Absolute
                                   Bangkok
                               The Bangkok Bar's new Episode
                                   [email protected]
                                  tel : 02-2030669

                                            

                                homeschedulecocktailscontact usbangkokbar

                                           

                     Cocktails

                                           

                                     Iyara in rut 140 bahts  singapore sling 180 bahts charlie chaplin 140 bahts

                

                                Big Shot 280 bahts

                                                                                        

                                            
 

                                                                             
                                                                       [email protected][email protected]
                                                                                 tel : 02- 2030669
    Photography : na

Hosted by www.Geocities.ws

1