LINK   LINK   LINK   LINK   LINK

Canvass is a free template from Free CSS Templates released under a Creative Commons Attribution 2.5 License. The photo is from PDPhoto.org. You're free to use it for both commercial or personal use. I only ask that you link back to my site in some way. Enjoy :).

Felsefe, sözcük köken olarak Yunanca "phileo" ve "sophia" sözcüklerinden türeyen entelektüel faaliyet ve disiplindir.

 

ilk peygamber hz.adem, ilk insanlar hz.adem ve havva , çamurdan yaratılmış ( kur an ayeti , hicr suresi ).ilk peygamber hz. adem den sonra yeryüzüne 124 bin peygamber ve 124 milyon peygamber varisi alimler gönderilmiş.

124 bin peygamber ve 124 bin alimlerin vardığı ortak nokta iman. kalbinde zerre imanı olan sonunda cennete girer ( hadis ).

* cenneti kazanmak kolay değil , cehennem ise gereksiz değil ( bediüzzaman said nursi, risale i nur ). cehennem de cezasını çekenler cennete girdiğinde anlında mühür olacağı, allah a hiç inancı olmayan ve kafir olarak isimlendirilenlerin sonsuza kadar cehennem de kalacağı, bilgi kaynaklarında belirtilir.

islam dini , allah teala tarafından yer yüzüne gönderilen son din ve peygamberi, peygamberimiz hz.muhammed son peygamberdir. allah teala nın yeryüzünde yarattığı canlıların içinde en değerli olan peygamberimiz hz. muhammed (s.a.v ), kainat onun hatırına yaratılmış.

* ahir zamanda isa aleyhisselam gelecek, şeriat ı muhammediye ile amel edecek, hz mehdi ve taraftarları ortaya çıkacak, hz. isa gökden inecek, mehdi nin arkasında namaz kılacak, ikisi birlikte hacı kıracak, kafirlik fikri - felsefesini öldürecek, avrupa bir islam devleti doğuracak, islamiyet dünya ya hükmedecek,

bu şekilde 50 seneden fazla devam ettikden sonra, insanlar tekrar kafir olduğunda, yer yüzünde allah diyen kalmayacağı, kur an dan bir ayet kalmayacağı ve kıyametin kafirlerin üzerine kopacağı bilgi kaynaklarında belirtilir.

islam dini, bilim olarak incelendiğinde kendi içinde fıkıh ve tasavvuf olarak iki alt dalda incelenmektedir.

* temel dini bilgiler, diyanet işlerinin islam ilmihali, fıkıh konusunda. ( yer yüzünde islam ı anlatan bir tane eser kalmasa, imam ı gazali nin ihya eserinin islam ı anlatma da yeterli olacağı..)

islam da mezhepler, türkiye de okullar da eğitimi verilen din fıkıh bilgilerinde hanefi mezhebine göre eğitim verilir. islam da dört tane mezhep bulunur ( hanefi, şafi , hanbeli, maliki ), dört mezhep in geçerli olduğu, bediüzzaman said nursi nin risale i nur eserlerinde belirtilir.

* şafi mezhebinde cemaat için 40 kişi gerekirken, hanefi mezhebinde 3 kişi yeterlidir. ( cuma namazı nın iki rekat farzı cemaatle kılınır.)

islam ilmihali , abdest (namaz andesti, gusül abdesti, su olmayan yerde toprakla yapılan teyemmüm abdesti), namaz , oruç, zekat, hac, cenaze namazı nasıl kılınır vd.

peygamberimiz (s.a.v) ,savaş zamanında namazlarını vaktinde kılamamış ve yatsı namazdan sonra cemaatle birleştirerek kılmış, vaktinde kılınamayan namazların sonraki zaman da farzlarının kılınması şeklinde kaza namazı kılınır ( sahih i buhari, kütüb ü sitte hadisleri).

* orta namazı koruyun - kılmaya çalışın ( orta namaz, ikindi namazı) , hadis.

peygamberimiz ( s.a.v ) sonrası yeryüzüne her yüz yılda bir islam ın zamanın şartlarına göre, yaşanmasının hafifletildiği - kolaylaştırıldığını belirten islam alimleri yer yüzüne gönderilmiş, hz. mevlana, eserlerini oluştururken yüz küsür ayet ve hadis kullanmış.

"Şüphesiz ki, Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinî işlerini yenileyecek bir müceddid gönderir." (Ebu Davud, Melahim, 1).

“Gerçekten din kolaylıktır. Dinde kim kendini zora sokar ise, altında kalır (ezilir ve büsbütün ibâdetten kesilir). O halde orta yolu izleyin ve ümitvar olun. Günün sabahı, akşamı, biraz da gecesi (ibâdet) ile yardım isteyin!” hadis in Kaynağı.

"Siz öyle bir zamandasınız ki, içinizden kim emredildiklerinin onda birini bırakırsa helak olur; sonra öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda yaşayanlardan kim emrolunduğunun onda birini yaparsa kurtulur.” buyurur. (Ramûzu’l-Ehadis s. 136, 1753, hadis Tabarani filkebir, İbn-i Adiy, Ebû Hureyre’den).

“Bütün Âdemoğulları günahkârdır, günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.” (İbn Mâce, Zühd, 30).

