apakah sumbangan Yunani dalam sistem politik hari ini?
 • Bagaimana orang Rom menjamin kedaulatan dan kebajikan rakyat?
 • Apakah ciri-ciri sistem pentadbiran di Rom?
 • Apakah sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah Cina dan India?
 • Apakah sumbangan Rom dalam sistem politik hari ini?
 • Bagaimana Iskandar Agung meluaskan kuasanya dan apakah ciri-ciri pemerintahan yang diterapkan olehnya?
 • Apakah kesan penyatuan kerajaan-kerajaan kecil di India Utara di bawah pimpinan Chandragupta Maurya?
 • Dinasti Maurya mencapai kegemilangan dalam pemerintahan siapa?
 • Apakah ciri-ciri pemerintahan yang diterapkan oleh Maharaja Shih Huang Ti?
 • Apakah kemajuan yang dicapai dalam pemerintahan Dinasti Han dalam bidang pentadbiran?
 • Apakah ciri-ciri keistimewaan sini bina Rom?
 • Berikan contoh-contoh kemudahan yang mempunyai desan seni bina Rom.
 • Bagaimana Maharaja Shih Huang Ti melindungi negara China daripada pencerobohan orang Nomad?
 • Apakah ciri-ciri keistimewaan Tembok Besar China?
 • Dari mana asal-usul kertas?
 • Nyatakan sejarah penemuan kertas.
 • Apakah sumbangan Yunani dalam bidang kesusasteraan?
 • Nyatakan sumbangan Yunani dalam sistem sosial dan ekonomi .
 • Apakah perbezaan struktur masyarakat di Athens dan Sparta?
 • Yunani bergantung kepada industri apa dalam bidang ekonomi?
 • Apakah kemajuan yang berlaku semasa pemerintahan Maharaja Augustus?
 • Apakah kesan daripada hasil perkembangan ekonomi di Rom terhadap masyarakatnya?
 • Apakah kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial yang dapat dikesan pada tamadun Cina terutama pada zaman Dinasti Chou dan Dinasti Han?
 • Bagaimanakah perkembangan pendidikan di Yunani?
 • Bagaimanakah perkembangan pendidikan di Rom?
 • Bagaimanakah perkembangan pendidikan di China?
 • Bagaimanakah perkembangan pendidikan di India?
 • Apakah ciri-ciri keistimewaan agama Hindu?
 • Apakah ‘Empat Kebenaran Mulia’ dalam agama Buddha?
 • Apakah ciri-ciri dalam ajaran Confucious?
 • Apakah ajaran asas dalam agama kristian yang terkandung dalam ajaran Jesus?
 • Apakah ciri-ciri keistimewaan dalam ajaran agama Islam?
 

 

 

