Idees brillants, pràctiques i senzilles


Prendre mesures, en llocs petits

A vegades hem volgut mesurar l'interior d'un model per tallar una peça, o senzillament per ajustar les que en venen en el "kit". Una forma possible de fer-ho es mitjançant un metre o troços del mateix, tallat a diverses mides, i amb un bastonet rodó, amb un encaix podem afegir o treure diferents troços i prendre les mesures bastant exactes.


Roscar visos sobre xapa sense masa esforç

Quan fem un forat sobre una xapa metál.lica o d'alumini i i volem posar-hi un vis de rosca, la millor opció es sempre un vis de rosca xapa. Pèro el que acostuma a pasar, es que hem de fer un forat una mica mès petit per tal que el visl tingui un bon ajustatge, i amb el tornavis, anar obrint la rosca a mesura que hi posem el vis. Una forma senzilla de suavitzar el pas, es embrutar la rosca amb sabó de rentar les mans (pastilla). D'aquesta manera sera mès fàcil acollar el vis. Desprès, amb alcohol o acetona, treurem les restes del sabó de la xapa.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1