** en son islam alimi bediüzzaman said nursi ye göre , bu zamanda farzları yapan kurtulur, islam ın yaşanmasının gizli olması gerektiği belirtilir ( tarihçe i hayatı isimli eseri).

islam ın şartları, farz , vacip, namazlar, zekat, hac, kur an okumayı öğrenmek cenaze namazı, bayram namazının kılınışı vb. konular islam fıkhı dahilinde. zaman ın şartlarında, günlü hayatta namazların vaktinde ve tadili erkan ile kılınması vb. nin uygulanmasında hal-durum.

** dünyalık işlerde çalışanların, gece çalışan gündüz çalışan , gemide , yerin altında çalışan vd, gece namaz kılamadığında gündüz namazları birleştirerek kaza yapar, gündüz kılamadığında gece birleştirerek kaza yapabilir.

* zekat verilmesinde, ekonomi de çalışanlar, işsizliğin giderilmesine göre , imam ı gazali de kazancı az olanlara maddi yardım yapılacağı.

* faiz e alternatif , serbest ticaret. ( bu konuyu açıklayan ekonomi terorileri bulunmaktadır.) jeffery david sash , ticaretin ekonomilerde oluşacak durgunluk krizleri ( deflasyon, resesyon, depresyon ) ne göre ekonomileri canlı tutarak otomatik işleyen mekanizma da ekonominin dengeye gelmesini sağlayacağı belirtilir.

* islam a göre ticaret, dürüstlük, mal hakkında yalan bilgi verilmez, ticaret yaparken yemin edilmez, ağızdan çıkan yemin , yalan vb. de sadaka ile bu hata giderilir. yüz de yüz ( %100) e kadar kar yapılabilir. ( yöneticilerin adil, fiyatların ucuz olması, hadis ).

* serbest piyasa ekonomisinde , ekonomi de bulunan para miktarının belirsizliğinde, ekonomi de pazarlar da bulunan malların satılabilmesinde fiyatların ağaşı indirilmesi, ingiliz ekonomist arthur cecil pigou tarafından belirtilir ve ekonomi de pigou etkisi olarak isimlendirilir.

* atatürk ün devlet sisteminde, türkiye de örnek, banka vb. kuruluşlar, devlet bankaları yada girişimci serbest bankalar, ticaret çalışanı ve üreticinin ürettiği malın maliyetine göre piyasa ekonomisinde talep fiyatının oluşmasında ürün maliyetlerinin altına fiyatları inen mallar a göre üretici yada ticaret çalışanına bu fiyat farkı karşılıksız olarak ödenir,

ekonomi teori de destekleme alımları ve fiyat sübvansiyonu teorileri bu konuyu açıklar.

* ekonomi de istihdam dengesi hassaslığında, bir tür transit araba ile karadeniz bölgesinden 2 ton domates getirildiğinde bunu getiren ticaret çalışanının mazot giderleri destekleme olarak ödense, 2 ton domatesi 2 bin kişi tüketmesine göre istihdam dengesi.

* ticaret de veresiye alışverişte ( güven konusu ), iki şahit ve kefil gerekir, atatürk ün sisteminde çek-senet sistemi. borcunu geçiktiren borçlunun bocu nun bekletilmesi yada silinmesi hadislere göre sevap. borçlunun malı ödeme niyetiyle borç aldığında allah borçluya borcunu ödeme yardım eder, (hadis), borçlunun borcunun geçiktirmemesi gerekir,(hadis).

TASAVVUF: islam da tasavvuf konusunda konya, mevlana celalettin rumi örnek tasavvuf alimi.

* islam a göre haram servet olanın servetinde, şahin in leş e konması, semazen de hak dan al, halka ver.

* birinde açlık ve riyakat yolunu tevbenin rüknü, hak a dönüşün şartı yapmış hz.mevlana, islam tasavvufunda nefsin olgunlaştırılması, huylar kökleşmiş, hz.mevlana...kötü huyların terk edilerek nefsin olgunluğunda yeme içme nin terk edilmesi, tevbe de aranan şartlardan olduğu belirtilir.

Mevlana nın 7 öğüdü:

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

* yemek de söz de olguna helal, yada bir kadın nikahla...hz.mevlana.

bir zaman, Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) Şeyh Geylânî’nin terbiyesinde, nazdar ve ihtiyare bir hanımın birtek evlâdı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlunun hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zaafiyetiyle, validesinin şefkatini celb etmiş.

Ona acımış. Sonra Hazret-i Gavs’ın yanına şekvâ için gitmiş. Bakmış ki, Hazret-i Gavs, kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş: "Yâ Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor; sen tavuk yersin!"

Hazret-i Gavs tavuğa demiş: "Kum biiznillâh!" O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını, mutemet ve mevsuk çok zatlardan, Hazret-i Gavs gibi kerâmât-ı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zâtın bir kerameti olarak, mânevî tevatürle nakledilmiş. Hazret-i Gavs demiş: "Ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman o da tavuk yesin."

İşte, Hazret-i Gavs’ın bu emrinin mânâsı şudur ki: Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine sahip olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir. ( risale i nur, lemalar )

* islam da tasavvuf da, nefsin olgunluğu, insanların kalplerinde bulunan şeytan noktası - nefsin olgunluğu, nefsin istediklerinin tersinin yapılması, nefsin sabırla öldürülmesi,

* Allah ı zikir eden kalpler huzur bulur ( kur an ayeti ) , allah ı zikirle meşgul olan kalplere şeytan giremez, imam-ı gazali.* oruç sabrın yarısı, sabır imamın yarısı.

