Les Misérables

Les Misérables [Dutch]

Deel II

Deel I:
Proloog Madame in d'r eigen persoon
Aan het eind van de dag Baas van 't hele spul
Mijn droom De Thénardier wals
Lekkere meiden Omlaag, omlaag
Wie ben ik? Ster
Fantine's dood Rood en zwart
Man tegen man Hoor je het zingen op de straat?
In mijn luchtkasteel  

Proloog
Dwangarbeiders:
Omlaag, omlaag, de blik gericht omlaag
Omlaag, omlaag, want anders krijg je slaag

Javert:
Breng mij gevangene 24601
Jouw tijd is om, je proeftijd gaat nu in
Je kent het gebruik

Valjean:
Ja eindelijk

Javert:
Nee, jij krijgt van mij de gele vrijlatingsbrief
Je blijft een dief

Valjean:
Ik stal een brood, niet meer

Javert:
Nee, jij brak in

Valjean:
Ik sloeg een venster in
Mijn zusters kind was de dood nabij
Stierf van de honger

Javert:
Honger krijg je weer
Tenzij je leert te luist'ren naar de wet

Valjean:
Ik luisterde al jaren: negentien
Als slaaf van de wet

Javert:
Vijf jaar, voor wat je deed
De rest omdat j'ontvluchten wou
Ja, 24601

Valjean:
Mijn naam is Jean Valjean

Javert:
Ik ben Javert
Vergeet niet hoe ik heet
Nee niet vergeten, 24601

Sträflinge:
Omlaag, omlaag, een slaaf volbrengt z'n straf
Omlaag, omlaag, twee benen in het graf

Valjean:
Vrij ben ik nu, de aarde is stil
Ik voel de wind, ik adem weer
En opgeklaard, licht op de hemel
Ik drink uit de bron, ik heb weer dorst
Na al die tijd verspild, vermorst
Hen vergeven is niet mijn taal
Zij zijn schuldig, allemaal
Een nieuwe dag, wat die mij brengt?
Op zoek, wat mij, de wereld schenkt

Twee Agenten:
Zeg de Monseigneur de waarheid
Mogelijk is hij zeer verrast
Jij was, zeg je, gisteravond
Bij de Monseigneur te gast?
En uit louter Naastenliefde
Heeft hij jou toen toegestopt
Immers kerel, dat bewéér je, al dit zilver

Bisschop:
Ja dat klopt
Maar je bent zo snel vertokken
Dat jou één ding is ontgaan
Dit had ik jou ook geschonken
Waarom liet je 't mooiste staan?
Laat hem vrij, hij sprak de waarheid
Dat is meer dan duidelijk nu
Dank u voor uw plichtsbetrachting
En Gods zegen rust op u
Broeder wil één ding onthouen
Zie dit in een hogere lijn
En gebruik dit kostbaar zilver
Om een eerlijk mens te zijn
Bij het bloed der martelaren
Bij hun lijden, bij hun lot
God verlost jou van het duister
Want ik kocht jouw ziel voor God

Valjean:
Wat deed ik, Heer? Wat heeft mij hiertoe gebracht?
Ik werd een hond op de vlucht, ik werd een dief in de nacht
En zonk ik al zo diep en lijk het al zo laat
Dat niets overblijft dan de schreeuw van m'n haat
De schreeuw in het donker, niemand noort mij
Ik, die hier sta bij het keren van het tij
Als er een weg is in de mist
Dan heb ik die lang geleden gemist
Mijn leven was oorlog, twintig jaar lang
Men maakte mij nummer, vermoordde Valjean
Men verklaarde, geketend, mij dood
Enkel voor 't stelen van een stuk brood
Toch liet ik toe dat deze man
Mijn ziel weer raakt, mij liefde leert
Hij gaf mij als een broeder's hoeder
Vertrouwen terug, de naam van broeder
"Jouw leven is naar God gekeerd"
Verkondigt hij
Ik die de wereld zag met haat
En heel de wereld haatte mij
Oog om oog, tand om tand
Leer om leer, geen gevoel
Dat was altijd mijn lijfspreuk
Dat was altijd mijn doel
Één woord van Hem en ik daal weer
Op de aloude pijnbank neer
In plaats daarvan schenk hij mij vrijheid
De schaamte, die opeens weer in me snijdt
Hij zei, dat ik een siel bezit, hoe hij dat wist
Een licht dat naar verlossing leidt?
Is er een weg nog in de mist?
Ik wil grijpen, maar glij weg
Om mij heen wordt alles zwart
Als ik in de leegte staar
Van de zonde in m'n hart
Ik ontvlucht nu Jean Valjean
Jean Valjean en zijn bestaan
Jean Valjean is nergens meer
Een nieuwe bladzij vangt nu aan

