De officiële
WESSEL DI WESSELLI
Pagina's
Het Perpetuum Mobile  KAN! 

Di Wesselli werkt sinds jaar en dag aan de ontwikkeling van toestellen waarvan de realisatie vanuit wetenschappelijke hoek als onmogelijk beschouwd wordt.

 Di Wesselli werkt niet alleen aan de ontwikkeling van die dingen, hij bestijgt ook regelmatig het spreekgestoelte in diverse cultuurcentra en auditoria van universiteiten, zoals in de VUB te Brussel. Zonder gevaar voor overdrijving kan men zeggen dat hij begeesterd is door de idee van een eeuwigdurende beweging in een systeem van meta-fysische wisselwerking, waarbij een als het ware verlossende energiesprong vrijkomt.

 

Accord-Eon: in accoord met God

De wereld van di Wesselli wordt getypeerd door zijn kunstenaarsschap. Dat maakt het grote verschil uit tussen zijn denksystemen en die van de wetenschapsmensen met wie hij regelmatig in de clinch geraakt. Zij denken in termen van "vaststellingen". Di Wesselli denkt in termen van "vooropstellingen", van te bereiken doelstellingen dus. Men kan met andere woorden in zijn denksysteem niet beweren dat iets wat vandaag onmogelijk is, het morgen nog zal zijn. Zelfs niet als de onmogelijkheid van vandaag er een is van principiële aard. In feite is de stellingname van di Wesselli een patafysische stellingname. Hij brengt de medemens een introductie van, naast de functionele fysica, de functionele meta-fysica.

 

Het voorbeeld van de pot van de pottendraaier Er is een merkwaardige parallel tussen, enerzijds, de volumetoename die de pottendraaier aan de pot toekent doordat hij de kleiwand indrukt, en de volumetoename ergo energiewinst door opwaartse kracht onder water, bekomen doordat de alzijdse waterdruk  de schaarwerkwanden indrukt tot grotere volumes anderzijds!
Di Wesselli's taalgebruik - in terminologie en poëtische formuleringen - net zo goed als de tekeningen en de technische creaties, de machines, de modules, de filosofie over zijn roeping tot oplossing van 's werelds energieproblemen en over de mogelijkheden die in de onmogelijkheden verborgen zitten; het zijn even zoveel aspecten van di Wesselli's artistieke totaalvisie op de kosmos, op het bestaan en op de creatieve mogelijkheden van het fenomeen mens. 

 Begrijp in enkele lessen het


Belangrijke opmerking: Er is zoiets als het 'COPY'-RIGHT! (KOPIEER-RECHT!)

dit wil zeggen:

 
Alles uit deze publicatie mag worden verveelvuldigd, openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van di Wesselli ... te vragen!

This page hosted by  Get your own Free Home Page
Hosted by www.Geocities.ws

1