Sadyang mapagmahal ang mga PINOY, kaya naman kahit saan man, lalo na kapag may pagkakataon,  anuman ang  okasyon, binabati  natin ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, boss, o sinumang malapit sa ating puso.  Kaya't ang bahaging ito ng Sacristan Speaks ay inilalaan para sa inyo. Sa maliit na halaga, maipapahatid nyo sa kanila ang inyong pagmamahal.

Birthdays

 
Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan
Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan
Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan
Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan
Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan Aldrin Sacristan
Anniversary Promotions

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan
Graduations Special Occassions

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan

Aldrin  Sacristan
       
Hosted by www.Geocities.ws

1