 

Aan het eind van de dag
De Armen:
Aan het eind van de dag ben je weer een dag ouder
En meer kun je niet zeggen van 't armenbestaan
Het is oorlog, het is strijd, en er is niets wat iemand kan geven
'n Hele dag weer op de been, enkel waarvoor?
Één dag korter te leven
Aan het eind van de dag ben je weer een dag kouder
En je rilt in het jak, wat geen warmte meer bood
En de burgers zien niet hoe onze kleintjes huilend zwerven
En de winter slaat harteloos toe, klaar met de dood
Één dag eerder te sterven
Aan het eind van de dag zal het ook weer gaan dagen
En de zon staat al klaar voor haar dag'lijkse gang
Zoals golven slaan op het strand, als een storm die zo op kan streken
Er is honger in het land, en een rekening nog te verree'knen
Een verschrikkelijk hoog bedrag
Aan het eind van de dag

Arbeiders:
Aan het eind van de dag krijg je niks meer voor niks meer
Want wie sit op zijn reet, koopt daarvoor nog geen brood
En de kind'ren wachten thuis, en die worden heus niet vet
Je bent dankbaar in een baan, en in een bed
Wat een zegen te leven

Diverse Vrouwen:
Gemerkt, hoe de ploegbaas van woede weer schuimt
Met z'n stinkende adem en hand op de tast
Omdat kleine Fantine z'n avances niet pruimt
En wie kijkt naar z'n broek, ziet het "staat" nu al vast

Arbeiders:
Aan het eind van de dag is een dag weer gestorven
Met genoeg in je beurs tot het eind van de week
Dat wil zeggen, doe je best, eerst de huur en rekeningen
En probeer dan met de rest, zolang mogelijk uit te zingen
De woekeraar slaat z'n slag
Aan het eind van de dag

Meisje:
Wat is dit voor briefje, onnezele zuster
Ik lees wel voor, waarom nog gedraald
"O Fantine nog meer geld moet je sturen
Cosette is doodziek en een arts moet betaald"

Valjean:
Mijn God, wat is dit voor gevecht?
Scheur deze kenaus uit elkaar
't Is een fabriek en niet een circus
Ik wil mijn naamhier niet beklad
'k Ben hoofd van een geacht bedrijf
En burgemeester van de stad
Zoek uit, hoor goed wat ieder zegt
En toon geduld met hand en mond

Ploegbaas:
Nou wie wil zeggen hoe 't ontstond

Meisje:
Aan het eind van de dag is zij 't eesrte begonnen
In een stadje vlakbij daar verbergt ze een kind
Dar moer elke maand betaald je begrijpt hoe ze komt aan de extra's
Ze verdient er bij als een slet in ieders bed
Zal de Baas niet bevallen

Fantine:
Er is een kind, ja dat klopt, en dat kind is m'n dochter
En haar pa was zo één die ons blut achtet liet
En mijn dochter woont in bij een waard en zijn vrouw
Ik betaal voor het kind, nou en mag dat soms niet?

Vrouwen:
Aan het eind van de dag brengt ze enkel ellende
En ellende voor één is ellende voor ons
Wij verdienen het daag'lijks brood, zij is slet in de avonduren
Wij belanden in de goot, als je haar niet de laan uit gaat sturen
Gebruik nu jouw gezag
Aan het eind van de dag

Ploegbaas:
Wist ik soms, dat de slet kon slaan?
Wist ik soms, dat het katje krabt?
En van 't bestaan van haar geheimen?
Ach ja, de deugdzame Fantine
Zo puur en kuis om aan te zien
Jij bent de oorzaak, staat nu vast
Van de ellende en de last
Ja, overdag vol heiligheid
En 's nachts alleen maar geiligheid

Meisje:
Ach, ze lacht je toch uit met haar mannen in bed

Vrouwen:
En ze moet nu meteen op de keien gezet

Meisje:
Aan het eind van de dag

Vrouwen:
Aan het eind van de dag

Ploegbaas:
Geef ik jou ontslag

 

