แนะนำตัว

ฉันชื่อ นางสาวพรรณนารา ดวงศร ชื่อเล่ เพลง

รหัสปรำจำตัว 66003492034

รหัสประจำกลุ่ม 6600349201

 

กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีที่ชอบ สีชมพุ

ชอบกิน ก๋วยเตี๋ยว

ความสามารถพิเศษ ทำขนมและอาหารได้หลากหลาย

เกิดวันที่ 04 พฤศจิกายน 2546

หมู่ 2 ต.บางกรุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชองเทรา

Miss Pannara Duangsri  

ติดต่อ เบอร์098-412-2849

f.พรรณนารา ดวงศรี

ig.p_annara

นางสาว พรรรณนารา ดวงศรี  
ประวัติส่วนตัว ตารางเรียน รูปที่ประทับใจ
คำศัพท์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ชื่ออาจารยื อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ เว็บไซต์ที่ใช้งานบ่อย

home