"Zikrullah Elbette En Büyük (İbadet)tir."
(Ankebût: 45)

"Allah'ı Çok Çok Zikredin. Tâ ki Umduğunuza Kavuşabilesiniz."
(Enfâl: 45)

"Ey İman Edenler! Ne Mallarınız Ne Evlatlarınız Sizi Zikrullahtan Alıkoymasın.
Kim Bunu Yapmazsa İşte Onlar Ziyana Uğrayanlardır."
(Münâfikûn: 9)

"ZİKRULLAH KALPLERİN ŞİFÂSIDIR."
(Hadis-i Şerif)

“Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Münafığın ise ameli niyetinden daha hayırlıdır. Herkes niyetine göre amel eder. Mümin bir amel işlediği zaman kalbinde bir nur harekete geçer.” (Taberanî)

Yapılan her günah kalpte siyah bir nokta şeklinde iz bırakır. Eğer kul yaptığı günahı bırakıp Allah’a yönelir ve O’ndan af dilerse, kalbi yeniden eski berraklığına kavuşur. Şayet böyle yapmayıp günah işlemeye devam ederse, kalbindeki siyah noktalar çoğalır. Her günah yeni bir günahı oluşturur ve nihayet “ onların kalpleri yaptıkları kötülüklerle pas tutmuştur” (kur an ayeti , Mutaffifin/14 , hadis..)

islam dini, fıkıh ve tasavvuf konularının öğrenilmesi, islam felsefesine göre dünya işlerinde yaşam ( ilim le uğraşmak her müslüman a farz, hadis ),taklidi iman, tahkiki imam, ilime göre amel, aynel yakin, ilmel yakin, hakkal yakin,

etrafdan görüldüğüne göre islam ın yaşanması, islam ilmine göre okuduklarını uygulama şeklinde islam ın yaşanması, ilmel yakin islamı yaşamaya göre, allah a yakınlaştıran iman, hakkal yakin.

islam da tevekkül, gereğini yaptıktan sonrasının allah a bırakılması, ilminin yetmediği ve insanların zor durumda kaldığı anlarda kendisini tamamen allah bırakması, islam da teslimiyet konusu.

islam dini , fıkıh ve tasavvuf un öğreniminde, bilgi kaynağı olarak, kur an ayetleri, hadisler, mevlana, adının içinde imam olan islam alimleri, vb. eserlerin hepsi bilgi kaynağı olabilir.

kur an ayetleri,,,,, allah teala nın yarattığı bütün canlıların rızkına kefil olduğu ( bütün canlıların yiyeceği - içeceğinin allah tarafından yaratılacağı ), allah a hiç inanmayan kafirlerinde bu dünya da rızkının verileceği, cuma suresi, namaz ı kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve rızkınızı arayın.

dünya da yiyecek içecek temini için dünya işlerinde çalışılması, alın teri kazanç ve haram kazanç konuları.

bizzat gidip aramak o dahi bir ibadet ( risale i nur ).

birinizin sırtında bir yük odun taşıyıp satması , dilenmesinden iyidir ( hadis ).

ticaretle uğraşın ve cesur olun rızkın onda dokuzu ticaret de ve cesaret de, hadis.

bu dünya ya burada kalacağın kadar, ahirete orada kalacağın kadar çalış, hadis.

hiç ölmeyecek gibi dünya için, yarın ölecek gibi ahiret için çalış, hadis.

bilim ve teknolojinin insanlara faydalı olanı, islam felsefesinde onaylanır. bilim ve teknoloji çin de olsa gidin alın ( hadis ).

hz. mevlana ,meslek, bilen birisinin yanında iş öğren,,,, ekonomist adam smith, emek konusu, mesleğin uzman olanı usta yada acemi. usta nın ücretinin acemiye göre yüksek olması.

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki; her türlü rızkı (ve ihtiyacı) Allah’a ait olmasın. (tek hücreli böceklerden balinalara kadar) Onun yuvasını ve yaşadığı yeri de, gezip dolaştığı geçici yerleri de her an bilir. ( kur an , hud suresi, 11.ayet ).

Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, sütbacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz (nikâh ortadan kalktığında) kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir, Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. ( kur an, nisa suresi, 23 ncü ayet )

* islam da para ile imamlık yapılmasının haram olması, ilimle uğraşanların zekat alabileceği, imam ı gazali. yeni nesil devlet yönetimi Atatürk ün sisteminde laiklik ve cumhuriyet de, laikliğin bediüzzamanın yorumunda, din özgürlüğü, imam hatiplerin teknik lise ile karıştırılması, islam bilimine ek mesleğin öğrenilmesinde uygulama stajer öğrenci.

* belirli sayıda, işçinin teknoloji destekli yaptığı üretimin çok fazla sayıda nüfus a yeterli olması, ekonomi de istihdam konusu, türkiye içinde türkiye nin kendi teknolojisinde, hasat makinesi eksik olduğunda, hasat döneminde hafız vd. vb. nüfus bir iki ay ek olarak tarım hasatında çalıştığında , istihdam ortalanır. araziye ürün toplamaya gidilmesinde hazırından mazotlu araba bol alternatif. araziye çalışmak amaçlı gidilip gelinmesinde benzinli motosiklet boşta ve bol kapasite.

