Contador Aquesta �s la meva primera p�gina web

Muntanya i escalda Viatges M�sica Llibres Pel.l�cules Articles diversos Actualitat

actualitzat el 19/03/01

Galeria de fotografies Enlla�os Contacta�m @

Presentaci�:

S�c l�Aleix Roig.Un estudiant d�Enginyeria Mec�nica que en el seu temps lliure navega per internet entre d�altres moltes aficions.

Objectiu d�aquesta p�gina:

Compartir amb vosaltres experi�ncies, intercanviar opinions i facilitar-vos informaci�, sobre molts diversos temes.

Continguts:

Entre d�altres en aquesta p�gina podreu trobar: cr�niques de viatges i sortides a muntanya, cr�tiques de llibres i discos, articles sobre diversos temes, not�cies d�actualitat,...

Interactivitat:

Sortint-me de la t�nica imperant en la majoria de p�gines web, aquesta �s una p�gina interactiva en el sentit de que sou vosaltres els qui en bona part m�ajudareu a enriquir els continguts de la mateixa.

Aix� doncs podreu escriure articles, enviar-me imatges, suggerir millores i donar la vostra opini� en qualsevol de les seccions de la p�gina.

L�objectiu d�aquesta filosfia �s que sentiu aquesta p�gina una mica m�s vostra.

Per qualsevol dubte que tingueu o si voleu formar part dels col.laboradors podeu cantactar-me a la seg�ent adre�a :

[email protected]

Per buscar qualsevol tipus d�informaci�, aneu al cercador de Vilaweb, Nosaltres.com:

http://www.nosaltres.com

Hosted by www.Geocities.ws

1