Mijn droom
Fantine:
Eens toonden mannen zich je vrind, met de stem aangenaam
Met het woord jou behagend eens was de liefde groots en blind
En de wereld een lied, en het lied klonk uitdagend
En op een dag ging alles mis
Mijn droom, 't is lang geleden nou
De hemel blauw vol hoop en leven
Een liefde die nooit sterven zou
Een God die alles zou vergeven
Toen was ik jong en onbevreesd
Nog niet van werkelijkheid doordrongen
Het leven was een zorgeloos feest
De wijn geproefd, het lied gezongen
Maar de tijger in de nacht
Gromt als ingehouden donder
Als hij hoop aan stukken scheurt
En jonw droom tot schande maakt
Één zomer heb ik hem geloofd
Hij sliep naast mij, 't was als een wonder
Hij heeft mij van m'n jeugd heroofd
't Werd herfst, ik ben alleen ontwaakt
En in mijn droom haalt hij zijn bruid
Nog steeds wil ik hem alles geven
Niet alle dromen komen uit
Niet iedere storm kun je overleven
Mijn droom zo anders dan de hel
Waarin ik ben gedoemd te leven
Waarin geen enkele hoop meer gloort
Het leven heeft mijn droom vermoord

 

Lekkere meiden
Zeelui:
Ik ruik vrouwen, 'k ruik ze overal
'k Denk dit is een haven waar m'n anker vallen zal
Lekkere meiden, 'k ruik ze door de rook
Zeven dagen bonkt het schip en strakjes bonk ik ook
Stuurman wil een steuntje voor z'n pook

Vrouwen:
Lekkere meiden, of er iemand bijt?
Kleine jongens, grote jongens, vangen ze altijd
Lekkere meiden, overal geliefd
Doen het staande, liggend ja wat je maar belieft
Rechtop in de steeg, speciaal tarief

Oude Vrouw:
Wat prachtig haar, wat mooie lokken zijn daar
Een bofferd jij, da's een centime wel waard
Verkoop het mij

Fantine:
Je hand weg, laat me met rust

Oude Vrouw:
'k Verhoog de prijs, ik ga tot aan de tien francs
Hoe vind je dat?

Fantine:
M'n schuld betaald

Oude Vrouw:
Hoe vind je dat?

Fantine:
M'n schuld betaald, tien francs dat redt
Dat redt het leven van Cosette

Zeelui:
Lekkere meiden, snel eroverheen
Na een paar minuten ben je alweer op de been
Lekkere meiden, buiten op het plein
Je hebt geen hersens nodig om een goede hoer te zijn
Waarom schamen, dame van het plein?

Vrouwen:
Lekk're meiden, in de samenzang
Hebben veel bezoekers, maar die blijven echt niet lang

Fantine:
Capitain, kom, hou uw schoenen 'an
Is het niet een kick met iemand die niet weigeren kan?
Geld is makkelijk, met wat pret in bed
Jij hebt niet doot, dat ik je lig, te haten tot en met
En dat je liefde pleegt met een al dood verklaard skelet

Bamatabois:
Kom dichterbij, dat is me een poging wel waard
Welk lekkenij, staat er voor mij op de kaart?
'k Wil voor die prijs, een fijne snee van je taart

Fantine:
Ik wil jou niet
Nee, nee, monsieur, laat me gaan

Bamatabois:
Is dit een truuk? 'k Betaal niet meer

Fantine:
O nee, monsieur

Bamatabois:
Kapsoneswijf
Jij kleine teef, jij dutft, mon Dieu
Kijk het gaat met de hoer, zoals 't gaat in de winkel
Een koper koopt wat ie betast en beziet
De hoer is de koopwaar, voor haar het gerinkel
Van duiten, ze heeft niet het recht om te zeggen, "Die wel" en "Die niet"

Fantine:
'k Vetmoord je nog, monster, proleet, hoor je dat?
Zelfs een hoer hoeft nog niet, hoe laag ook gezonken plat met een rat

Bamatabois:
Mijn God, jij boet voor wat je nu doet
Ik ben een rat? Welaan die rat wil nu jouw bloed
Ik doe een aanklacht
Voor deze smaad in 't openbaar
Voor deze aantasting van lijf en goed

Fantine:
Ik smeek, geef me niet aan monsieur
Ik doe wat u van mij verlangt

Bamatabois:
Maak de politie maar je excuus

Javert:
Meldt mij alles wat gebeurt is
Wie zag wat en waar en hoe?
Laat hij 't uitgebreid beschrijven
Ik Javert, ik luister toe
In dit nest van hoer en adder
Één getuige zag beslist
Wie de hand sloeg aan die man hier?
Wat de kern was van de twist?

