ERRİCO MALATESTA
(1853-1932)
Errico Malatesta (1853-1932)

Errico Malatesta Napoli yakınındaki Capua'da 1853'de dünyaya geldi. Gençliğinde Napoli üniversitesinde tıp eğitimi görürken, Mazzini'nin cumhuriyetçiliğinin etkisi altına girdi; ve daha sonra 1871'de, kısmen Paris Komününe olan umudu ve kısmen de Carmelo Palladino ile olan arkadaşlığı nedeniyle, Uluslararası Emekçiler Birliği [Enternasyonal] Napoli birimine katıldı. Takip eden yılda Bakuninle tanıştı ve Enternasyonal'in St. Imer kongresine onunla birlikte katıldı.

Bakunin, Cafiero ve Costa ile beraber çalıştığı 1872 ve 1876 [yılları] arasında, Malatesta Enternasyonalist propagandanın tüm İtalya'ya yayılmasına yardım etti. Bu nedenle 1873'de 6 ay, ve yine 1874 ve 1875 arasında ise bir yıl tutuklu kaldı.

Nisan 1877'de, Malatesta, Cafiero, Rus Stepniak ve diğer 30 yoldaşı Benevento bölgesinde ayaklanma çalışmalarına başladılar. Önlerinde büyük siyah ve kırmızı bir bayrakla, silahlı grup Matise dağlarına doğru yürüyüşe geçti, ve kısa zaman içerisinde büyük bir heyecanla karşılandıkları Letino köyünü hiçbir direnişle karşılaşmadan ele geçirdiler. Silahlar ve el koyulan mallar halka dağıtıldı, toplanan vergiler geri iade edildi ve resmi dökümanlar imha edildi. Bir sonraki gün Gallo köyü de benzer şekilde ele geçirildi. Ne yazıkki, Gallo köyünü terk etmek üzereyken, Enternasyonalistler hükümet kuvvetleri tarafından sürpriz bir şekilde kuşatıldılar ve tümü tutuklandı. Mahkemeye çıkarılmadan yaklaşık bir yıl cezaevinde tutulan sanıkların tümü sonunda beraat ettiler.

Beraatını takiben Malatesta Napoli'ye geri döndü, ama devamlı polis takibi onu İtalya'yı terk etmek zorunda bıraktı. Napoli'den Mısır'a geçti, ama kısa bir süre sonra İtalyan Konsolosluğu tarafından sınırdışı edildi. Sistematik olarak Suriye, Türkiye ve İtalya'ya girmesi engellendikten sonra, yolculuğu sırasında çalıştığı bir Fransız gemisiyle sonunda Marsilya'da karaya ayak bastı. Marsilya'dan Cenova'ya geçerek Kropotkin'in çıkardığı La Revolte dergisine yardım etti. İsviçre'den sınırdışı edilen Malatesta, bir süre Romanya'da çalıştıktan sonra, Fransa ve Belçika üzerinden 1880'de Londra'ya geldi. Londra'da önce dondurma satıcısı olarak, ve sonra ise hayatının geri kalan kısmında sık sık geri döneceği [bir meslek olan] makinist olarak çalıştı. Londra'dayken Anarşist Enternasyonal'in doğumuna yol açacak Enternasyonal'in 1881 kongresine katıldı.

1882'de Londra'dan ayrılan Malatesta, Mısırlılarla birlikte Britanyalı sömürgecilere karşı savaşacağı Mısır'a geçti. Bir sonraki yıl gizlice İtalya'ya geri döndü. Floransa'ya yerleşerek, İtalya'da basılan ilk ciddi anarşist gazete olan haftalık La Questione Sociale'i çıkarmaya başladı. Malatestayı tanınır yapan, yaygın bir şekilde okunanFra Contadini adlı broşürü 1884'de La Questione Sociale'de basıldı. Aynı yıl tutuklanarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ve cezasını çekmek üzere beklerken Napoli'ye gitti ve orada (dönemin pek çok Anarşist ve Sosyalist gibi) kolera salgını kurbanlarının bakımına yardım etti.

Hapisten kurtulmak için bir kere daha İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Malatesta Güney Amerika'ya gitti. 1885 ile 1889 arasında, La Questione Sociale'in yayımına tekrar başladığı ve Arjantin'deki ilk militan işçi sendikası olan Fırıncılar Birliği'nin kurulmasına aracı olduğu (Montevideo'ya yaptığı sayısız seyahatlarin haricinde) Buenos Aires'de yaşadı.

1889'da Avrupa'ya geri dönen [Malatesta], Londra'ya kaçmak zorunda kalana kadar bir süre Nice'de kalarak l'Associazione adlı gazeteyi çıkardı. Sonraki 8 yıl zarfında Londra'yı kendine merkez yaparak, sık sık gizlice Fransa, İsviçre ve İtalya'ya ziyaretlerde bulundu; ve Tarrida del Marmol ile beraber İspanya'ya iki konferans turu düzenledi. Londra'da iken aralarında In Tempo Di Eleizone ve l'Anarchia (Anarşi)'nin de bulunduğu pekçok önemli broşürünü yazdı.

