MANİFESTO

SPUR Grubu
Kasım 1958


1. Bugün, ahlakî yeniden silahlanmaya karşı çıkan, geleceğin taşıyıcısı olan bir sanatsal yeniden silahlanma var. Avrupa büyük bir devrimin, benzersiz bir kültürel darbe girişiminin [putsch] eşiğinde.

2. Özgürlüğün son toprağı olan sanat kuşkusuz onu her türlü araçla savunacaktır.

3. Bizler, teknikleşmiş makinenin devasa çirkin yapısını protesto etmeyi amaçlıyoruz. Kültürel bir çöl yaratan akılcılığa [rasyonalizm] karşı çıkıyoruz. Otomatik olarak işleyen düşünce, fikir yoksunluğunu, akademiciliği, atom bombasını doğurmuştur.

4. Dünyanın, demokrasi ile komünizmin ötesinde yenilenmesi kolektif düşünce yoluyla değil, ancak bireyciliğin yenilenmesiyle gerçekleştirilebilir.

5. Kültür yaratmak isteyen aynı zamanda onu yıkmalıdır.

6. Kültür, hakikat, ebedilik gibi kavramlar, hatta diğer sanatçılar bizi ilgilendirmiyor; bizler kendi yaşamlarımızı kurtarmalıyız. Sanatın maddi ve manevi durumu o kadar acıklıdır ki, sanatçılardan hoş bir tarza resim yapmaları istenemez. Ancak ne oldum delisi tipler böyle resim yapabilir.

7. Temel araştırma tümüyle bilimseldir ve uygulamalı araştırma tümüyle tekniktir. Sanatsal araştırma özgürdür; bilim ve teknikle hiçbir ilgisi yoktur. Bizler, sanatı teknik gaddarlığın aracı hâline getirmek amacıyla onu bilimsel yapmaya yönelik girişimlerine karşı çıkıyoruz. Sanat içgüdüye, ilkel yaratıcı kuvvetlere dayanır. Bu özgür ve yabanıl kuvvetler, düşünsel [entelektüel] spekülatörlerin alayını hiçe sayarcasına daima yeni, beklenmedik biçimlerin ortaya çıkarılmasını zorlarlar.

8. Sanat, çınlayan bir gonk darbesidir; yankısı, boşlukta yolunu kaybeden taklitçilerin çığlığıdır. Teknikle yer değiştirmesi [transpozisyon] sanatsal gücü öldürür.

9. Sanatın hakikatle hiçbir ilgisi yoktur. Hakikat şeyler arasındadır. Nesnel olmak isteyen kişi tek taraflıdır; tek taraflı olan kişi aşırı detaycı ve sıkıcıdır.

10. Biz, her şeyi kucaklıyoruz.

11. Bıkkın kuşak, kızgın kuşak, bunların hepsi geçip gitti. Şimdi sıra kiç kuşağının. KİÇ, KİR, GERÇEK ÇAMUR, KAOS KONUSUNDA ISRARCIYIZ. Sanat, içinde kiçin büyüdüğü gübre yığınıdır. Kiç sanatın kızıdır: Kız genç ve rayihalı, annesi ise leş gibi kokan bir kocakarıdır. Tek bir şey yapmak istiyoruz: Kiçi yaymak.

12. Bizler HATAyı istiyoruz. Kurmacılar(01) ve Komünistler hatayı ortadan kaldırıp ebedi hakikati yerleştirdiler. Bizler hakikate, mutluluğa, tatmine, hak duygusuna, şiş midelere, AHENKe karşıyız. Hata, insanın en harika yeteneğidir! Neden insan burada? Artık kendisine uygun düşmeyen geçmişin hatalarına yenilerini eklemek için.

13. Bizler, soyut ülkücülük [idealizm] yerine samimi hiççiliği [nihilizm] istiyoruz. İnsanlığın en büyük suçları hakikat, dürüstlük, ilerleme, daha iyi bir gelecek adına işlenmiştir.

14. Soyut resim, bayatlamış hakikatleri tekrarlayıp durmak için uygun bir bahane arayan miskin ruhun gülüp eğlendiği bir yer, boş bir güzelduyuculuk [estetizm] hâline gelmiştir.

15. Soyut resim, YÜZLERCE KEZ ÇİĞNENİP masanın altına yapıştırılmış BİR SAKIZdır. Bugün,  kurmacı ve yapısalcı [strüktüralist] ressamlar bu kuruyup taş gibi olmuş sakızı bir kez daha çiğnemeye çalışıyorlar.

16. Soyutlamayla birlikte dört boyutlu mekân kendi başına bir şey hâline gelmiştir. Geleceğin resmi ÇOK BOYUTLU olacaktır. Önümüzde sonsuz boyutlar açılıyor.

17. Sanat tarihçileri, gereken her manevi devrimi aydınların yemek masasına sohbet mezesi yapıyorlar. RUHUN YÜKÜMLÜ KILINMAMASI İÇİN MİLİTAN BİR RUH DİKTATÖRLÜĞÜne karşı çıkacağız.

18. Bizler, yetenekle resim yapamayız. Hatta böyle yapmak için çaba gösteriyoruz. Bizler kibirli ve ayrıksıyız [eksantrik]. Bizler tanımlanamaz olanız.

19. BİZ ÜÇÜNCÜ TAŞİST [lekeci] DALGAYIZ.
BİZ ÜÇÜNCÜ DADACI DALGAYIZ.
BİZ ÜÇÜNCÜ GELECEKÇİ [fütürist] DALGAYIZ.
BİZ ÜÇÜNCÜ GERÇEKÜSTÜCÜ [sürrealist] DALGAYIZ.

20. BİZ ÜÇÜNCÜ DALGAYIZ. Biz dalgalar deniziyiz (DURUMCULUK).

21. Dünyayı yıkıntılarından ancak biz kurtarabiliriz. BİZ, GELECEĞİN RESSAMLARIYIZ.

SPUR Grubu:
H. Prem, H.P. Zimmer, E. Eisch, H. Sturm, L. Fischer, A. Jorn, D. Rempt, G. Britt, G. Stadler


NOT: Almanca olarak yazılan metin Kasım 1958'de yayımlandı. NOT BORED! tarafından İngilizce'ye çevrildi.


Dipnotlar:
1 (AB) Kurmacılık (konstrüktivizm, yapımcılık): Malzemelerin son derece katı örgütlenmesini ve modern endüstriyel malzemelerin kullanılması destekleyen, Rusya'da 1900'lerin başında ortaya çıkan sanatsal hareket.


Çeviri: AnarşistBakış

Kaynak: "Manifesto", Kasım 1958.

Anarşist Yazın Ana Sayfa --->