Bamatabois:
Javert, 't is ongelofelijk
'k Ging in 't park vanavond uit
Toen die slet me plotseling aanviel
Kijk die plek eens op m'n huid

Javert:
Zij verantwoort straks haar daden
Als u komt met uw rapport
Staat al vast, dat tot bekennen
Zij door 't hof gedwòngen wordt

Fantine:
Er is een kind dat op mij rekent
Monsieur ze is nog geen meter groot
Lieve God, heb toch erbarmen
Ik de cel in, gaat zij dood

Javert:
Altijd weer dezelfde smoezen
Altijd weer hetzelfde lied
Altijd weer de zaak vetdoez'len
Spaat je tranen, 't helpt toch niet
Eerlijk loon na eerlijk werk
Zo diert men zijn God en Kerk

Valjean:
Een ogenblikje graag Javert
't Is vreemd, maar ik geloof haar wèl

Javert:
Maar monsieur Le Maire

Valjean:
U deed uw plicht, dus laat haar nu
Ze moet een dokter en geen cel

Javert:
Maar monsieur Le Maire

Fantine:
Is het waar?

Valjean:
Wat wordt van haar? Dit kind in groot gevaar?

 

Wie ben ik?
Valjean:
Hij denkt, die man ben ik, voolopig nog althans
Die vreemde, die hij vond, dat is mijn grote kans
Waarom zijn huid gered? Waarom die fout hersteld?
Nu ik na zoveel zweet geworden ben, een held?
Als ik spreek, tot slaaf gedoemd
Zwijk ik, dan weet ik mij "verdoemd"
Ik ben "patron" van de honderden werkers
Hun lot is mijn lot
Hoe kan ik hen nog werk garanderen
Vanuit een cachot?
Als ik spreek, tot slaaf gedoemd
Zwijk ik, dan weet ik mij "verdoemd"
Wie ben ik?
Veroordeel ik die man tot slavernij?
Houd ik die blik vol doodsangst weg van mij?
Onschuldige, die mij gelijkt
En op de rol der rechtbank prijkt
Wie ben ik?
Kan ik verborgen houden wie ik ben
Doordat ik bang en laf mezelf ontken?
Wat is een naam die tot de dood
Slechts alibi en leugen bood?
Wie ben ik?
Durf ik m'n medemends nog aan te zien?
Durf ik mijself nog in de spiegel zien?
Mijn ziel behoort tot God, ik weet
Ik zwoer die eed, die'k nooit vergeet
Hij gaf me hoop, toen 't hopeloos scheen
Om voort te trekken, God alleen
Wie ben ik? Wie ben ik?
Ik ben Jean Valjean
Ik ben 't Javert, je wist 't allang
Sleur deze man niet in 't gevang
Wie ben ik? 24601

 

Fantine's dood
Fantine:
Cosette, het is al laat
Cosette, je moet naar bed gaan
De dag is stukgespeeld
Door jou, straks komt de nacht
Kom, Cosette, het wordt al langzaam donker
Zie een eerste ster is al ann 't flonk'ren
Droom maar weg, beschut tegen m'n schouder
De tijd vliegt door de vingers heen, 't wordt elke keer wat kouder
'k Houd je warm, kom veilig bij me schuilen
Hoor de wind door winterbomen huilen
Het wordt duister maar maak je maar geen zorgen
Ik zing voor jou een slaaplied en ik wek je in de morgen

Valjean:
Oh Fantine, ons rest nog weinig tijd
Maar Fantine, ik zweer bij mijn bestaan

Fantine:
Kijk m'sieur, de kind'ren spelen blij

Valjean:
Vindt de rust, vindt de rust voor altijd

Fantine:
Mijn Cosette

Valjean:
'k Zal me over haar ontfermen

Fantine:
Neem haar mee

Valjean:
'k Zal haar aan niets ontbreken

Fantine:
U, m'sieur, gezonden uit de hemel

Valjean:
Zolang ik leef, zal ik Cosette voor kwaad en pijn beschermen

Fantine:
Neem mijn hand, ik krijg het steeds maar kouder

Valjean:
Dan hou ik je warm

Fantine:
Bij de God, die alles heeft geschapen

Valjean:
Kom schuilen voor de storm

Fantine:
Blijf bij mij tot ik ben ingeslapen
En zeg Cosette, dat ik haar weer zal zien als ik ontwaak

 

Man tegen man
Javert:
Valjean, van man tot man, zij het vertraagd
M'sieur Le Maire, die 'n andere keten draagt

Valjean:
Voordat je een zin nog verder gaat Javert
Voordat je me weer ketent als slaaf, opniew
Luister naar mij, ik heb een taak te doen
Die vrouw hier laat een dochter na in nood
Ik ben de enige, die nog uitkomst bied
Heb medelij, drie dagen maar, meer niet
Dan kom ik terug, ik geef mijn woord
Dan kom ik terug

