About Be.S.D.O.


De Belgian Square Dance Organisation (Be.S.D.O.) is een groepering, die bestaat uit alle "Modern American Square Dance"
Clubs in België.
Het doel van deze organisatie is de onderlinge samenwerking tussen clubs van Square Dance en aanverwante dansvormen in België te bevorderen.
Alle clubs hebben hun vertegenwoordiging in de Be.S.D.O.
Om de vergaderingen en andere activiteiten te kunnen organizeren, zijn een Nationaal Vertegenwoordiger en een Coördinator aangesteld.

Back to Top


The Belgian Square Dance Organisation (Be.S.D.O.) is a loose commitee consisting of all “Modern American Square Dance”
Clubs in Belgium.
The object of this organisation is to stimulate the mutual co-operation between Square Dance clubs and related danceformes in Belgium.
All clubs are represented in the the Be.S.D.O.
For the benifit of organising the meetings and other activities, a National Representative and a Co-ordinator are appointed.

Back to Top


La Belgian Square Dance Organisation (Be.S.D.O.) est une organisation, qui se compose de tous les “Modern American Square Dance”
Clubs en Belgique. L’objectif de l’Organisation est de stimuler la coopération entre les Clubs de Square Dance et les formes de danse parentes.
Tous les clubs ont leur représentation dans la BE.S.D.O.
Pour organiser des réunions et des activités, un “Représentant National” et un “Coordinateur” sont nomminés

Back to Top


Die Belgian Square Dance Organisation (Be.S.D.O.) ist eine Gruppierung aller “Modern American Square Dance”
Clubs in Belgien.
Das Ziel dieser Veranstaltung ist die Zusammenarbeit zwischen den Square Dance Clubs und verwandten Tanzarten in Belgien zu fordern.
Alle Clubs haben ihre Vertretung in der Be.S.D.O.
Um Sitzungen und andere Aktivitäten organisieren zu können, sind ein Nationalvertreter und ein Koordinator angestellt.

Back to Top

Hosted by www.Geocities.ws

1