BAB 2

Perkara

Revisi
 • Dari manakah lahirnya agama Islam? Apakah keadaan kawasan tersebut ?
 • Zaman kegelapan juga dikenali sebagai Zaman Jahiliyah. Apakah ciri-ciri zaman itu?
 • Apakah ciri-ciri Zaman Islam?
 • Bilakah Zaman Jahiliyah berlaku ?
 • Huraikan keadaan masyarakat pada zaman Jahiliyah dari segi agama dan moral, sosial, ekonomi dan politik.
 • Siapakah pengasas agama Islam? Nyatakan secara ringkas kehidupannya.
 • Terangkan Peristiwa Hajar Aswad dan bagaimana peristiwa tersebut memperlihatkan kepimpinan Nabi Muhammad
 • Apakah kandungan dan kepentingan wahyu pertama?
 • Apakah kandungan dalam wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Bukit Nur, berhampiran Makkah?
 • Siapakah pengikut-pengikut paling awal Nabi Muhammad ?
 • Apakah signifikasi Peristiwa Hijrah?
 • Apakah itu perjanjian Aqabah?
 • Apakah kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah kedua ?
 • Apakah kesan utama daripada perjanjian Aqabah ?
 • Apakah perubahan penting yang berlaku selepas Hijrah ?
 • Apakah tujuan Piagram Madinah?
 • Apakah Piagam Madinah dan Kandangunnya ?
 • Apakah ciri-ciri kerajaan Islam Madinah ?
 • Apakah bukti-bukti bahawa penyebaran Islam adalah secara aman ?
 • Terangkan penyebaran Islam melalui Ekspedisi Tentera dan penaklukan semula Makkah
 • Apakah amanat terakhir Nabi Muhammad selepas menunaikan Fardhu Haji ?
 • Terangkan maksud khalifah, tugas-tugas khalifah, pemilihan dan syarat-syarat menjadi seorang khalifah.
 • Apakah sumbangan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq ?
 • Apakah sumbangan khalifah Umar bin Al-Khattab ?
 • Terangkah sumbangan khalifah Uthman bin Affan.
 • Apakah sumbangan Ali bin Abi Talib ?
 • Semasa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Talib, pemberontakan telah berlaku. Terangkan.
 • Mengapakah pemberontakan berlaku semasa pemerintahan Uthman bin Affan ?
 • Senaraikan kronologi pemerintahan kerajaan Islam ?
 • Terangkan perkembangan kerajaan Umaiyyah dan perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman tersebut.
 • Namakan dua struktur yang mencerminkan seni bina Islam di Andalus
 • Huraikan perkembangan kerajaan Bani Abbasiyyah
 • Apakah kesan perkembangan kerajaan Turki Uthmanyyah ?
 • Apakah faktor-faktor yang membawa kejayaan besar empayar Turki Uthmaniyyah ?
 • Huraikan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia pada zaman pemerintahan khalifah al-Rasyidin dan zaman kerajaan Bani Umaiyyah serta Abbasiyah.
 • Huraikan cara-cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun dunia.
 • Apakah sumbangan tamadun Islam kepada peradaban manusia dari segi agama, sosial dan ekonomi ?
 • Apakah sumbangan tokoh-tokoh Islam berikut dalam aspek ilmu pengetahuan : Jabir bin Hayyam, Khwarizmi, Al-Razi, Ibn Sina, Al-Battani, Umar Khayyam, Al-Biruni, Abu Mas’ar, al-Kindi, Al-Farabi.
 • Apakah sumbangan tamadun Islam dari segi kesenian, muzik dan pelayaran ?
 • Terangkan strategi ketenteraan Islam
 • Apakah prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam ?
 • Huraikan teori kedatangan Islam dari India ke Asia Tenggara.
 • Huraikan teori kedatangan Islam dari China ke AT.
 • Huraikan teori kedatangan Islam dari Arab ke AT.
 • Apakah cara-cara penyebaran Islam di Asia Tenggara ?Huraikan.
 • Huraikan pusat tamadun Islam di Asia Tenggara.
 

 