* tarım arazileri , tarım üretiminde, belirli sayıda ve bol işçi değişimli sabit çalışırken, hasat döneminde ek olarak bir ay kadar işçi çalışırken bu tarım arazileri, hafız, sanayici, inşaat çalışanı hepsinin ortak alanı olabilir. sanayici bir tür ek olarak gıda üretiminde de çalışır.

* tarım üretiminde , traktör bir tür yüksek fayda iş makinesi tarım ürünleri üretiminde belirli sayıda işçi traktörle , sera üretimine ek, sıra ile diğer tarım ürünleri üretiminde çalışır, ,,, geniş alana ekimi yapılan buğday , boşta ve bol kapasite eski nesil patozla hasat yapılırken bir ay vb. zaman içinde bol olarak buğday patozla üretilmiştir, boşta olan değirmende üç beş kişi ful kapasite un ürettiğinde bu un çok sayıda nüfus un ekmek ihtiyacını karşılar.

*islam da günlük vakit namazlarının kılınması, sonradan kaza olarak kılınması, günlük yaşatıda insanlar arası dialoglar da ağızdan çıkan konuşmalara dikkat edilmesi, hayat da ümitli olmak ( hz.mevlana ),

*** gece yada gündüz çalışan bir tür insan, gündüz çalıştığında gece, gece çalıştığjnda gündüz, sakin bir ortam da , gözlerini kapatarak konsantre olur ve hayalden namaz secdesinde allah ı sürekli düşünürken, allah ın insanın kalbinden geçneleri bildiğine göre, hayalden gusül abdesti alır ve namaz secdesinde sürekli allah ı zikir eder dua eder,

allah a inancında şüphe olmadığını kalbinden belirtir, Allah karşı aciz ve zayıf olduğunu ve itaatini belirtir. dünya yaşantısında islam bilgisi eksiği olan vb. insanlar bu şekilde rabıta yaptığında namaz a denge olabilir.

islam felsefesinde günlük yaşantı da, yemek den önce ellerin yıkanması peygamberimizin bir tür davranışı olmasıyla sünnet, bu sünnet aynı zaman da sağlık bilimiyle ilişkilendirildiğinde, sağlık olarak faydalıdır. erkek çocukların sünnet olması vb. sünnetler.

kur an ayetlerinde, dinde zorlama yoktur, hz.mevlana - ne olursan ol yine gel,

kur an ayetleri, hadisleri, mevlana,,,, allah tealanın bğışlayıcı ve affının yüksek olması, tevbeleri kabul edeceği belirtilir. kul hakkı olan günahları işlememek için allah a niyet edilmesi, dua edilmesi ( günahların ahir zaman da dört taraftan hücum etmesine göre insanların günah işlemeye meyilli aciz yaratıklar olması).

islam felsefesine göre, bir karınca öldürülmez.

cuma vaktinde dünya kazancının haram olmasına göre, cuma namazı vaktinde oturduğu yerden allah ı düşünme şeklinde zikir ve rabıta yapılabilir. vakit namazları sonradan kılınmasına ek, namaz vaktinde oturduğu yerden allah zikir edilir.

cuma namazının kılınmamasında şartlar, köle olmak,

Cuma namazı hür, mazereti olmayan ve mukim olan her müslüman erkeğe, farz-ı ayındır (Cum’a, 62/9). Ayrıca hadis kaynaklarında cuma namazının fazileti, kuvvetli bir farz olduğu ve bu namazı özürsüz olarak terk etmenin büyük günah sayıldığı konusunda sahih hadisler bulunmaktadır:


“Önemsemeyerek üç cumayı terk eden kimsenin kalbini Allah mühürler.” (Ebû Dâvûd, Salât, 212; İbn Mâce, İkametü’s-salât, 93; Tirmizî, Salât, 247; Nesâî, Cumua, 2)


“Birtakım kimseler, ya cuma namazını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık onlar gafillerden olurlar.” (Müslim, Cumua, 40; Nesâî, Cumua, 2)


Bu hadis-i şerifler, cuma namazını terk etmenin bir müslüman için ne kadar sakıncalı olduğunu ifade etmeye yeterlidir. Dinimize göre hasta ve yolcu olanlarla, stratejik önemi haiz yerlerde hizmet verenler hariç, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her müslüman erkeğe cuma namazı kılmak farzdır. Hürriyeti kısıtlanmış veya namaza gitmesi nedeniyle işinden olma ihtimali olan kimse için bu durum geçici bir mazeret sayılır. (
yazının kaynağı ).

islam felsefesi, tasavvuf, kibir, haset, kin, hırs, cimrilik, gösteriş ve riya,,

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. ( kur an ayeti).

“Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Münafığın ise ameli niyetinden daha hayırlıdır. Herkes niyetine göre amel eder. Mümin bir amel işlediği zaman kalbinde bir nur harekete geçer.” (Taberanî)........

" her yüzyılda dinin yaşam tarzının hafifletildiğini belirten alimler gönderilmiştir " hadis.

