คำศัพท์10คำ

1.www (Word wide web)

www ย่อมาจาก world wide web อ่านว่า เวิลด์ไวด์เว็บ หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิว เตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลก ดู internet, HTML, ประกอบ

2.Web Site

คือสื่อนำเสนอข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกว่า Web Browser โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ และเว็บไซต์นั้นถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) และได้มีการพัฒนาและนำภาษาอื่นๆเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้มีความสามารถมากขึ้น เช่น PHP , SQL , Java ฯลฯ

3.Web browser

คือ โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและติดต่อสื่อสารในรูปแบบ Webpage (เว็บเพจ) โดยโปรแกรมจะแปลงภาษาคอมพิวเตอร์ HTML ให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้บนหน้าเว็บ

4.Web Hosting

คือ  เป็นการให้บริการสำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต เมื่อต้องการฝากเว็บไซต์ของตัวเองให้กับผู้ให้บริการ เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถให้บริการอยู่บนออนไลน์ตลอด 24 ชม. โดยผู้ให้บริการจะจัดสรรพื้นที่การใช้งาน ทั้งการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล อีเมล์ ไว้ใน server ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบการดูแลด้านปลอดภัยการสำรองข้อมูล รวมไปถึงความเร็วในการส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งถ้าจะต้องลงทุนด้วยตัวเองทั้งหมด จะมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อนทางด้านเทคนิค ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ทำให้ผู้ใช้บริการรายย่อยเห็นว่า web hosting คือทางเลือกที่ดีกว่า

5.URL

คือ ตัวระบุที่อยู่ (Address) ของข้อมูลต่าง ๆ ภายในอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงไฟล์ (File) หรือหน้าเว็บไซต์ (Webpage) ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (คล้ายกับ "เลขที่บ้าน" ที่ทำให้พนักงานส่งของหาบ้านเราเจอเวลาสั่งซื้อของออนไลน์) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรามักคุ้นเคยกับ URL ของเว็บไซต์มากกว่า จึงทำให้บางคนนิยมเรียก URL ว่า "Web Address" (ที่อยู่เว็บไซต์)

6.FTP

คือ ชุดของขั้นตอนหรือกฎที่อนุญาตให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารกันได้ FTP เป็นชุดของกฎที่อุปกรณ์บนเครือข่าย TCP/IP (อินเทอร์เน็ต) ใช้เพื่อโอนย้ายไฟล์ เมื่อคุณใช้อินเทอร์เน็ต คุณกำลังใช้โปรโตคอลที่แตกต่างกัน คุณจะใช้ HTTP สำหรับการเรียกดู และใช้ XMPP สำหรับการส่งและรับข้อความโต้ตอบแบบทันที FTP ก็คือโปรโตคอลที่ใช้ในการย้ายไฟล์

7.DNS

คือ ระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อ ซึ่งใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่เก็บมีหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างชื่อโดเมนนั้น ๆ กับ IP address ที่ใช้งานอยู่ คำว่าดีเอ็นเอสสามารถหมายถึง บริการชื่อโดเมน (Domain Name Service) ก็ได้ ส่วนเครื่องบริการจะเรียกว่า เครื่องบริการชื่อ หรือ เนมเซิร์ฟเวอร์ (name server)

8.Homepage

คือ คำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ เมื่อเปิดเว็บไซต์นั้นขึ้นมา โฮมเพจ ก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์นั้นได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตน นอกจากนี้ ภายในโฮมเพจก็อาจมีเอกสารหรือข้อความที่เชื่อมโยงต่อไปยังเว็บเพจอื่นๆอีกด้วย

9.Hyperlink

คือ องค์ประกอบในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเอกสารหนึ่งกับอีกเอกสารหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้คุณสามารถนําทางจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งได้ด้วยคลิกเดียว โดยทั่วไป ไฮเปอร์ลิงก์จะปรากฏเป็นข้อความที่ขีดเส้นใต้ แต่ก็สามารถเป็นรูปภาพหรือไอคอนได้เช่นกัน เมื่อคลิก คุณสามารถถูกนําไปยังเว็บเพจอื่นซึ่งอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวถึงในเอกสารต้นฉบับ ไฮเปอร์ลิงก์เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการนําทางไปยังเว็บไซต์ต่างๆ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายจากหัวข้อหนึ่งไปยังอีกหัวข้อหนึ่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่เว็บใหม่ทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมักใช้ในอีเมลและโพสต์โซเชียลมีเดียเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ง่าย

10.Anchor

คือ คำหรือข้อความที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยการฝังไฮเปอร์ลิงก์ (HTML) เข้าไปที่ข้อความนั้น ๆ มีจุดประสงค์เพื่อใช้อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของคุณ

Home