STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI SPR

 

SPR terdiri daripada tujuh angota,iaitu seorang Pengerusi,seorang Timbalan Pengerusi,serta lima orang Ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja

.

Tiga fungsi utama SPR adalah seperti berikut:

 

Untuk menjalankan fungsi SPR serta melaksanakan keputusan-keputusan Suruhanjaya,sebuah urus setia diwujudkan.Urus setia ini yang diketuai oleh seorang Setiausaha yang merupakan Ketua Pegawai Pentadbir,mempunyai 14 buah pejabat di setiap negeri di Malysia,dengan masing-masing diketuai oleh seorang Pengarah Pilihan Raya Negeri.Anggota-anggota pejabat pilihan raya negeri,bersama-sama dengan Ketua Pegawai Pentadbir dilantik daripada Perkhidmatan Awam Malaysia.

Hosted by www.Geocities.ws

1