" dinde , emredilen ve yasaklananlar da orta yolun izlenmesi, dinde kendini zorlayan altında kalı ezilir hadisi ".

bediüzzaman said nursi, risale i nur, insan zayıf ve aciz yaratılmıştır, yaratıcısına her zaman muhtaç olacağı, içinde yaşanılan çağ da günahların dört taraftan hücum edeceğine göre, insanların günah işlemeye meyilli aciz olması,,,

"hiç günah işlemeyecek olsaydınız , allah sizi yok eder günah işleyip tevbe edecek kullar yaratırdı",,hadis.

"bütün ademoğulları günahkardır, en iyisi günah ın dan dönen ve tevbe edenlerdir", hadis.

islam dinini fıkıh ve tasavvuf olarak iki alt dalda incelenmesi,,,,temel din - ilmihal bilgileri fıkıh konusu,,,, tasavvuf konusunda hz.mevlana örnek alim. nefsin olgunluğu, sabır,

"hamdım,yandım,piştim kül oldum, hz.mevlana",,,,,insanların hayırlısı insanlara faydalı olan, sözün hayırlısı az ve anlaşılır olan, hz.mevlana.

** işlenen her günah kalpde nokta oluşturur, günahlar devam ettiğinde kalp kararır,,,,hadis...

**kur an ayetleri, hadisler, islam büyüklerinde, allah tealanın günahları affedici bağışlayıcı olduğu belirtilir, insanların iki namaz vaktinde işlediği günahlar af olur,,,,,,, büyük günahlar, iki cuma namazı arasında af olabilir....affı olmayan günah kul hakkı, insanlar arası kul hakkında ahiret de terazi kurulur ve yüzleştirme yapılır.

*** islam fıkhı, islam tasavvufu konularında, islam bilgi kaynakları, islam ilminde,, kur an ayetleri, hadisler, adının içinde imam olan islam alimleri, mevlana vd. leri hepsi incelenebilir.

imam - ı nebevi - salihin hadisleri : namaz secdesinin önemi,,,,,, kur an ayetlerinde, allah zikreden kalpler huzur bulur,,,, allah ı zikreden kalplere şeytan giremez--imam ı gazali.

bediüzzaman said nursi , risale i nur tarihçe i hayatı, bu zaman da islam ın gizli yaşanması gerektiği belirtilir.

günün 24 saatinin belirli bölümünde, her hangi bir sakin ortam da , gözler yumularak konsantre olunur, kalpden allah düşünülürken, hayalden allah ın tam önünde olduğu ve aklından geçenleri bildiğine göre, hayalden gusül abdesti alınır, namaz secdesinde, allah olan inanç , allah olan acizlik belirtilir, allah zikir , şükür yapılır, dua ile yardım istenir, ku hakkı olabilir günahlar işlememek için allah niyet edilir ve dua yapılır.

bir günün içinde, kentin belirli yerinde bir tür dilenci görüldüğünde cebinde bozuk para olsa bu dilenciye verilmesi bir tür sınav, ortalıkta gezen kedilere yiyecek verilir, bu iş allah rızası için yapılmış bir hareket. allah rızası için karşılıksız yapılan iyilikler islam da ihlas la amel olarak beirtilir.

bu şekilde ölüm düşünüldüğünde ölüm rabıtası yapılmış olur.

insanların ilminin yetmediği zorda kaldığı durumlar da kendilerini allah bırakması,,,,risale i nur.

islam felsefesine göre, anne baba nın çeşitli emirlerine itaat edilmez, anne baba insanı dinden çıkacak bir günah işlemeye yönlendirse bu emrine itaat olmaz, akrabaları içinde islam dışı kul hakkı günah işleyen münafık vb. lerle ilişkinin kesilebileceğinin belirtildiği hadisler bulunmaktadır.

“İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adâletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır.” (Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim, Zekât 56).

manevi havası bozuk, antalya vb. yerlerde, cami minaresinden direk kur an okutulduğunda, halkın kur an dan bir ayet dinlese, kalbinde nur oluşur,,,,, kur an, kitap dan okuduğunda etrafta bulunanların dinlemesi, bu şekilde kapasite bol.

“Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Münafığın ise ameli niyetinden daha hayırlıdır. Herkes niyetine göre amel eder. Mümin bir amel işlediği zaman kalbinde bir nur harekete geçer.” (Taberanî).

ilk insan ve ilk peygamber Hz.adem çamurdan yaratılmış ( kur an ayeti ), sorasında yer yüzüne 124 bin peygamber ve 124 milyon peygamber varisi alimler - evliyalar gönderilmiş. islam bilgi kaynaklarında yoğun olarak 24 peygamber ismi belirtilir.

124 bin peygmerler, 14 milyon evliya nın hepsinin ortak noktasının iman olduğu , bilgi kaynaklarında belirtilmektedir.

Allah teala ya kalp den zerre inanmak imanın bir derecesi.

Lâ ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi ateşten çıkar.) [Buhari, Müslim, Tirmizi].

allah a zerre vb. hiç inancı olmayan kafirlerin sonsuza kadar cehennemde yanacağı, allah ı inanan, allah katında tek ve geçerli din islam dini felsefesinde yaşayan bir tür insanın işlediği günahlar, affı olmayan kul hakkı günahlara göre, Allah teala dan başka kimse nin bilmediği konu, cennet e direk gidemese de cehennem de cezasını çektikten sonra cennet gideceği, bilgi kaynaklarında belirtilir.

imam - nebevi, riyazussalihin, eserlerinde belirtilen bir olay :

“Vaktiyle doksan dokuz kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu zât yeryüzünde en büyük âlimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir râhibi gösterdiler.