Javert:
Verslijt me voor gek
'k Heb jaren lang op jou gejaagd
Een man als jij verandert nooit
Een man zoals jij

Valjean:
Geloof er van, wat je wilt
Ik heb gezworen deze taak te doen
Jij weet niets van mijn bestaan
Dan het stelen van een brood
Niets van al m'n staan en gaan
Nee, je ziet me liever dood
Maar niet voordat dit kind is recht gedaan

Ik waarschuw jou, Javert
Mij gaat nu echt niets te ver
Ja, dit wild is veel te wild
Voor jouw jachtseizoen
Ik waarshuw jou, Javert
Mij gaat nu echt nets te ver
Als moet ik jou doden hier
Ik doe wat ik moet doen
Javert:
Een man als jij verandert nooit
Een man als ik verandert nooit
Nee, 24601

Mijn plicht ligt bij de wet, jij hebt geen recht
Volg me nu, 24601
Zaken staan er anders voor
Jean Valjean is nergens meer
Spreek jij nog van een "vergrijp"
En een "prijs" die jij betaalt?
'n Zondaar is toch iedereen
'n Zondaar die z'n keus bepaalt
Wat weet jij van mij, Javert?
'k Ben geboren in de nor
Aan de zelfkant, ik werd groot
Net als jij man, in de groot

Valjean:
Dit zweer ik als mijn dure plicht

Javert:
Geen schuilplaats, die nog open ligt

Valjean:
Ik zorg voor dit kind als was het mijn

Javert:
Waar jij je ook verbergen zal

Valjean:
Ik breng haar groot in stralend licht

Valjean & Javert:
Ik sweer bij God, ik zal er zijn

 

In mijn luchtkasteel
Cosette:
's Nachts vlieg ik maar mijn luchtkasteel
Als God de Heer me vleugels geeft
Vloeren, die hoeven niet geveegd
Omdat 't kasteel geen vloeren heeft
Overal speelgoed wat er zweeft
Jongens en meisjes zijn er veel
Niemand die iets te snauwen heeft
Snauwen mag niet in mijn kasteel
Daar is een vrouw in witte jurk
Houdt me vast en zingt een lied
Zo mooi om te zien en ze voelt zozacht
Ze zegt: "Cosette, ik hou van jou" en lacht
Ik ken een plaats waar je nooit verdwaalt
Ik ken een plaats waar niemand huilt
Huilen mag niet, wanneer ik speel
's Nachts in mijn mooie luchtkasteel

 

Madame in d'r eigen persoon
Madame Thénardier:
En wie is daar? Madame in d'r eigen persoon
Verbeeldt zich elke keer dat ze 't zo schitterend doet
Pas maar op da'k je niet zie niksen
Blijf me maar uit de buurt
Tien klote francs stuurt me je moeder
Wat koop j'r voor?
Aan 't werk, jawel, die emmer "mademoiselle"
En haal wat water uit de put en snèl
Ach we hadden je nooit hier in huis moeten nemen
Hoe stom zijn we weer aan de gang
Zo moeder, zo dochter, het schuim van de straat
Éponine, kijk me aan, Éponine, toon je kleren
Die helblauwe hoed, staat je werkelijk goed
Ja sommige meisjes, die weten precies
Zich te kleden en Hemel zij dank
Zich ook nog te gedragen als 't moet
Nog hier Cosette? Je tranen hebben geen zin
Met de emmer 't bos in naar de put nu en schep er water in

 

Baas van 't hele spul
Thénardier:
Welkom, m'sieur, kom, zet u hier
Maak kennis met een top-herbergier
Want bij de rest, wordt zeer slecht gekookt
De gans wordt verpest en de gast zelf gerookt
Eerlijkheid is schijn en dat doet mij pijn
Een vent runt deze tent wiens talent wil zijn
Baas van 't hele spul, koning van de kroeg
Wilt u nog een handje? Ik heb zweet genoeg
Vette knipoog hier, daar een geile lach
En maar suggereren dat ik jou zo mag
't Kost geen moeite, als ik kwijlend onze gasten eer bewijs
Alleen, 't is voor wat hoort wat, alles heeft hier zo z'n eigen prijs
Baas vant 't hele spul en de beestenboel
Gasten lichter maken is een edel doel
Water in de wijn, lekker door verdund
Ringen stelen al je niet meer lopen kunt
Alle hooggeëerde gasten houen van z'n schuine taal
'k Doe alles wat ze willen, Jezus, 'k zal ze villen, allemaal