1897'de, İtalyan hükümetinin kendisine tanıdığı af sayesinde serbestçe İtalya'ya geri döndü. Ancona'ya yerleşerekl'Agitazione adlı yeni bir gazete çıkarmaya başladı. Ama bir sonraki yıl tutuklandı, ve altı aylık bir hapis cezasını takip edecek olan 5 yıllık adada gözetim altında tutulma cezasına çarptırıldı. İlk önce Ustica adasına götürülen, oradan ise Lampedusa transfer edilen edilen [Malatesta], buradan etkileyici bir şekilde kaçarak Malta üzerinden 1899'da Londra'ya geri döndü. Aynı yıl ABD'de bir çok ay geçiren Malatesta, New Jersey Paterson'da La Questione Sociale'i tekrar çıkarmaya başladı. West Hoboten'de bir toplantıda konuşma yaparken, örgütlenme yaklaşımında onunla hemfikir olmayan bir bireyci anarşist tarafından ayağından vuruldu. Malatesta Küba üzerinden Londra'ya geri döndü.

Londra'da Islington'da küçük bir atölye işleterek, tekrar makinistlik mesleğine başladı. 1900 ile 1913 arasında, aralarında en önemlilerinin Cause Ed Effeti (1900), l'Internazionale (1900) ve La Rivoluzione Sociale (1902) olduğu, hepsi İtalyanca olan pekçok derginin kuruculuğunu yaptı. 1907 yılında, devrimci sendikacılık sorunu hakkında Monatte'ye şiddetli bir şekilde karşı çıktığı Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası Anarşist Kongre'ye katıldı. 1912'de 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, ve iftira edici nitelikte yazılar yazmak [ing. criminal libel] suçu ile sınırdışı edilmesi tavsiye edildi. [Düzenlenen] kitlesel halk protestoları bu ikinci cezanın yerine getirilmesini engelledi.

1913'de Malatesta bir kere daha İtalya'ya geri döndü, ve 1914'de savaşın patlaması ile Londra'ya geri dönmek zorunda kalana kadar Ancona'da Volonta'yı yayınladı. İtalya'dayken o zamanın sosyalist dergisiAvanta 'nın editörü olan, geleceğin Faşist diktatörü Mussolini ile tanıştı.

Savaş yılları, başta Kropotkin ve Grave gibi Müttefik güçleri destekleyen önde gelen kişiler olmak üzere, Anarşist Harekette büyük bir karışıklık yarattı. Anarşist ülkülerine her zaman bağlı kalan Malatesta savaşa şiddetli bir şekilde karşı çıktı, ve bunu ifade etmekten de asla geri durmadı. Savaşa karşı [hazırlanan] Uluslararası Anarşist Manifesto'nun imzacılarından birisiydi, ve Kropotkin'in konumuna "Hükümet Eğilimli Anarşistler" ve "Anarşistler İlkelerini Unuttular" gibi makalelerle karşılık verdi.

1919'da Malatesta son defa olmak üzere İtalya'ya geri döndü, gelişinin büyük bir coşku ile karşılandığı Cenova'ya vardı. Hiç vakit kaybetmeden kendini mücadeye veren Malatesta, Milan'a yerleşerek kısa sürede dağıtımı 50.000'e ulaşacak olan yeni günlük [gazete]Umanita Nova'nın editörlüğünü yapmayı kabul etti. Temmuz 1920'de kendi yazdığı programın büyük bir çoşku ile kabul edildiğiUnion Anarchica Italiana'nın ikinci kongresine katıldı. Takip eden ayda, Turin ve Milan'da gerçekleşen fabrika işgallerini destekledi. Yıl sonuna doğru 80 anarşist militanla beraber tutuklandı, mahkemeleri yapılıp beraat edene kadar hemen hemen bir yılını hapiste geçirdi.

Serbest bırakılınca Roma'ya geçti, ve Mussolini'nin Roma'ya "Yürüyüşü" ile kapatılmak zorunda kalana kadar ([yürüyüş] sırasında Malatesta'nın bir portresi Plaza Cavour'da yakılmıştı), Umanita Nova'nın editörlüğünü yapmaya devam etti.

Umanita Nova'nın kapatılması ile makina tamiratı ve elektrik tesisatçılığı yaptığı küçük bir atölye açtı, ama polisin müşterilerini rahatsız etmesi nedeni ile kapatmak zorunda kaldı.

1924'ten başlayarak, 1926'da diğer anti-faşist yayınlarla beraber kapatılıncaya kadar, en iyi yazılarının bir çoğununun yer aldığı 15 günlük Pensiero e Volonta'nın editörlüğünü yapmaya başladı.

1926'nın sonunda, aylarca polis baskısını takiben Malatesta ev hapsine mahkum edildi. Pratikte dairesine hapsedilmişken bile, Genova'daki Le Reveil ve New York'daki l'Adunata Dei Refrattari başta olmak üzere, anarşist basına makaleleriyle katkıda bulunmayı becerebiliyordu. 1932 yılının başlarında solunumla ilgili rahatsızlıkları [nedeni] ile hastalandı, ve 1932 Temmuz'unda 79 yaşında öldü.

David Poole
1