Bu adam râhibe giderek:

- Doksan dokuz adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu? Diye sordu.

 Râhip:

- Hayır, kabul olmaz, deyince onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü adamların sayısını yüz’e tamamladı. Sonra yine yeryüzünde en büyük âlimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir âlimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek:

- Yüz kişiyi öldürdüğünü söyledi; tövbesinin kabul olup olmayacağını sordu.

Âlim:

- Elbette kabul olur. İnsanla tövbe arasına kim girebilir ki! Sen falan yere git. Orada Allah Teâlâ’ya ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah’a ibadet et. Sakın memleketine dönme. Zira orası fena bir yerdir, dedi.

Adam, denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Yarı yola varınca eceli yetti.

Rahmet melekleriyle azap melekleri o adamı kimin alıp götüreceği konusunda tartışmaya başladılar.

Rahmet melekleri:

- O adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah’a yönelerek yola düştü, dediler.

Azap melekleri ise:

- O adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki, dediler.

 Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıkageldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler.

Hakem olan melek:

- Geldiği yerle gittiği yeri ölçün. Hangisine daha yakınsa, adam o tarafa aittir, dedi.

Melekler iki mesâfeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdü.

Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim, Tevbe 46, 47, 48

“Allah-u Teâlâ bu ümmete, her yüz yıl başında dinini yenileyecek bir müceddid gönderir.” (Ebu Dâvud).

"Siz öyle bir zamandasınız ki, içinizden kim emredildiklerinin onda birini bırakırsa helak olur; sonra öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda yaşayanlardan kim emrolunduğunun onda birini yaparsa kurtulabilir.” (Ramûzu’l-Ehadis s. 136, 1753, hadis Tabarani filkebir, İbn-i Adiy, Ebû Hureyre’den) .

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Din kolaylıktır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında âciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve (salih amellerden alacağınız mükâfattan ötürü) sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında (dinç olduğunuz vakitlerden) yararlanın (ki taat ve ibadetinize devam edin).” (B39 Buhârî, Îmân, 29)

Enes (b. Mâlik) tarafından rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Kolaylaştırın zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin!” (B69 Buhârî, İlim, 11)

“Bütün Âdemoğulları günahkârdır, günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.” (İbn Mâce, Zühd, 30)

“Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı.” (Müslim, Tevbe, 9-11)

Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.Tirmizî, Birr, 55.

*** her yüzyılda dinin yenilendiğini belirten alimler gönderilir, orta yolu tutun ümitli olun hadisi,,,,Hz.mevlana nın içerisinde bulunduğu yüzyılda eserlerini oluşturma da yüz küsür ayet ve hadis kullanmış, diğer bir hadis te kur an ın manasını kendi yorumlayana azab olunacağı vb. belirtlemeler yapılmaktadır. sahih olmayan hadisler, dine sonradan giren bidatler,

islam alimlerinin eserleri örnek, tasavvuf alimi hz.mevlana nın eserlerinini incelenmesi, anlaşılamayan yada islam tasavvufunda çelişkili olan hadiler üzerinde fazla durulmayacağı,

peygamber s.a.v in her hadisi nin sağlığa göre faydalı olması, örnek çocukların sünnet olması, yemekten önce ellerin yıkanması.

en son islam alimi bediüzzaman a göre, bu zaman da fazları yapan kebireleri terk eden ateşten kurtulabilir,,, günahların dört taraftan hücum edeceği, insanların günah işlemete meyilli aciz yaratıldığı ve allah a her zaman sığınması gerektiği belirtilir, lemalar ikinci lema da Hz.eyyup aleyhisselamın sabrı,

Hz. mevlana da , hamdım, piştim ,yandım,,,,,islam alimlerinin, insanların nefislerini ıslah etmesi, olgunlaştırması,kur an ayetlerin de kalkplerden geçen her şey allah a gizli kalmaz

“Kul bir günah işlediğinde, kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer o günahından tövbe edip uzaklaşırsa kalbi arınır. Tövbe etmeyip günah işlemeye devam ederse, o siyah nokta artar ve nihayet kalbin her tarafını kaplar."(İbn-i Mâce," Zühd",29).

allah ı zikreden kalbe şeytan giremez,,,,imam ı gazali.

bediüzzaman said nursi , risale i nur, sözler de vesvese risalesi, şeytan ın kalpden akla getirdiği kötü düşünceler,,,,,daha önce işlediği günahlara tevbe eden birisine şeytanın bu günahları aklına getimesi şeklinde vesvese vereceği...

huylar kökleşmiş,,,hz.mevlana.

*** bediüzzaman said nursi, risale i nur, , , , tarihçe i hayatı eserlerinde bu zaman da islam ın gizli yaşanması gerektiğini belirtir.

***felsefenin insanlığa faydalı olanıyla kur an barışıktır ( risale i nur, bediüzzaman said nursi ). bediüzzaman said nursi nin felsefesinde, iman hakikatlerinin anlatılarak allah ın varlığının kanıtlanması, müsbet ilim, ihlas.

mevlanan, ne olursan ol yine gel.