Thénardier & Koor:
Baas van 't hele spul pakt je van opzij
Ieder die voobij komt laat ie niet voorbij
Stut en steun voor arm, raad en daad voor rijk
Philosoof en trooster is ie tegelijk
En de hooggeëerde gasten prijzen hem met dankbaarheid

Thénardier:
Maar sluit goed je koffers, boffers, anders ben je alles kwijt
Welkom m'sieur, in 't paradijs
Rijg los je laars, rust uit van de reis
Dit weegt een ton, wat een gewicht
Geen angst, je wordt toch opgelicht
Wilt u soms wat zwijn dat ik voor u braad?
't Vet staat al een week, dus 't smaakt 'delicat'
Voedsel? Maar meneer! Voedsel? Alsjeblief!
Gooi het in de molen lijkt het net op "bief"
Lever van het paard, nieren van een kat
Slim verwerkt tot worsten en dat was dat
Stamgasten zijn meer dan welkom, bruidssuite helaas niet vrij
Redelijke prijzen met wat kleine extra's er nog bij
Extra voor de luis, kakkerlak en muis
Die je aangeboden worden door dit huis
Extra voor de stank, extra voor 't geluid
Extra als het venster op je kamer sluit
Als het komt tot prijs bepalen, geen geknoei dat hij verfoeit
Komt al aardig tekening in de hele rekening
Jezus, 't is verbezend hoe ie goeit

Thénardier & Koor:
Baas van 't hele spul pakt je van opzij
Ieder die voobij komt laat ie niet voorbij
Stut en steun voor arm, raad en daad voor rijk
Philosoof en trooster is ie tegelijk
Alle hooggeleerde gasten zien hem als een boezemvriend

Thénardier:
Wat een krentekakkers, jakkes, er wordt bijna niets verdiend

Madame Thénardier:
Ik heb gedroomd in m'n jeugd van een prins
Maar God allemachtig, nou 't viel tegen enigszins
"Baas van 't hele spul"? Ik krijg 't niet uit m'n mond
Philosoof en trooster en één hoop stront
Voelt zich als Voltaire net zo sluw en link
Denkt hij es een minnaar, nou 't is nog geen pink
Wat een wrede grol van 't noodlot bracht me samen met die lul
God wat is 't een gluiperd, kontekruiper, druiper van het spul

Thénardier & Koor:
Baas van 't heel spul

Madame Thénardier:
Baas? Het is een boef

Thénardier & Koor:
Philosoof en trooster

Madame Thénardier:
Als ik maar niet hoef

Thénardier & Koor:
Stut en steun voor arm, raad en daad voor rijk

Madame Thénardier:
Walgelijk en dronken is ie tegelijk

Thénardier & Koor:
Alle hooggeëerde gasten heffen nu hun glas of pul

Thénardier:
Drink nu op het wereldleed

Madame Thénardier:
Drink nu op de baas z'n reet

Allen:
Ieder heft z'n glas of pul op de baas van 't hele spul

 

De Thénardier wals
Thénardier:
Wat hoor ik? Wat is dat?
Gaat u roven die tedere schat?
Schat die blinkt, schat van goud
Brokje goud waar ik zielsveel van houd?
Schuld voldoen naar de wet?
Ach niet ping'len om lieve Cosette
Dat Fantine vrede vindt
Zorgden wij wel genoeg voor haar kind?
Haar gekleed, haar gevoed
Haar behandeld als ons eigen bloed
Eigen bloed, monsieur

Valjean:
Uw woorden sieren u meneer
Die ik als afscheid ook beschouw
Laat ons niet marchanderen gaan en zo voort
Anders gezegd, zijn we akkoord?

Madame Thénardier:
't Was akkoord, in deze geest
Als ze niet zo vaak ziek was geweest
Dokter kwan, telkens weer
Medicijnen zijn prijzig, meneer
Niet dak ik U, misgun één sou
't Is in Christus naam al wat ik doe

Thénardier & Madame Thénardier:
Twijfel rijst, even maar
Veel verdorven mensen neitwaar?
Kleine meid, ach wat sneu
Wat u wilt is toch éérbaar, m'sieur?

