HARFÇİ ENTERNASYONALİN KONUMU1

1952

Charlie Chaplin’in Ritz'de düzenlediği basın toplantısına müdahale etmemizin ve yönetmen Jean-Isidore Isou'ya cemaatvari bir şekilde teslim edilen külte karşı isyan eden "Artık Düztabanlara Yer Yok" başlıklı broşürün gazetelerde kısmen yayımlanmasının ardından, bu yönetmen ile dizginlerini elinde tuttuğu takipçilerinden ikisinin hazırladıkları ve yaptığımız eylemi onaylamayan bir yazı Combat'da yayımlandı.

Chaplin'in eserlerinin kendi döneminde önem taşıdığını takdir ediyoruz, ancak bugün yeniliğin başka bir yerde olduğunu ve "artık matrak olmayan hakikatlerin birer yalan hâline geldiği"ni (Isou) biliyoruz.

Özgürlüğün en önemli kullanımının putların yıkılması olduğuna inanıyoruz, özellikle de bu putların özgürlüğü temsil ettikleri bir zamanda.

Broşürümüzün kışkırtıcı havası, ortak ve körü körüne coşkunluğa karşı verilmiş bir tepkidir. Bazı Harfçilerin (ve bizzat Isou'nun) mesafeli duruşları bu olayda yalnızca ihanetlere; aşırılık taraftarları ile artık aşırı olmayanlar arasında, bizim ile eskimiş zaferlerine "gülüp geçecek" şekilde "gençlik dönemlerindeki keskinlik"lerini reddedenler arasında, yirmi yaşından büyük olanlar ile otuz yaşından küçük olanlar arasında sürekli yeniden gündeme gelen bir anlayışsızlığa yol açmıştır.

Bizler yalnızca altına imzamızı attığımız metnin sorumluluğunu üstleniyoruz. Kimseyi inkâr etmiyoruz.

Çeşitli kızgınlık ifadelerinin bizimle ilgisi yoktur. Gericiler arasında dereceler yoktur.

Böylelerini meçhul ve şoka uğramış kalabalığın takdirine bırakıyoruz.


SERGE BERNA, JEAN-L. BRAU, GUY-ERNEST DEBORD, GIL WOLMAN

Not: Bu metin, 29 Temmuz 1881 tarihli yasanın 13. Maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Combat tarafından reddedildi. Sonunda, 1 Aralık 1952'de Internationale Lettriste'nin 1. sayısında yayınlandı.

Fransızcadan İngilizceye çeviren: NOT BORED!


1 (AB’nin notu) Harfçi Enternasyonal = Lettrist Enternasyonal.


Çeviri: AnarşistBakış

Kaynak: "The Position of the Lettrist International", 1952.

Anarşist Yazın Ana Sayfa --->