revista abalar
presentación
revista
actualidade
enlaces
cada día máis linda
[email protected]
 
Lugares desde onde se visita abalar
Presentación
Un grupo de persoas decidimos xuntarnos un día do mes de novembro de 2002 para falarmos e debatermos sobre temas relativos á Xeografía. Estudantes, xente do ensino secundario e superior, recén licenciadas/os... Unha amalgama heteroxénea cun obxetivo común: a preocupación pola Xeografía galega, por facer dela unha ferramenta útil para a nosa sociedade.
  Aínda que algúns membros deste colectivo fan parte das institucións educativas do País e participan das súas iniciativas oficiais, este camiño que comezamos a trillar ofrécenos un panorama ilusionante máis non excluínte. Formamos un colectivo aberto e plural con formulacións críticas á nosa disciplina e ao mundo actual. A colaboración inter-xeracional, o intercambio de ideas desde posicións vitais, laborais e ideolóxicas ben diferentes, a eliminación das xerarquías ou a abordaxe de temas non sempre confortábeis para a academia, son algunhas das bases sobre as que queremos asentar o noso futuro.
  Como moitas outras disciplinas, o éxito da institucionalización da Xeografía foi acompañado dun proceso de domesticación, dunha servidume ao poder moito máis importante do que se poida pensar. Neste País onde a xeografía se atopa nun marco de desvalorización, marxinación e descoñecemento o noso obxectivo primordial é principiar un gran proceso de dignificación e dinamización a todos os niveis para darlle a importancia que merece.
abalar
Web actualizada o 23/07/07 Abalar, a xeografía galega en construción. © abalar 2007

ABALAR non é unha revista dixital, os contidos aquí recollidos foron editados en papel, as citas que se fagan deben referirse á súa edición orixinal.

nº0
nº1
nº2
nº3
nº4
nº5
   
       
       
Enlaces
Delegación Galega do Colexio de Xeógrafos
Adega
Galería fotográfica do congreso da IGU en Compostela
Kritische Geographie
Nodo 50 (contrainformación en la red)
Europarc
Anarco-territoris
Hosted by www.Geocities.ws

1