Valjean:
Nog één woord, en ik pas
Vijftienhonderd voor uw Charitas
Kom, Cosette, zeg adieu
Groet nu vriend'lijk madame en monsieur
Dank voor al wat u deed
'k Maak me sterk, dat u ons snel vergeet

 

Omlaag, omlaag
Bedelaarskoor:
Omlaag, omlaag, de blik gericht omlaag
Omlaag, omlaag, aanschouw uw medemens
Barbaars, barbaars, het lot der bedelaars
Uw kleinste fooi is onze grootste wens

Gavroche:
Heel aangenaam, ik heet Gavroche
Dit zijn mijn mensen, dit is mijn plek
Geen sjieke junk, of dure broche
Valt niks te jatten, vind je 't gek
Dit is mijn school, mijn universiteit
Hier in de goot van Saint Michele
Weer 'n korst brood, uw edelmoedigheid
Kost mij een kies maar dank u wel
Ben je arm, ben je vrij
Ga met mij, ga met mij

Bedelaarskoor:
Omlaag, omlaag, wij lijden zo intens
Omlaag, omlaag, aanschouw uw medemens

Oude Bedelvrouw:
Weg hier van m'n plek, met je vieze sex
Jij bent nog een nieuwe dus verdwijn nu maar weer vlug

Jonge Hoer:
Hou je gore bek, vieze ouwe heks
'n Klant, die krijgt bij mij er nog iets lekkers voor terug

Oude Bedelvrouw:
'k Weet wel wat je geeft, rondje syfilus
Tot dat elke klant mooi in de kist geborgen is

Souteneur:
Laat de oude koe, attention un peu
Ze wauwelt louter wartaal sinds d'r laatste gonnoreu

Bedelaarskoor:
Wanneer houdt het op? Wanneer stopt de hel?
Iets moet gaan gebeuren? Gaan gebeuren en heel snel
En heel snel, en heel snel...

Enjolras:
Waar zijn de leiders van dit land
Ze praten mooi maar doen geen zier

Marius:
Enkel één man, en dat is Lamarque
Vecht voor die arme sloebers hier

Bedelaarskoor:
Voedsel voor mij kind, help ons uit het slop
Elke broodkorst, die je vindt, in Jezus' naam geef op
Toe geef op, toe geef op...

Marius:
Lamarque is ziek, gaat achteruit
Haalt 't einde van de week niet meer

Enjolras:
Met alle woede in het land
Dé grote oordeelsdag, wanneer
Worden de rijken van hun bed gelicht?
En barrikades opgericht?

Bedelaarskoor:
Zie, hoe er hier geleden wordt intens
Omlaag, omlaag, aanschouw uw medemens

 

Ster
Javert:
Ver, buiten in 't donker
Daar vlucht nu een man die wetten verboog
Wetten verboog, God is getuige
Dat ik niet rust, tot we staan oog in oog
Tot we staan oog in oog
Hij zoek z'n weg in het zwart
Mij ist het licht geopenbaard
Ieder mens, die rechtsschapen zal leven
Wordt ook gespaard
Maar maak je de val die Lucifer viel
Val jij in 't zwaard
Ster, licht in duizendvoud
Licht in het duister, jij schept de orde
In chaos en nacht, jullie zijn schildwachten
Stralend en sterk, houdt in 't donker de wacht
Houdt in 't donker de wacht
Elk weet waar hij moet staan
Elk houdt z'n koers, uur na uur
De ieder seizoen zich herhalende baan
Is van eeuwige duur
Maar maak je de val die Lucifer viel
Val jij in 't vuur
En zo moet het zijn, zo staat het geschreven
Op de deurpost van 't paradijs
Hij, die mocht falen, hij, die valt
Betaalt de prijs
Heer, mijn verlangen
Laat me hem vangen dat smeekt Javert
Eerder rust ik niet, ik zweer dit als plicht
Bij het licht van de ster

 

Rood en zwart
Combeferre:
Bij de Notre Dame staan grote groepen klaar

Feuilly:
Bij Rue du Bac staat iedereen op scherp

Courfeyrac:
Studenten, arbeiders, het volk, één rivier die raast en kolkt
Overspoelt het hele land, heel Parijs kiest onze kant

Enjolras:
't Komt dichterbij
Zo dicht dat het bloed in de aderen stolt
Pas op dat niet
De wijn je brein heeft uitgehold
Want de vijand is zeer gevaarlijk en sluw
In mannen en wapens ons verre de baas
't Is makkelijk om hier hen als vuil af te doen
Maar de Garde National is sterker helaas
Wie geeft het signaal, dat 't volk zich gaat roeren?
Één oproep tot strijd, één front, allemaal
Marius, te laat

Joly:
Wat scheelt je man?
Heb je vandaag een geest gezien?

