Achromat

ČZ 250 cm³ typ 485 m/1981 vid Mången och Mångsälven år 1985.

ČZ 250 cc type 485 m/1981 vid Mången år 1985. Foto: Erik Jonsson

Vid Mången år 1985. Foto: Erik Jonsson

ČZ 250 cc type 485 m/1981 vid Mångsälven år 1985. Foto: Erik Jonsson

Oppåt / Наверх / Auf