*** peygamberimiz s.a.v e savaş emri gelmesinde, müslümanların üzerine gelindiğinde müslümanlara yapılan zulüm ve haksızlıklar geçerli sebep olmuştur, bu konu da kur an ayetleri de bulunmaktadır.

islam fıkıh tasavvuf bilgilerine göre, insanlar arası günlük yaşatıda dialoglar da gıybet yapılmaması, birilerinin eleştirilmesine göre kullanılan kelimeler de,

Cehennemin vücudu ve şiddetli azabı, hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız, mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet, onun vücudunu isterler. Çünkü, nasıl bin mâsumların hukukunu çiğneyen bir zâlimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zâlimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak, birtek yolsuz merhamete mukabil, yüzer biçarelere yüzer merhametsizliktir. ( risale i nur, şualar, 8.mesele ).

"zalimlerin zulmü karanlık kuyudur, bütün alimler bunu söylemişler, adalet daha kötüye daha kötü ceza verileceğini belirtir", hz.mevlana

Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.”  Müslim, Îmân 78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17

islam a göre yaşantı, evlilik, anne baba hakkı, cimrilik, israf, gurur, gösteriş - riya, zekat, hac, bayram namazı, cenaze namazı,

Size şunları nikahlamak haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kızkardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. ( ku an ayeti , nisa suresi ).

bu ayet e belirtilen vd. konular da islam dinin de , elmalılı muhammed hamdi meali, adının içinde imam olan islam alimleri, imam ı gazali nin ihya yı ulumuddin eseri, kimya yı saadet eseri, sahih i buhari kütüb ü sitte hadisleri vd.

islam ın beş şartında, namaz,,,,sahih i buhari nin kütüb ü sitte hadislerinde,,,mazeretli olarak duruma göre, vaktinde kılınamayan namazların sonraki vakitler de birleştirilerek kaza yapılabileceği ( peygamber s.a.v, savaş zamanında vaktinde kılamadığı namazları yatsı namazı sonrası cemaatle birleştirerek kıldığı, sahih i buhari nin kütüb ü sitte hadislerinde belirtilmektedir.).

islam da dört mezhep ve bu dört mezheo in hak olması. cemaatle kılınması zorunlu olan cuma namazı, şafi mezhebinde 40 kadar kişiyle cemmat oluşturulur, hanefi mezhebinde en az üç kişi gerekir.

bediüzzaman said nursi nin eserleri , risale i nur da belirtilen , sünnetlere göre, tadili erkan ile namaz kılınmasına göre, namaz kılan birisinin kıldığı namaz da hatalarına göre, bediüzzaman ın risale i nur eserlerinde belirtilen; senin namazın bir ağaç ın kendisi, dalı, meyvesi şeklinde olabilir, kabul olmadımı şeklinde şüphe etme,

islam tasavvuf da,insanların görmediği Allah teala nın, varlığına inanıldığında, isanların aklından geçenleri allah ın bilmesi,,,, bir tür sakin ortam da oturduğu - yattığı yerde, gözlerini kapatarak konsantre olunduğunda, imam ı nebevi nin salihin eserlerinde belirtilen namaz secdesinin önemine göre, hayalden allah sürekli düşünülür, allah ın tam önünde olduğu gibi düşünülür,

akıldan geçenleri allah ın bilmesine göre, hayalden gusül abdesti alınır, namaz secdesinde allah sürekli düşünülerek ( namaz da insanların aklına gelen başka düşüncelere göre ), namaz secdesinin gayesi olan insanın allah a olan acizliğini , itaatini belirtmesi, dünyalık işlerinde yardım istemesi---allah teslim olmak, tevekkül...

verdiği nimetlere şükür yapaması...( günlük hayatta doğanın dengesine bakılarak allah ın yarattıkları üzerinde de tefekkür yapılır.), bu şekilde yapılan hareket, islam da rabıta olarak belirtilir, bu şekilde ölüm rabıtası ada yapılır, insanların ölümü çok hatırlamaları ve allah dan uzaklaşmamaları, dünya nın.

içinde yaşanılan zaman a göre, dört taraftan hücum eden günahlara , insanların başlarına ansızın gelebilecek belalar da, hz.mevlana ya göre öfke ve asabiyette ölü gibi ol ( ağızdan çıkacak sölzer e dikkat edilmesi ), sdaka belayı def eder hadisi, insanların başlarına gelebilir belalar ın sınav olarak gelebileceği,,, geçmişte insanların yaptığı kendi hataları-kul hakkı olan günahlardan dolayı insanın başına felaket gelebileceği.

Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı (işler) yüzündendir. (Allah, hatalarınızın) Birçoğunu da affeder. .kur an ayeti, şura sresi .

çok farklı ve çelişkili hadislere göre, ek olarak allah ın kuluna zulüm etmeyeceği hadisi, dünya da insanların fakirlik vb. yaşadığı sıkıtntılar bu insanın kaderi olması,,,,,malı istediğime ilmi isteyene veririm

“Allah, malı sevdiği kimseye de sevmediği kimseye de verir. Fakat imanı yalnız sevdiği kimselere verir. Allah kime imanı vermişse mutlaka onu sevmiştir."(bk. Kenzu’l-Ummal, 2032).

“Muhakkak ki Allah, dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Fakat dini yalnız sevdiklerine verir. Allah kime dini verdiyse mutlaka onu seviyor, demektir.”  (Mecmau’z-Zevaid, 1/53;  Kenzu’l-Ummal, h. No: 43431).

aza kanaat eden , iktisat eder, iktisat eden bereket bulur...

Ne Cimri Olun, Nede Savurgan; Yoksa Kınanırsınız !İSRÂ Suresi, 25 - 30. Ayetler.

Ey Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allâh israf edenleri sevmez.” (el-A'raf, 31).

namaz bitince yeryüzüne dağılın ve rızkınızı arayın, kur an ayeti , cuma suresi

Ebû Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, herhangi bir kişiden dilenmesinden hayırlıdır. O da ya verir, yahud vermez. ( imam ı nebevi, riyazussalihin ).

bilen birisinin yanında meslek öğren, hz.mevlana.

islam da ticaret ,,,mal hakkında yalan bilgi verilmez, ticaret de yemin edilmez, veresiye verilirken iki şahit le yazılır, borçluya mühlet verilmesi sevap, borçlunun bocunu geçiktirmemesi gerekir. alacaklı borcunu silebilir, yüz de yüz e kadar kar helal.

“Kim insanların mallarını geri ödeme niyetiyle alırsa Allah onun ödemesini kolaylaştırır. Kim de malı tüketip, telef etmek (geri ödememek) niyeti ile alırsa Allah da onun malını telef eder.”    Buhari, İstikraz, 2.

faiz in haram olmasına göre, ekonomist john maynard keynes in para talebi teorileri, insanların kazançlarının belirli miktarının gelecek de ani durumlar da harcamak amaçlı saklaması,

keynes e göre para talebini etkileyen üç neden:

işlem güdüsü: günlük harcamalar

ihtiyat güdüsü: olağan dışı durumlar karşısında ( hastalık vb.).

spekülatip para talebi: eldeki para nın bir tür iş amaçlı kullanılmak istenmesi.

IS-LM modeli, mal ve para piyasalarındaki faiz oranı ile reel çıktı arasındaki ilişkiyi göstermeye yarayan makroekonomik bir araçtır. IS ve LM doğrularının kesişme noktası, Genel Denge olarak adlandırılır.[1]. Bu noktada tüm ekonominin mal ve para piyasalarında eşzamanlı olarak eşitlik söz konusudur. IS-LM sırasıyla; Yatırım (Investment) Tasarruf (Saving) / Likidite Tercihi (Liquidity preference) Para arzı (Money supply) anlamına gelmekte ve İngilizce anlamının baş harflerinden türetilmiştir.

Modelin dışa açık küçük ekonomiler için geliştirilmiş olanı Mundell-Flemming Modeli diye de adlandırılır.

IS doğrusu I ve S eğrilerinin eşitliğine dayanır. Mal piyasasında dengeyi ifade etmektedir. Basit Keynesyen modelin aksine faiz haddinin sabit olmadığı durumlarda geçerlidir. IS doğrusunun eğimi ile yatırımın faize duyarlılığı (b ne kadar büyükse IS doğrusu o kadar eğiktir.) arasında doğru orantı vardır.

sanayi, üretim tesislerinin hepsinin kullandığı siyah su nitelikli kimyasal madde üreticisi tesislerin artırılması, dünya ekonomisinde geleceğe yönelik aksak ekonomi olabilir. ( türkiye nin katar dan aldığı bir tür madde örnek.), diğer kritik ekonomi , elektrik enerjisi, tarım ürünlerinde meuve,

Jeffrey David Sachs, ucu bucağı görünmeyen kentlere göre, kendiliğinden işleyen mekanizma -serbest piyasa ekonomisinde tasarrufların otomatik yatırıma dönüşmesi, ticaretin ekonomileri canlandıracağı - gemi ulaşımı, ülke içi sermaye hareketinde istihdma dengesinin oluşmasına göre, üreticilere mallarına olan talebe göre otomatik ek yatırım yaparlar. örneğin türkiye de tır şöförü açığı olabilir.

genel ekonomi dengesine göre, marketlerde satılmakta olan çoralık, et ürünleri, açık pazarlarda satılan patates türü ürünler vd. sebze nin karışımı türlü yemeği,,, bu taraflı ekonomi de sıcak yemek oluşturma da "ateş" konulu aksaklık olabilir. odun ateşi kazan da yapılan yemeğe göre, odun üretimi, aşçı.

Odun ateşinde kemikli et yemeği - YouTube

ekonomi de elektrik enerjisinin kapasitesine göre kullanımı, gaz- tüp kapasitesi dengesine göre ( tüp ün geç bitmesi), soba üzerinde pişirilen yemek tüp de ısıtılır,,,odun üretimi kapasitesi vd. lerine göre, büyük boy kazan ın bir tür cami önüne kurularak yemek yapıldığında camiye gelenlere dağıtılması ( kentler de olan camilerin yerine göre )ortalama ince ekonomi.

elektrikli fıırn türü ekonomi ürünleri daha az a doğru kullanılır, sırasına göre tüplü fırımlar tüp kapasitesine göre kullanılır, büyük boy odun ateşi kazanların tamamı aktif olduğunda ve yetmediğinde, boşta olan diğer daha küçük boyda olan çeşitli yemek kapları kullanılır, soba-odun ateşi ocak kapasitesine göre, boş alanda üç beş taşla yapılan ocak ta tencere de yemek vb. oluşturulur.

 

 

14.05.2021,11:15