Rekenproblemen verhelpen met spelletjes


Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren rekenen. Al in groep 3 en 4 van school wordt de basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeg of laat aanlopen tegen problemen in het rekenen. Het is van belang om rekenproblemen tijdig te ontdekken, zodat je er wat aan kan veranderen. Maar wat zijn rekenproblemen nu eigenlijk, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder of als leerkracht? Met dit artikel geven we je enkele antwoorden.


Wat zijn rekenproblemen?


Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer goed mee kan komen met de lesstof. Zo’n rekenprobleem kan klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de kennis of vaardigheid om (delen van) de som te beantwoorden. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, kan de achterstand alleen maar nog groter worden. Zodoende nemen ook rekenproblemen verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw bereiken moeten ze heel veel strategieën en vaardigheden kunnen gebruiken en is het belangrijk rekenproblemen te hebben verholpen.

www.jufesther.nl
www.jufnadine.nl
OBS De Krullevaar
OBS Dikkertje Dap
juf Emma
OBS De Blokkendoos
Onderwijsblog
Basisschool
Info over de Cito-toets groep 4
Heb jij problemen met rekenen?
Artikel over Cito

Gevolgen

Het rekenonderwijs wordt stapsgewijs opgebouwd vanaf de kleuterklassen. Het cijfer- en getalbegrip wordt opgevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals vermenigvuldigen, delen, rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, tijd en geld. Kort gezegd heeft een rekenprobleem op elk van de onderdelen invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferend vermenigvuldigen of delen. Het kan gebeuren dat dit tot frustratie leidt bij een leerling, waardoor het vervelendste gebeurt de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Aangezien rekenen een tijdrovende bezigheid is is het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd blijven worden. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie gegeven.


Problemen met rekenen voorkomen


Het is duidelijk dat het niet wenselijk is om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen beginnende rekenproblemen vrij snel signaleren en behandelen. In dat geval hebben we het over een te controleren rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden of strategieën niet zegt te snappen, is het belangrijk om in te grijpen. Gelukkig zijn verreweg de meeste rekenproblemen te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn vaardigheden die zowel thuis als op school getraind kunnen worden. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen bij jonge en oude kinderen en kun je ook overal doen.


Leuke rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Hier delen we enkele spelletjes met je:

Dobbel rekenproblemen weg
Simpel: wie heeft de meeste oogjes op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 of 4.

Oorlog voeren
Pak een stok kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai om de beurt een kaart om. De hoogste wint.

Plussen en minnen
Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem vervolgens een getal en laat je kind het afgesproken getal erbij optellen of aftrekken. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes
De tafels zijn vaak een serieus probleem en kun je trainen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een happertje. Als het goed gaat kun je moeilijke sommen opnemen in een eigen happertje.

Het schakelspel
Speler 1 begint met een som, speler 2 gaat verder doro een som te maken met het antwoord. Zoals 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10 enzovoorts. Hoe ver komen jullie samen? Op School is een afspraak zo gemaakt en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Startpagina voor onderwijs
Ouders en onderwijs
Blogs over onderwijs
Onderwijsoverzicht
Over onderwijs
Basisonderwijs overzicht
Overzicht in het onderwijs
Wijzer over het basisonderwijs
Wijzer in het basisonderwijs
Educatieve bijsluiter
Handige info over scholen
Handige informatie over het basisonderwijs
Tips voor basisonderwijs
Basisscholen overzicht
Educatieve info
Info voor leerkrachten
Info voor ouders over school
Hoe werkt het basisonderwijs?
Startpunt basisonderwijs
Startpagina basisscholen Nederland
Educatieve websites in een overzicht
Lijst met websites onderwijs
Lijst met websites basisscholen
Ouders over onderwijs
Passend onderwijs bieden
Beter in het onderwijs
Leren in het onderwijs
Meesters en juffen
Juffen en meesters
De onderbouw en bovenbouw
De lagere school
Wat is de basisschool?
Hoe krijgen kinderen les?
Informatie over educatieve sites
Informatie onderwijs
Informatie voor ouders
Ouders en onderwijstips
Onderwijsweetjes
Basisschoolweetjes
Alles over onderwijs
Alles over de basisschool
Basis Onderwijs
Primair onderwijs
Wat is het primair onderwijs?
Hoe krijgen kinderen primair onderwijs?
Onderwijsblogs
Lijst met onderwijsblogs
Info over onderwijsblogs

Slotsom

Het is erg lastig om als kind rekenproblemen te hebben. Er zijn gelukkig aardig wat rekenproblemen die eenvoudig op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën en vaardigheden kan een probleem nog snel worden opgelost. Je kunt thuis ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een aantal leuke spelletjes die kinderen, zonder het door te hebben, dwingen met basissommen te rekenen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een groot deel van de problemen bij rekenen die kinderen op school op kunnen lopen.