BAB 3

Perkara

Revisi
 1. Tujuan utama eropah mengembara?
 2. Apakah hasrat Eropah yang memuliakan usaha meneroka jalan ke timur?
 3. Apakah perubahan yang berlaku dari zaman pertengahan hingga zaman moden awal eropah?
 4. 2 contoh tamadun agung eropah purba
 5. keruntuhan tamadun apa yang memulakan zaman Pertengahan eropah
 6. Zaman pertengahan juga dikenali sebagai
 7. Bagaimanakah struktur msykt feudal?
 8. Siapakah golongan pemerintah?
 9. Siapakah golongan yang diperintah?
 10. Tugas vassal, serf dan bangsawan
 11. Jenis hubungan pemimpin dan cassal
 12. Hubungan pemimpin dgn serf
 13. Punca kekayaan bangsawan
 14. Balasan serf kepada bangsawan
 15. Kegiatan serf
 16. Keadaan politik zaman feudal
 17. Pengaruh agama dalam msykt
 18. Persamaan masyrakat feudal dgn msky melayu
 19. Perubahan masyarakat feudal dari segi ekonomi dan politik
 20. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan kesannya?
 21. Masalah yang menyekat perkembangan ekonomi?
 22. Perubahan sosial yang dialami?
 23. Kesannya terhadap glg serf
 24. Cara menaikkan pendapatan glg bangsawan?
 25. Kesan perubahan ekonomi?
 26. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah akibat arus perubahan dari segi ekon dan politik?
 27. Apakah maksud 'Renaissance'?
 28. Apakah perkembangan semasa Renaissance?
 29. Apakah faktor-faktor yang membawa kpd Renaissance?
 30. Apakah ciri-ciri Renaissance?
 31. Apakah kesan yang dibawa oleh Renaissance?
 32. Siapakah tokoh-tokoh terkenal dan galurkan pencapaian mereka?
 33. Apakah pertemuan penting yang dibuat semasa Renaissance?
 34. Apakah maksud 'Reformation'?
 35. Faktor-faktor berlakunya reformation?
 36. Siapakah tokoh yang terlibat? Nyatakan pusat kegiatan dan idea-idea yang disebarkan
 37. Apakah itu 'indulgences'?
 38. Kesan 'Reformation' terhadap msykt Eropah
 39. Peranan Martin Luther?
 40. Peranan John Calcin?
 41. Peranan Zwingli?
 42. Peranan Raja Henry VIII?
 43. Apakah faktor-faktor yang membawa kepada penjelajahan?
 44. Apakah kesan penjelajahan?
 45. Apakah usaha-usaha yang dijalankan?
 46. Mengapakah Portugis(P') menjadi perintis yang menjalankan penjelajahan?
 47. Nyatakan usaha Putera Henry dalam penjelajahan Portugis?
 48. Tempat yang ditemui oleh P' di Utara dan Selatan Afrika?
 49. Apakah yang membawa kepada Perjanjian Tordesillas?
 50. Siapakah yang terlibat dalam perjanjian tersebut?
 51. Apakah kesan perjanjian tersebut?
 52. Galurkan teknologi orang Portugis yang menjelajah ke Timur
 53. Penjelajahan orang Sepanyol
 54. Kesan penjelajahan orang Sepanyol
 55. Penjelajahan Belanda ke Timur
 56. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Belanda bertindak demikian?
 57. Apakah tujuan penubuhan V.O.C/SHTB?
 58. Apakah tempat-tempat yang ditakhluki oleh Belanda?
 59. Galurkan tentang penjelajahan orang Perancis?
 60. Hak-hak syarikat perniagaan Amerika Utara
 61. Tempat yang berjaya ditakhluki oleh Perancis
 62. Punca Perang Plassey dan kesannya
 63. Galurkan tentang Penjelajahan Inggeris
 64. Nyatakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penjelajahan tersebut
 65. Apakah peranan John cabot?
 66. Usaha Ratu Elizabeth 1?
 67. Apakah keistimewaan yang dipunyai oleh Asia? Mengapakah Asia menarik minat orang Barat?
 68. Mengapakah China dan India diberi perhatian yang serius oleh kuasa-kuasa Barat?
 69. Apakah perubahan yang dialami di Tanah Melayu akibat penjajahan Inggeris
 70. (**rujuk Bab4 T5)?

 71. Huraikan tentang pertembungan yang berlaku antara Portugis, sepanyol, Inggeris dan Msykt tempatan?
 72. Tokoh-tokoh tempatan yang menentang?
 

 

BAB 4

Perkara

Revisi

 1. Huraikan tentang Revolusi Pertanian?
 2. Sebab-sebab Revolusi Pertanian+ Revolusi Perindustrian bermula di Britain?
 3. Terangkan keadaan sektor pertanian sebelum revolusi berlaku
 4. Bagaimakah sist pemagaran tanah mempengaruhi revolusi?
 5. Jelaskan tentang sist 'fallow'
 6. Jentera-jentera baru yang dicipta
 7. Sist penggiliran tanaman
 8. Kemajuan dalam pembiakbakaan+ tokoh-tokoh yg terlibat
 9. Kesan-kesan Revolusi Pertanian?
 10. Faktor-faktor yang memangkinkan Revolusi Perindustrian
 11. Rekaan baru dalam perlombongan
 12. Rekaan baru dalam industri kapas
 13. Sist perusahaan kain bulu
 14. Pencipta rekaan-rekaan baru dan nama rekaan
 15. Rekaan dalam bidang pengangkutan
 16. Kemajuan dalam perubatan, elektrik, komunikasi
 17. Perubahan-perubahan akibat Perkembangan ekonomi antarabangsa
 18. Kesan-kesan revolusi perindustrian
 19. Perubahan sosial yang berlaku
 20. Nasib pekerja-pekerja di kilang
 21. Perjuangan pekerja-pekerja kilang membela nasib mereka
 22. Akta-akta untuk melindungi pekerja kilang
 23. Apakah Revolusi politik yang berlaku di Eropah?
 24. Galurkan tentang Revolusi Inggeris dan faktor-faktor berlakunya revolusi ini?
 25. Apakah kandungan Petition Of Right?
 26. Apakah perubahan selepas pembunuhan Charles 1?
 27. Bagaimanakah proses pemulihan kuasa Raja England?
 28. Apakah kandungan 'Test Act'?
 29. Kandungan 'Bill of Rights'?
 30. Pemikiran john locke
 31. Kandungan Karya 'Two Treaties of The Government'
 32. Sebab-sebab berlakunya Revolusi amerika
 33. Peristiwa penting yang berlaku semasa revolusi amerika
 34. Tokoh-tokoh yang terlibat dlm revolusi amerika
 35. Kesan-kesan revolusi tersebut
 36. Sebab-sebab berlakunya revolusi perancis
 37. Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku
 38. Kepentingan kejatuhan bastille
 39. Peranan golongan enlightenment
 40. Kandungan dalam pengisytiharan Hak-hak manusia dan Warganegara
 41. Zaman pemerintahan ganas
 42. Kesan-kesan revolusi perancis
 43. Corak pemerintahan napoleon bonarparte
 44. Nyatakan 4 jenis idea baru yang muncul di eropah sejajar dengan perkembangan revolusi-revolusi
 45. Bagi setiap idea politik terangkan tentang
 • Faktor-faktor rakyat mendukung idea-idea politik tersebut
 • Jenis karya yang berkaitan tentang politik tersebut
 • Tokoh-tokoh yang melahirkannya
 • Peristiwa penting yang berlaku bagi setiap pengaruh idea
 • Pengaruh terhadap revolusi-revolusi di negara-negara yang berlainan
 • Sebab-sebab kegagalan/kejayaan setiap idea politik yang muncul
 1. Huraikan fakta-fakta tentang Karl Marx dan ajarannya yang telah mempengaruhi beberapa perkara penting dalam sejarah dunia
 2. Nyatakan semua tokoh yang dipelajari dalam bab 4 mengikut bidang yang diceburi dan sumbangan mereka
 3. Nyatakan semua jenis karya yang berkaitan dengan penyebaran idea-idea politik yang baharu
 4. Nyatakan semua jenis revolusi yang pernah berlaku mengikut susunan tarikh yang betul
 

 