Grantaire:
Wat wijn doet wond'ren, wat ik zeg

Marius:
Je zegt een geest, een geest misschien
Misschien heb ik haar als geest gezien
Één ogenblik, toen was ze weg

Grantaire:
As je me nou, as je blieft
Wordt Marius toch nog verliefd?
Zit boordevol met ooh en aah
Jej speekt van strijd, man tegen man
En hier komt hij als Don Juan
't Is mooier dan de Opera

Enjolras:
Het wordt tijd dat nu elk, beslist waar hij staat
Of hij vecht voor het recht, dat hij slechts naar de opera gaat
De prijs die dat kost, is dat ieder bekend?
Of is 't slechts een spel van de rijke student?
De kleuren van 't bestaan veranderen elk moment
Rood, het bloed van fel protest
Zwart, na eeuwen duisternis
Rood, een nieuwe mogen gloort
Zwart, de nacht die niet meer is

Marius:
Was jij geweest waar ik net ben geweest, wist jij ook
Wat het is, als geluk in je slaat als een bliksemschicht
Had jij beleefd, wat ik net had beleefd, zaj je ook
Hoe de wereld verandert in een zee van licht
Verblindt, waar goed, waar slecht en waar de waarheid ligt

Grantaire:
Rood

Marius:
Ik sta in vuur en vlam

Grantaire:
Zwart

Marius:
Wat mij het afscheid gaf

Studenten:
Rood

Marius:
Begeerte die me nam

Studenten:
Zwart

Marius:
De wanhoop achteraf

Enjolras:
Marius speel niet langer het kind
Ik weet het, je bedoelt het goed
Er is iets groots nu in 't verschiet
Wat will jouw ziel nog met gevoul?
We streven naar een hoger doel
Dan telt jouw kleine leven niet

Studenten:
Rood, het bloed van fel protest
Zwart, na eeuwen duisternis
Rood, een nieuwe mogen gloort
Zwart, de nacht die niet meer is

Enjolras:
Wel, Courfeyrac, de geweren nu geteld?
Feuilly, Combeferre, we hebben weinig tijd
Grantaire, zet die fles toch neer
Is voor ieder een geweer?

Grantaire:
Giet cognac maar in me strot
Stinkt m'n strot ze zo kapot

Courfeyrac:
In St. Antoine staat ieder achter ons

Combeferre:
Bij Notre Dame stapelt men stenen op

Feuilly:
Twintig wapens, praktisch nieuw

Gavroche:
Luister

Joly:
Kogels, twintig per persoon

Gavroche:
Luister naar mij?

Jean Prouvaire:
Het dubbele in de Port St Cloud

Gavroche:
Luister, allemaal nu

Lesgles:
Geweren, zeven St. Martin

Gavroche:
Generaal Lamarque is dood

Enjolras:
Lamarque is dood
Lamarque, zijn sterven treft ons allemaal
De vriend van 't volk, zijn dod dient ons straks als signaal
Bij z'n uitvaart loopt iederen uit voor die man
't Is een schreeuw van verdriet, dat geen oor zal ontgaan
Bij de dood van Lamarque, gaat de vlam in de pan
En dan zien ze, de dag van verlossing breekt aan
Dat is het uur
Ga het uur tegemoet nu, vol vreugde, vol vuur
Met z'n allen de straat op, geen twijfel in 't hart
Maar met jubelend gejuich
Al het volk stroomt hier heen
Sluit zich aan, iedereen

 

Hoor je het zingen op de straat?
Enjolras:
Hoor je het zingen op de straat? Hoor je het zingen op het plein?
Van al die mensen die verdommen om nog langer slaaf te zijn
En het kloppen van hun hart klinkt als een trom die nooit verstomt
Vol van verwachting van een wereld die morgen komt

Combeferre:
Doe je met de kruistocht mee? Schouder aan schouder, zij aan zij
Daar achter barricades wacht een nieuw bestaan op mij

Courfeyrac:
Dus vecht voor het recht onafhankelijk te wezen en vrij

Koor:
Hoor je het zingen op de straat? Hoor je het zingen op het plein?
Van al die mensen die verdommen om nog langer slaaf te zijn
En het kloppen van hun hart klinkt als een trom die nooit verstomt
Vol van verwachting van een wereld die morgen komt

Feuilly:
Zie omhoog, hoe de banier voorwaarts gaat met roem en glans
Zul je leven, sterven hier geef je 't Vaderland een kans?
Het bloed van gevallenen reinigt de grond van "La France"

Koor:
Hoor je het zingen op de straat? Hoor je het zingen op het plein?
Van al die mensen die verdommen om nog langer slaaf te zijn
En het kloppen van hun hart klinkt als een trom die nooit verstomt
Vol van verwachting van een wereld die morgen komt

Hosted by www.Geocities.ws

1