Velkommen til Bergen og Omegn Geologiforenings hjemmeside !

I 1998 feirer Bergen og Omegn Geologiforening (BOG) sitt 20-års jubileum. Dette er en forening med ca. 150 steinsamlere og andre med interesse for amatørgeologi på ulike plan. Foreningen har egne lokaler i Sandviksboden 23. Den arrangerer flere møter hver måned, hvor vi diskuterer mineraler, hører på foredrag og koser oss over en kopp kaffe, holder diverse kurs og har flere "steinekskursjoner" hvert år. BOG har også et godt samarbeid med museet i Bergen, og arrangerer bl.a. en steindag en gang i året i samarbeid med dem. BOG hadde også ansvaret for mineralmessen i 1984, og gleder seg over enda en gang å kunne vise byens borgere og andre alt det vakre som finnes i våre fjell og alt som kan skapes av disse edle materialene. BOG vil ha egen informasjonsstand på Messen. God parkering og grei adkomst til messelokalet Arenum, skulle gi alle en sjanse til å oppleve denne unike samlingen av verdens mineraler.

* Påmelding for utstillere til den 21. Nordiske Stein og Mineralmesse i Bergen, Norge. *
* Den 21. Nordiske Stein og Mineralmesse i Bergen, Norge. *
* Vår side med linker til steinklubber omkring i Europa *


Møter i BOG høsten 1997

Møter i Geologisk museum
------------------------------------
Onsdag 26. november Foredrag v/ Hans Chr. Berntzen: Nord Norge - En tur verd; en sommerlig mineraljakt og kultur attåt

Åpnet hus møter i Sandviksboder 23
--------------------------------------------------
Onsdag 12. november ?
Onsdag 10. desember Julemøte

KOS (kaffe og stein) møter i Sandviksboder 23
---------------------------------------------------------
Mandag 1. desember

Årsfest
-------------
Fredag 21. november


Er du interessert i steiner ? Bor du i Bergensområdet ? Meld deg inn i BOG ved å sende en mail til følgende addresse: [email protected]

Eller skriv et brev til følgende addresse:

Bergen & Omegn Geologiforening
Postboks 795 - N-5001 Bergen
Telefon 55 25 79 49 - Telefax 55 20 12 27


Siden er laget av:
Jens Ottar Stærkebye
Nøsteveien 3
3010 Drammen
E-mail: [email protected]
Hosted by www.Geocities.ws

1