BAB 5

Perkara

Revisi

 1. Apakah yang dimaksudkan imperialisme?
 2. Apakah faktor yang menyebabkan imperialisme barat?
 3. Bagaimanakah Revolusi Perindustrian mempengaruhi imperialisme barat?
 4. Pada masa yang lebih awal, kuasa manakah yang pernah mejalankan peluasan kuasa?
 5. Apakah ciptaan baru yang menggunakan bijih timah pada kurun ke-19?
 6. Apakah kepentingan getah pada awal kurun ke-19?
 7. Apakah kepentingan kelapa sawit pada awal kurun ke-19?
 8. Mengapakah permintaan petroleum meningkat denga mendadak pada tahun 1880-an?
 9. Apakah bahan mentah yang terdapat di Asia Tenggara?
 10. Apakah kesan awal Revolusi Perindustrian di A. Tenggara?
 11. Apakah perkembangan baru jalan laut pada kurun ke 19?
 12. Apakah kepentingan kapal berkuasa wap?
 13. Apakah kepentingan ciptaan telegraf?
 14. Apakah yang dimaksudkan "beban orang putih"?
 15. Apakah yang dimaksudkan "tugas menyebarkan tamadun"?
 16. MengapaItali dan Jerma ingin menguasai tanah jajahan?
 17. Mengapakah perhatian utama kuasa imperialisme ialah China dan India?
 18. Bagaimanakah kuasa British di Asia Selatan dapat terjamin?
 19. Kuasa manakah yang memainka peranan penting untuk memaksa China membuka pelabuhannya kepada pedagang asing?
 20. Kuasa manakah yang juga memepunyai kepentingan perdagangan di China?
 21. Bagaimanakah China dapat terselamat daripada dibahagi-bahagikan oleh kuasa-kuasa imperialis?
 22. Negara manakah di benua Afrika yang tidak dijajah oleh kuasa imperialis?
 23. Mengapa banyak orang Eropah berhijrah ke tanah jajahan ?
 24. Mengapakah Sepanyol dikatakan ialah kuasa utama dari segi keluasan jajahan?
 25. Mengapakah Belanda dikatakan kuasa yang berpengaruh dari segi ekonomi?
 26. Apakah kepentingan Singapura kepada British?
 27. Bagaimanakah British menakluki Burma?
 28. Apakah sebabnya British menguasai Burma?
 29. Mengapakah terdapat pertelingkahan antara kedua-dua pihak?
 30. Apakah yang dimaksudkan "masalah Kasut"?
 31. Apakah kuasa imperialis lain di A. Tenggara?
 32. Mengapakah pihak berkuasa Vietnam mencurigai penganut agama Kristian?
 33. Apakah alasan Perancis campur tangan di Vietnam, Laos dan Cambodia?
 34. Kuasa manakah yang bertanggungjawab membuka jepun kepada perdagangan antarabangsa?
 35. Mengapa Amerika berperang dengan sepanyol pada tahun 1898?
 36. Apakah conth syarikat Jerman yang terlibat dalam perdagangan di A Tenggara?
 37. Mengapakah Negara Thai tidak dijajah oleh mana-mana kuasa?
 38. Apakah perenan Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn untuk memelihara kedaulatan negara mereka?
 39. Apakah tujuan penubuhan VOC dan EIC?
 40. Apakah nama syarikat perkapalan Belanda dan Perancis yang ditubuhkan pada tahun 1888 dan 1851?
 41. Apakah tujuan penubuhan Syarikat Kapal Dagang Diraja?
 42. Nyatakan bank-bank yang ditubuhkan oleh pedagang asing di Tanah Melayu?
 43. Kaum manakah yang menjadi perintis dalam perlombongan bijih timah di Tanah Melayu?
 44. Megapakah perlombongan bijih timah kemudiannya dikuasai kuasa Barat?
 45. Apakah syarikat yang terlibat dalam perlombongan dan perladangan?
 46. Apakah sebab kawasan A. Tenggara mudah dikuasai kuasa Barat?
 47. Mengapakah pemerintahan fuedal di Jepun diruntuhkan ?
 48. Apakah yang dimaksudkan dengan pemuliah Meiji?
 49. Apakah kejayaan besar Jepun?
 50. Apakah kesan imperialisme Barat di A. Tenggara dari segi:
 51. -ekonomi

