DANİEL GUERİN
(1904-1988)
Daniel Guérin (1904-1988)
 
Guerin Fransa'da sadece verimli bir yazar olması nedeniyle tanınan birisi değildi; aynı zamanda da uzun süredir CGT sendikasının bir militanı olması; İndo-Çin'deki, Cezayir'deki ve Yeni Kaledonya'daki Fransız saldırganlığının kurbanlarının destekçisi yılmaz bir anti-emperyalist olması; "Devrimci Eylem İçin Homoseksüeller Cephesi"nde (kendisi biseksüeldi) eşcinsellerin hakları için mücadele ediyor olması nedenleriyle iyi tanınan bir liberter komünistti.

1930'daki Suriye ve İndo-Çin ziyaretlerinin hemen ertesinde, Guerin sömürgecilik karşıtı oldu. 1933'de Nazi Almanya'sına gitti, ve takiben de "Faşizm ve Büyük Sermaye" adlı kitabını yazdı. Halk Cephesi sırasında, fabrika işgallerinin aktif bir üyesiydi ve aynı zamanda Auberges de Jeunesse'nin (Gençlik Yurdu) ortak kurucusuydu. 1937'de Guerin İspanya'daki Stalinist entrikaları ve faaliyetleri kınadı.

Nisan 1940'da, savaşa karşı enternasyonalist bir sekreterliğin kurulmasına amacıyla gittiği Oslo'da Alman ordusu tarafından tutuklandı ve 1942'ye kadar gözaltında tutuldu.
 

"Bir genç olarak Guerin, radikal hareketlere kapılmıştı, ve Leon Troçki tarafından temsil edilen devrimci sosyalizme dahil olmuştu. Troçkist hareketin bir üyesi olarak, her zaman faşizm teriminin tanımı üzerine yürütülen şiddetli kavgada önde gelen dökümanlardan birisi olan "Faşizm ve Büyük Sermaye"yi yazdı. Aynen Victor Serge'de olduğu gibi Guerin'in politikası yaşlandıkça giderek sola kaydı, ve hayatının ileri dönemlerinde anarşizm ve marksizmin bir melezlemesinin taraftarı oldu. Tartışılabilir; ama yaşamının bu dönemindeki en önemli kitabı, Noam Chomsky'nin önsözünü de içeren "Anarşizm: Teori'den Pratiğe" adlı kitabıdır. Fransızca'da sıradışı bir şekilde üretken olan Guerin'in yukarıda bahsedilen kitaplar ve birkaç küçük broşür haricinde, orijinal ve esinlendirici eserlerinin İngilizce'de mevcut olmaması bir talihsizliktir (iki ayrı makaleyi içeren "Liberter Marksizm" adlı broşürü ingilizce'de mevcuttur)"
Chris Faats

1946'da Amerika'ya varmasından [itibaren] 1949'da özgürlük ülkesinden sınırdışı edilene kadar birçok işçi hareketi ve Afrikalı Amerikalılarının sivil haklar mücadelesine katıldı.

1956'da Macar Devrimi sırasında işçilerin ezilmesi ise, sadece onun liberter yönelimlerini daha da güçlendirdi ve katılaştırdı.

1960'da Guerin Cezayirlilerin Fransız idaresinden bağımsızlığını destekledi, ve savaşmayı reddedenleri desteklemek üzere hazırlanan "l'appel des 121" bildirisini imzaladı.

Mayıs 68 olaylarına katıldı, ve daha sonra 1980'de UTCL'e katılana kadar George Fonteis ile beraber çalışacağı Mouvemente Communiste Libertaire'yi kurdu. İlerleyen yaşına rağmen, çalışmalarına devam etti; örneğin 84 yaşında ölmeden hemen önce hala anti-militarist eylemlere ve FHAR (Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire) gibi örgütlerin aktif bir katılımcısıydı.
  

Yapıtlarından Bazıları:
 • ABD'de Ekonomik Yoğunlaşma (Ernest Mandel'le birlikte, 1971).
 • ABD'de İşçi Hareketi, 1867-1967 (1968).
 • Malcom X'in Otobiyografisi (önsöz, 1966).
 • Faşizm Üzerine (1965 yeniden basım).
 • I. Kara Veba.
 • II. Faşizm ve Büyük Sermaye (Türkçe'de basılmıştır).
 • Birinci Cumhuriyette Sınıf Mücadelesi (1944).
 • Burjuvalar ve Çıplak Kollular, 1793-1795 (Türkçe'de basılmıştır, 1973).
 • Halk Cephesi: Başarılamayan Devrim.
 • Kendini Arayan Cezayir (1964).
 • Rosa Lüxemburg ve Devrimci Kendiliğindencilik (1971).
 • Troçki: İkinci Dünya Savaşı Üzerine (derlemeye önsöz, 1970).
 • Fransız Devrimi ve Biz (1970).
 • Cinsel Devrim Üzerine Deneme (1969).

 • Kaynak:"Fransa'da Sınıf Mücadelesi, 1793-95" kitabının yazar tanıtımı (çev. Yavuz Alogan, Yazın Yay. 1986).
  NOT:Troçkistlerin anarşizm konusunda eserleri ile oldukça üretken olan Guerin'in tek bir kitabının adını bile zikretmemelerine dikkatinizi çekerim.
   
  *Anarşizmin Temel Fikirleri - (1973)
  *İspanyol Devriminde Anarşizm - (1970)
  *Liberter Bir Komünizme Doğru
  Çeviri: Anarşist Bakış
  Yazıları:

  *Anarşizm: Teoriden Pratiğe, "Anarchism: Theory and Practice", 1970.
  *Liberter Marksizm?, "Libertarian Marxism?", 1970.
  *Anarşistler, Bolşevikler ve Victor Serge, "Anarchists, Bolsheviks, and Serge"
  *Liberter Bir Komünizme Doğru, "Toward a Libertarian Communism".
  *"Durruti'nin Dostları"nın Devrimci Mesajı (G. Fonteis'in kitabına önsöz), "The Revolutionary Message of the 'Friends of Durruti' ", 1983.
  *Daniel Guerin'in Anısına, "Goodbye Daniel".
  *Daniel Guerin'in Cezayiri, Liberter, "The Algeria of Daniel Guérin, Libertarian", Mustapha Khayati (Situationist International), 1966.

  Anarşist Yazın Ana Sayfa --->
  1