PROFILE

ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ ทับแสง ชื่อเล่น ชื่อนุช

รหัสประจำตัว 66003492017

รหัสประจำกลุ่ม 6600349201

เกิดวันที่ 16 ตุลาคม 2547 ที่อยู่ 189 ม.7 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาร์น จ.ฉะเชิงเทรา 24100

เบอร์โทร 0917151724 อีเมล [email protected]

ไอจี saowkk

กำลังศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ การศึกษา อนุบาล1-มัธยมปีที่3 โรงเรียนเซนต์แอน โทนี มัธยมปีที่4-มัธยมปีที่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 2 ความสามารถพิเศษเล่นกีฬาฟุตบอลชอบ เลี้ยงแมวทุกสี ไม่ชอบกินผัก ชอบกินชาบู
 

saowaluck thapsaeng

เสาวลักษณ์ ทับแสง

 
ประวัติส่วนตัว ตารางเรียน รูปภาพประทับใจ
คำศัพท์เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ชื่ออาจารย์ อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ เว็บไซต์ที่ใช้งานบ่อย