  -sisitem perhubungan dan perdagangan global

  -perbandaran

  -perubatan

  -pendidikan

 52. Bagaimana pihak penjajah menangani masalah sosioekonomi penduduk tempatan?
 53. Mengapakah usaha kuasa penjajah itu gagal?
 54. Apakah faktor kebangkitan nasionalisme di Asia Tenggara?
 55. Apakah yang dimaksudkan dengan tahap pertama dan tahap kedua penentangan golongan rakyat terhadap kuasa asing?
 56. Siapakah yang berperanan menentang kuasa asing di Burma, Filipina, Tanah Melayu, Vietnam dan Indonesia?
 57. Apakah persamaan gerakan nasaonalis yang munsul di A Tenggara?
 58. Apa itu pergerakan Dakyah?
 59. Apakah peranan Katipunan, Partido Nacianalista, Viet Nam Quoc Dang Dang, dalam pergerakan nasionalisme bercorak politik di Vietnam dan Filipina?
 60. Huraikan perkembangan nasionalisme bercorak politik di Indonesia dan tanah Melayu?
 61. Apakah 2 golongan nasionali di Vietnam?
 62. Apakah peranan Manuel Luis Quezon di Filipina?
 63. Apakah tujuan Revolusi Thai 1932?
 64. Jelaskan 2 golongan pemimpin revolusi yang terlibat.
 

 

