ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.


   1.

Το ορατό φως είναι μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας την οποία ανιχνεύει το ανθρώπινο μάτι.

ΕΝ2007

   2.

Οι ακτίνες Χ έχουν μικρότερες συχνότητες από τις συχνότητες των ραδιοκυμάτων.

ΕΝ2010

   3.

Ορισμένοι ραδιενεργοί πυρήνες εκπέμπουν ακτίνες γ.

ΕΝ2011

   4.

Κατά την επιταχυνόμενη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων εκπέμπονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

ΕΝ.ΕΠ.04

   5.

Τα ραδιοκύματα εκπέμπονται από ραδιενεργούς πυρήνες.

ΕΝ.ΕΠ.04

   6.

Τα ραδιοκύματα διαδίδονται στο κενό με ταχύτητα μικρότερη από την ταχύτητα διάδοσης του φωτός.

ΕΝ.ΕΠ.05

   7.

Οι ακτίνες γ έχουν μήκος κύματος της τάξεως των μερικών mm.

ΕΝ.ΕΠ.10

   8.

Το ρεύμα σε μία κεραία παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων γίνεται μέγιστο, όταν τα φορτία στα άκρα της κεραίας μηδενίζονται.

ΕΝ.ΕΠ.12

   9.

Οι ακτίνες Χ εκπέμπονται σε αντιδράσεις πυρήνων και σε διασπάσεις στοιχειωδών σωματιδίων.

ΕΝ.ΕΠ.12

   10.

Ένα φορτίο που κινείται με σταθερή ταχύτητα στο κενό εκπέμπει διαμήκες ηλεκτρομαγνητικό κύμα.

ΕΣ.2006

   11.

Κατά τη διάδοση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος δεν διαδίδεται ενέργεια.

ΕΣ.2006

   12.

Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος κοντά στην κεραία έχουν διαφορά φάσης μηδέν.

ΕΣ2007

   13.

Το μήκος κύματος του ορατού φωτός στο κενό κυμαίνεται από 400nm έως 700nm.

ΕΣ2007

   14.

Η μονοχρωματική ακτινοβολία με μήκος κύματος 500 nm στο κενό είναι ορατή.

ΕΣ2008

   15.

Το όζον της ατμόσφαιρας απορροφά την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία.

ΕΣ2008

   16.

Όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο κενό διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα.

ΕΣ2009

   17.

Η μονοχρωματική ακτινοβολία μήκους κύματος 500nm είναι ορατή.

ΕΣ2010

   18.

Τα μικροκύματα παράγονται από ηλεκτρονικά κυκλώματα.

ΕΣ.ΕΠ.04

   19.

Το όζον της στρατόσφαιρας απορροφά κατά κύριο λόγο την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία.

ΕΣ.ΕΠ.04

   20.

Ένα ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

ΕΣ.ΕΠ.10

   21.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο κενό με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

ΕΣ.ΕΠ.10

   22.

Όταν ευθύγραμμος αγωγός διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα, τότε γύρω του παράγεται ηλεκτρομαγνητικό κύμα.

ΟΜ.2005

   23.

 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι εγκάρσια.

ΟΜ.2006

   24.

Όταν αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής έντασης, τότε εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

ΟΜ2010

   25.

Το ορατό φως δεν ανήκει στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

ΟΜ2011

   26.

Κοντά στην κεραία παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο έχουν διαφορά φάσης 900

ΟΜ2012

   27.

Τα ραδιοκύματα έχουν μεγαλύτερο μήκος κύματος από τις ακτίνες Χ, γι' αυτό ταξιδεύουν πιο γρήγορα στο κενό.

ΟΕΦΕ02

   28.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.

ΟΕΦΕ07

   29.

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα παράγεται από ηλεκτρικό φορτίο του οποίου μεταβάλλεται συνεχώς το μέτρο της ταχύτητας του.

ΟΕΦΕ09

   30.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να παραχθούν από επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία.

ΟΕΦΕ10

   31.

Οι φούρνοι μικροκυμάτων χρησιμοποιούν κύματα μεγαλύτερης συχνότητας από αυτά της τηλεόρασης.

ΟΕΦΕ12

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :