La Marta ha estat expulsada de Gran Hermano. La qualitat televisiva segueix a la baixa...

actualitzat el 28/03/2001 a les 22:50

Hosted by www.Geocities.ws

1