ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.


   1.

Όταν μονοχρωματικό φως διέρχεται από ένα μέσο σε κάποιο άλλο με δείκτες διάθλασης n1 ≠ n2, το μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι το ίδιο στα δύο μέσα.

ΕΝ.2006

   2.

Ένα κατεργασμένο διαμάντι (με πολλές έδρες), που περιβάλλεται από αέρα, λαμποκοπά στο φως επειδή έχει μεγάλη κρίσιμη γωνία.

ΕΝ2008

   3.

Κατά την είσοδο μονοχρωματικής ακτίνας φωτός από τον αέρα στο νερό είναι δυνατόν να επιτευχθεί ολική ανάκλαση.

ΕΝ2009

   4.

Ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού δεν εξαρτάται από την ταχύτητα του φωτός στο υλικό αυτό.

ΕΝ2010

   5.

Το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης συμβαίνει μόνο όταν το φως μεταβαίνει από μέσο (α) σε μέσο (b) για τα οποία ισχύει nα > nb.

ΕΝ.ΕΠ.06

   6.

Ο λόγος της ταχύτητας του φωτός στο υλικό προς την ταχύτητα του φωτός στο κενό ονομάζεται δείκτης διάθλασης του υλικού.

ΕΝ.ΕΠ.07

   7.

Διάχυση ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο, μετά από ανάκλαση δέσμης παράλληλων ακτίνων, οι ανακλώμενες ακτίνες δεν είναι πια παράλληλες μεταξύ τους.

ΕΝ.ΕΠ.07

   8.

Κατά την ανάκλαση η προσπίπτουσα ακτίνα, η ανακλώμενη και η κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

ΕΝ.ΕΠ.08

   9.

Το μήκος κύματος μιας μονοχρωματικής ακτινοβολίας μειώνεται όταν αυτή περνά από ένα διαφανές μέσο (π.χ. γυαλί) στον αέρα.

ΕΣ.2003

   10.

Το φαινόμενο της διάθλασης παρατηρείται μόνο στα μηχανικά κύματα.

ΕΣ2010

   11.

Στο φαινόμενο της διάχυσης, οι ανακλώμενες ακτίνες είναι παράλληλες μεταξύ τους.

ΕΣ2010

   12.

Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού υλικού είναι πάντα μικρότερος της μονάδας.

ΕΣ.ΕΠ.04

   13.

Το φαινόμενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης μπορεί να συμβεί όταν το φως μεταβαίνει από μέσο με μικρότερο δείκτη διάθλασης σε μέσο με μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης.

ΟΜ.2003

   14.

Ο δείκτης διάθλασης n ενός οπτικού υλικού είναι μεγαλύτερος της μονάδας.

ΟΜ2008

   15.

Ολική εσωτερική ανάκλαση μπορεί να συμβεί, όταν το φως μεταβαίνει από ένα οπτικά πυκνότερο σε ένα οπτικά αραιότερο μέσο.

ΟΕΦΕ02

   16.

Μια από τις μονάδες του δείκτη διάθλασης είναι το 1 nm.

ΟΕΦΕ04

   17.

Το φαινόμενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης παρατηρείται, όταν μια ακτίνα φωτός μεταβαίνει από ένα οπτικά πυκνότερο σε ένα οπτικά αραιότερο μέσο.

ΟΕΦΕ04

Η εκφώνηση που ακολουθεί αναφέρεται στις παρακάτω πέντε ερωτήσεις

Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η πορεία μιας μονοχρωματικής ακτινοβολίας η οποία προσπίπτει υπό γωνία φ = 30ο στη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών μέσων.

Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

ΟΕΦΕ06

   18.

Το μέσο (2) είναι οπτικά πυκνότερο από το μέσο (1).

   19.

Η ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας στο μέσο (2) είναι μεγαλύτερη από τη ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας στο μέσο (1).

   20.

Η γωνία εκτροπής της ακτινοβολίας από την αρχική της κατεύθυνση είναι 60ο.

   21.

Αν ο δείκτης διάθλασης του μέσου (1) είναι n1 = , τότε ο δείκτης διάθλασης του μέσου (2) είναι n2 = 1/2

   22.

Αν η γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων είναι μεγαλύτερη από 30ο, η ακτινοβολία θα υποστεί ολική ανάκλαση

   23.

Μονοχρωματικό φως διαδίδεται σε οπτικό μέσον με δείκτη διάθλασης n1 και συναντά την επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια με ένα άλλο οπτικά μέσον με δείκτη διάθλασης n2. Ολική ανάκλαση είναι δυνατόν να συμβεί όταν n1 < n2

ΟΕΦΕ09

   24.

Μία φωτεινή ακτίνα, που διαδίδεται στο νερό με κατεύθυνση προς τον αέρα, διαπερνά πάντοτε τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων.

ΟΕΦΕ11

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :