ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.


   1.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα:

 

ΕΝ.2004

είναι διαμήκη.

υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.

διαδίδονται σε όλα τα μέσα με την ίδια ταχύτητα.

δημιουργούνται από σταθερό μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο.

  2.

Η μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στις οπτικές ίνες στηρίζεται στο φαινόμενο:

 

ΕΝ.2005

της συμβολής.
της διάθλασης.
της περίθλασης.
της ολικής ανάκλασης.

              

   3.

Τα δύο άκρα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με βάση τα μήκη κύματός των, είναι:

 

ΕΝ2008

η ιώδης και η ερυθρή ακτινοβολία.

η υπεριώδης και η υπέρυθρη ακτινοβολία.

οι ακτίνες x και οι ακτίνες γ.

οι ακτίνες γ και τα ραδιοφωνικά κύματα.

              

   4.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

 

ΕΝ2010

διαδίδονται σε όλα τα υλικά με την ίδια ταχύτητα.

έχουν στο κενό την ίδια συχνότητα.

διαδίδονται στο κενό με την ίδια ταχύτητα.

είναι διαμήκη.

              

   5.

Σε αρμονικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται με ταχύτητα , το διάνυσμα έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι  και το διάνυσμα έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι . Θα ισχύει:

ΕΝ2011

              

   6.

Στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

 

ΕΝ2012

οι ακτίνες Χ έχουν μεγαλύτερο μήκος κύματος από τα ραδιοκύματα και μεγαλύτερη συχνότητα από το υπέρυθρο

το ερυθρό φως έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος από το πράσινο φως και μεγαλύτερη συχνότητα από τις ακτίνες Χ

τα μικροκύματα έχουν μικρότερο μήκος κύματος από τα ραδιοκύματα και μικρότερη συχνότητα από το υπεριώδες

το πορτοκαλί φως έχει μικρότερο μήκος κύματος από τις ακτίνες Χ και μεγαλύτερη συχνότητα από το υπεριώδες.

              

   7.

Τα ραντάρ χρησιμοποιούν:

 

ΕΝ.ΕΠ.08

υπεριώδη ακτινοβολία.

μικροκύματα.

ακτίνες Χ.

ακτίνες γ.

              

  8.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα:

 

ΕΝ.ΕΠ.09

είναι εγκάρσια και διαμήκη.

είναι μόνο εγκάρσια.

είναι μόνο διαμήκη.

είναι μόνο στάσιμα.

              

   9.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

 

ΕΝ.ΕΠ.11

είναι εγκάρσια.

είναι διαμήκη.

δεν υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.

έχουν την ίδια ταχύτητα σε οποιοδήποτε υλικό μέσο.

   10.

Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο

 

ΕΣ2007

έχουν διαφορά φάσης ίση με x/λ.

έχουν λόγο Β/Ε = c.

έχουν διανύσματα που είναι κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης.

δεν υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.

              

   11.

Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο κενό, σε μεγάλη απόσταση από την κεραία, τα διανύσματα της έντασης () του ηλεκτρικού και της έντασης () του μαγνητικού πεδίου είναι σε κάθε στιγμή

 

ΕΣ2008

παράλληλα και ισχύει E = B·c.

κάθετα και ισχύει E = B·c.

είναι παράλληλα και ισχύει Β = Ε·c.

είναι κάθετα και ισχύει Β = Ε·c.

              

   12.

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα δημιουργούνται

 

ΕΣ2010

όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο είναι ακίνητο.

όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.

όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο επιταχύνεται.

από σταθερό μαγνητικό πεδίο.

              

   13.

Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα

                                                          

 ΕΣ.ΕΠ.04

είναι διάμηκες.

είναι εγκάρσιο όπου τα διανύσματα του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλα μεταξύ τους.

παράγεται από σταθερό ηλεκτρικό ή σταθερό μαγνητικό πεδίο.

έχει ως αίτιο την επιταχυνόμενη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων.

              

   14.

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκπέμπεται:

 

ΟΜ.2003

από φορτισμένο πυκνωτή

από φορτία που κινούνται με σταθερή ταχύτητα

από φορτία τα οποία επιταχύνονται

από ακίνητο ραβδόμορφο μαγνήτη.

              

   15.

Για κάθε ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο κενό, με ταχύτητα c, ο λόγος του μέτρου της έντασης Β του μαγνητικού πεδίου του κύματος προς το μέτρο της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου του κύματος, στο ίδιο σημείο και την ίδια χρονική στιγμή, είναι

 

ΟΜ.2004

c

c2

1/c

1/c2

              

   16.

 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα:

 

ΟΜ2008

δεν υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.

είναι διαμήκη.

δεν διαδίδονται στο κενό.

παράγονται από την επιτάχυνση ηλεκτρικών φορτίων.

              

   17.

Από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες: μικροκύματα, ορατό φως, υπεριώδης ακτινοβολία και ακτίνες Χ μεγαλύτερο μήκος κύματος:

 

ΟΜ2008

έχουν τα μικροκύματα.

έχει το ορατό φως.

έχει η υπεριώδης ακτινοβολία.

έχουν οι ακτίνες Χ.

              

   18.

 Στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που διαδίδονται στο κενό, ο λόγος της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου προς την ένταση Β του μαγνητικού πεδίου ισούται με

                                                                                              

ΟΜ2010

c2

c

 

  όπου c η ταχύτητα του φωτός στο κενό.

              

Σύνολο  σωστών επιλογών ::

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :