CARA- CARA MENGUNDI

Undi adalah rahsia. Seseorang pemilih hanya boleh memangkah seorang calon sahaja, iaitu dengan menandakan ‘X’ bersebelahan nama calon yang dipilih. Selepas menandakan kertas undi, pengundi perlu melipatnya mengikut garisan di kertas undi, dan seterusnya memasukkannya ke dalam peti undi yang disediakan. Pengundi tidak dibenarkan membuat bising semasa memasuki kawasan pengundian.

Jika diadakan pilihan raya serentak (Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri) dua kertas undi disediakan. Kertas- kertas undi mestilah di tanda, dilipat dan dimasukkan ke dalam peti undi yang berasingan yang di tanda “PARLIMEN” dan “NEGERI”

Hosted by www.Geocities.ws

1