BAB 6

Perkara

Revisi
 • Apakah pertubuhan yang ditubuhkan sebelum akhir kanur ke-19 untuk kerjasama dalam bidang ekonomi?
 • Apakah punca Kemelesetan Ekonomi Dunia pada tahun 1929?
 • Apakah kesan Kemelesetan Ekonomi Dunia pada tahun 1929 kepada Amerika dan Tanah Melayu?
 • Apakah usaha peringkat antarabangsa untuk menghadapi krisis kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1929?
 • Dari tahun bila hingga tahun bila berlakunya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua?
 • Benua manakah yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua?
 • Kuasa manakah yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama?
 • Apakah punca Perang Dunia Pertama?
 • Mengapakah Perancis bermusuhan dengan Jerman sejak dalu lagi?
 • Mengapakah Rusia bermusuhan dengan Austria-Hungary?
 • Mengapakah Britain menyertai pekatan Perancis dan Rusia pada tahun 1908
 • Apakah punca serta-merta berlakunya Perang Dunia Pertama?
 • Mengapakah kerajaan Austria ingin menghapuskan kedaulatan negeri Serbia selepas peristiwa pembunuhan Franis Ferdinard oleh nasionalis Serb?
 • Negara manakah yang menyokong kuasa-kuasa Tengah?
 • Negara manakah yang menyokong Pakatan Bertiga?
 • Apakah faktor utama kemenangan Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama?
 • Apakah kandungan Perjanjian Versailes 1919?
 • Apakah kesan dari segi pemerinkahan di negara Jerman, Aotria, Rusia dan Turki Uthmaniyyah?
 • Apakah peristiwa tunggal Perang Dunia Pertama yang terlibat di Tanah Melayu?
 • Kuasa manakah yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua?
 • Apakah kesan Perjanjian Versailles kepada Jerman?
 • Mengapakah Itali tidak berpuas hati dengan perjanjian itu?
 • Apakah kesan Perang Dunia Pertama dari segi ekonomi kepada Jerman dan Itali?
 • Apakah usaha Jerman dan Itali untuk mengatasi masalah yang dihadapi selepas Perang Dunia Pertama?
 • Apakah punca Perang Dunia Kedua?
 • Apakah punca Perang Dunia Kedua di Asia?
 • Apakah perkembangan di Jepun selepas kerajaan feudal Jepun digullingkan?
 • Apakah bukti yang menunjukkan Jepun muncul sebagai kuasa besar di Asia?
 • Apakah usaha untuk menyekat lamaraan kuasa Jepun di China dan Lautan Pasifik serta Asia Tenggara?
 • Bagaimana para pemimpin angkatan bersenjata Jepun menjamin keselamatan Jepun?
 • Mengapa Jepun mengerang tanah jajahan imperialis Berat di Asia Tenggara?
 • Apakah peristiwa yang berlaku pada 7 Disember 1941?
 • Jelaskan peluasan kuasa Jerman selepas tahun 1939?
 • Apakah peristiwa yang menamatkan kemaraan Jepun di Lautan Pasifik?
 • Apakah peristiwa yang menyebabkan Jepun menyerah kalah?
 • Apakah tujuan undang-undang Westminster?
 • Kawasan manakah yang diliputi oleh empayar British, Perancis, Belanda dan Itali masing-masing?
 • Apakah kepentingan persidangan antarabangsa di Geneva pada tahun 1954?
 • Apakah peristiwa penting di Dien Bien Phu kepada Perancis?
 • Manakah dua negara yang wujud akibat pepecahan Pakistan?
 • Bilakah Berma dan Sri Lank, Filipina, Indonesia, Vietnam dan Tanah Melayu merdeka?
 • Apakah itu peristiwa Suez?
 • Bagaimana Mesir menguasai semula Terusan Suez?
 • Dari tahun 1957 hingga tahun 1980, negara-negara manakah mencapai kemerdekaan?
 • Apakah itu Pemberantakan Mau Mau?
 • Negara masalah yang menganggotoi Persekutuan Afrika Tengah?
 • Negara manakah yang dikenali sebagai Dominion Putih British?
 • Apakah itu Dasar Apartheid yang dramalkan di Afrika Selatan?
 • Apakah peranan Kwame Nkrumah (pemimpin Ghana) di Afrika Barat dan Kawasan Tropika Perancis di Afrika?
 • Apakah ciri-ciri fahaman yang diamalkan Amerika syarikat dan Rusia?
 • Mengapakah perang dingin tercetus di antara Amerika Syarikat dan Rusia?
 • Bagaimanakah penduduk Jerman Barat dan Jerman Timur dipisahkan?
 • Mengapakah Winston Churchill menyifatkan hubungan golongan komunis dengan golongan anti-komunis sebagai "Tabir Bese"?
 • Apakah matlamat penubuhan NATO dan SEATO?
 • Apakah matlamat penubuhan Pakatan Warsaw?
 • Mengapa perang nuklear antara Rusia dan Amerika Syarikat hampir tercetus?
 • Bagaimanakah Rusia dan Amerika Syarikat memperjuangkan kepentingan masing-masing?
 • Apakah ciri-ciri Negara Dunia Ketiga?
 • Apakah matlamat utama Persidangan Bandung pada April 1955?
 • Apakah fungsi sistem Kongres yang dikemukakan dalam Persidangan Perdamaian Vienna 1815?
 • Mengapakah sistem Kongres tidak kekal lama?
 • Apakah tujuan utama Liga Bangsa?
 • Mengapa Liga Bangsa gagal mencapai matlamatnya?
 • Apakah matlamat penubuhan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu?
 • Apakah badan-badan penting dalam PBB dan fungsinya?
 • Apakah peranan Malaysia dalam PBB dan manfaat daripada PBB kepada Malaysia?
 • Bagaimana Perancis, Belanda dan British menjalin hubungan dengan tanah jajahan mereka?
 • Apakah prinsip dan ciri-ciri Komanwel?
 • Apakah peranan Malaysia dalam Komanwel dan manfaat daripada Komawel kepada Malaysia?
 • Apakah matlamat Penyertaan Kuala Lumpur, Deklarasi Langkawi dan Tabung Ekiuiti Komanwel?
 • Apakah peranan Malaysia dalam OIC?
 • Apakah kegiatan atau aktiviti yang dijalankan oleh OIC?
 • Apakah matlamat penubuhan Kesatuan Ekonomi Eropah?
 • Apakah itu Rancangan Marshall?
 • Apakah kerjasama lain antara negara-negara Eropah selius Kesatuan Ekonomi Eropah?
 • Apakah matlamat Persidangan Kumpulan 77, suruhanjaya Selatan-selatan dan Kumpulan-15?
 • Apakah usaha untuk mewajudkan kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara?
 • Apakah aktiviti atau program dilaksanakan oleh ASEAN?
 • Mengapakah Tun Abdul Razak mengisytiharkan Asia Tenggara sebagai ZOPFAN?
 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1